Hoppa till huvudinnehåll

Långöppet bibliotek i Lojo tillåter minderåriga igen - men först måste man registrera sig

Böcker i hylla i Pargas bibliotek.
Böcker i hylla i Pargas bibliotek. Bild: Yle/ Nora Engström bibliotek,böcker,kultur,litteratur,biblioteket i pargas

Lojo stad införde i december ett förbud för minderåriga att ensamma besöka Lojos biliotek i Tallbacka då biblioteket har öppet utan personal. Men politikerna ville annorlunda och nu backar staden.

Lojo har tre biblioteket som har så kallat meröppet, alltså också öppet utan personal. Det innebär att man med sitt bibliotekskort kommer in i biblioteket och kan låna böcker via en automat.

Åldersgränsen är 13 år om man inte besöker biblioteket med en förälder.

En låneautomat, en dator som man visar biblioteksbokens streckkod för för att låna den. I bakgrunden ett arbetsbord med vanlig bokdator. Solen lyser in i rummet. Bibliotek.
I ett meröppet bibliotek kan man låna böcker även då personalen inte är på plats. En låneautomat, en dator som man visar biblioteksbokens streckkod för för att låna den. I bakgrunden ett arbetsbord med vanlig bokdator. Solen lyser in i rummet. Bibliotek. Bild: Yle/ Pia Santonen meröppet bibliotek,Raseborg

Vid de två övriga biblioteken har systemet fungerat väl, men vid Tallbacka har det förekommit stora problem. Bibliotekarierna har försökt tala med ungdomar och deras föräldrar, men utan resultat.

Ett problem har bland annat varit att man har släppt in stora mängder med människor på en gång trots att varje person som kommer till biblioteket ska ha sitt eget kort.

Därför gick staden in för att just vid Tallbacka förbjuda personer under 18 år att besöka biblioteket de tider då det har öppet med självbetjäning.

Personligt tillstånd

Politikerna i attraktionskraftsnämnden beslutade ändå på sitt möte i januari att återinföra åldersgränsen på 13 år från och med den 1 mars.

I stället går man in för ett system där kunden måste ansöka om ett personligt tillstånd att få besöka biblioteket när det är öppet utan personal.

Det systemet diskriminerar inte unga och är inte orättvist i förhållande till andra meröppna bibliotek i Lojo.

För barn under 15 år är det vårdnadshavaren som ansvarar för ansökan.

En trasig stol i Ingå bibliotek.
Ofog kan lättare förekomma när bibliotekspersonalen inte är på plats. Bilden är från det meröppna biblioteket i Ingå. En trasig stol i Ingå bibliotek. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,stolar,ingå bibliotek,vandalism

Den som bryter mot ordningsreglerna vid Tallbacka bibliotek får ett straff som innebär att man inte på 30 dagar får besöka biblioteket när det har meröppet.

Det är bibliotekarien som ansvarar för att utfärda användningsförbudet. Kunden hörs muntligt innan förbudet införs.

Trots att man har fått ett besöksförbud får man besöka biblioteket när det har öppet normalt med personal på plats.