Hoppa till huvudinnehåll

Många inom mediebranschen trakasseras av en kollega - men få anmäler

En hand på en kvinnas axel
En hand på en kvinnas axel Bild: Yle/ Juha-Pekka Inkinen sexuella trakasserier,arbetsplatskultur,trakasserier

Över hälften av de som jobbar inom medie- och kommunikationsbranschen har utsatts för sexuella trakasserier och den vanligaste trakasseraren är en kollega.

En av de största utmaningarna är att relativt få anmäler sexuella trakasserier då de sker.

I och med den globala kampanjen #metoo har många branscher också i Finland vaknat till problemet med sexuella trakasserier på arbetsplatser.

Nu har medie- och kommunikationsbranschens fackförbund gjort en enkät för att utreda hur vanliga sexuella trakasserier är bland deras medlemmar.

Kvinnor utsätts oftare - män trakasseras av chefen

56 procent av de som arbetar inom media och kommunikation har någon gång upplevt sexuella trakasserier. Varannan har trakasserats verbalt och hela 40 procent har utsatts för fysiska trakasserier.

Under de senaste två åren hade 16 procent upplevt sexuella trakasserier, oftast upprepade gånger.

Vi måste fundera på hur man kan ge människor mod att anmäla sexuella trakasserier, oberoende om de själv utsatts eller om de sett att någon annan trakasserats

Det här visar enkäten som medie- och kommunikationsbranschernas fackförbund ProCom, MTL och Journalistförbundet låtit göra.

Det vanligaste är att man trakasseras av en kollega. I genomsnitt utsätts kvinnor för sexuella trakasserier oftare än män men det var fler män än kvinnor som berättade att de trakasserats av den egna chefen.

Enkäten besvarades av 1 166 professionella och 31 studerande inom medie- och kommunikationsbranscherna.

Få vidtar åtgärder

Ett stort problem som också kom fram är att relativt få anmäler sexuella trakasserier, säger Maija Raninen. Hon är jurist på Journalistförbundet och ansvarar för jämställdhets- och arbetsskyddsfrågor.

- Det här är en sak vi måste fokusera på. Vi måste fundera på hur man kan ge människor mod att anmäla sexuella trakasserier, oberoende om de själv utsatts eller om de sett att någon annan trakasserats, säger Raninen.

Ifall arbetsgivaren inte vidtar åtgärder kan det vara frågan om arbetaskyddsbrott

Enligt enkäten hade bara fyra av tie trakasserade vidtagit någon slags åtgärder. Var femte tog upp fallet med trakasseraren eller chefen och en procent av de trakasserade gjorde en brottsanmälan.

Raninen påminner om att arbetsgivaren måste ta itu med fall som anmäls.

- Arbetarskyddslagen förutsätter det. Ifall arbetsgivaren inte vidtar åtgärder kan det vara frågan om arbetaskyddsbrott, säger hon.

Anvisningar utformas

Sex procent av de som svarat på enkäten sa att sexuella trakasserier förekommer på deras arbetsplats, men att ingen vågar ingripa.

Raninen anser att det också borde finnas tydligare direktiv om själva anmälningsprocessen:

- Det skulle vara lättare att anmäla sexuella trakasserier ifall man visste hurdan processen som följer är, säger Raninen.

Många av de som trakasserat inte hade förstått att de gjort något fel

Enligt henne är det också viktigt att fallen inte kan sopas under mattan.

- Nu ska vi med utgångspunkt i enkäten utforma anvisningar för hur man bäst kan tackla sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
En viktig sak är att tydligt definiera vad som inte är acceptabelt beteende.

- Jag blev själv förvånad över att många av de som trakasserat inte hade förstått att de gjort något fel, säger Raninen.

Också därför skulle det vara viktigt att skapa en arbetsmiljö där de som utsätts kan och vågar säga till.

- Vår största utmaning nu är att skapa en sådan miljö för att vi ska komma vidare till vad som kan göras för att åtgärda trakasserierna, säger hon.