Hoppa till huvudinnehåll

Ljusare tider vid Åbolands sjukhus då dagkirurgin troligtvis får fortsätta: “Det finns en gemensam vilja att utveckla tjänsterna”

Åbolands sjukhus i Åbo
Åbolands sjukhus ser ut att få behålla dagkirurgin. Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström åbolands

Det blåser friska vårvindar vid Åbolands sjukhus. Ett utkast till ett utlåtande från Social- och hälsovårdsministeriet leder troligen till att dagskirurgin får fortsätta och man planerar även att utveckla bäddavdelningsvården och grunda en geriatrikertjänst vid sjukhuset.

Vid Åbolands sjukhus utför man 2400 operationer varje år och av dem hör 70 procent till dagkirurgin, alltså till mindre ingrepp, där patienten kan skrivas ut samma dag.

Mycket har varit osäkert i och med den stundande social- och hälsovårdsreformen, men nu har ett utkast till ett utlåtande från Social- och hälsovårdsministeret lättat lite på trycket.

VD för Åbolands sjukhus: Jag tror att det går igenom

Det är en ny bestämmelse som föreslås och den säger att sjukhusdistrikt också i framtiden skulle kunna ordna kirurgiska ingrepp även om det inte sker dygnet runt.

Reijo Grönroos och Mona Rönnholm
Verkställande direktör för Åbolands sjukhus, Reijo Grönfors, och ekonomichef Mona Rönnholm. Reijo Grönroos och Mona Rönnholm Bild: Jasmine Nedergård / Yle Åbolands sjukhus,mona rönnholm

Verkställande direktör vid Åbolands sjukhus, Reijo Grönfors, tror att det går igenom.

– Jag ser inte riktigt några saker som skulle göra det svårt att godkänna det här, säger Grönfors.

– Om det går igenom i den formen som det är nu så betyder det att det inte finns några juridiska hinder för Åboland sjukhus att fortsätta med operativ verksamhet.

Åbolands sjukhus byggnader
Åbolands sjukhus. Åbolands sjukhus byggnader Bild: Jasmine Nedergård / Yle Åbolands sjukhus

Protesoperationerna ett minne blott - Men diskussioner förs med ÅUCS

Det här är positiva nyheter för Åboland sjukhus, som förra året fick veta att protesoperationerna ska flyttas från sjukhuset.

– Om vi nu tänker att proteskirurgin så småningom kommer att ta slut på Åbolands sjukhus så är det så att en stor del, närmare 90 procent om inte mera kommer vara dagskirurgiska operationer.

Mona Rönnholm, ekonomichef vid Åbolands sjukhus, hoppas att man ändå kan bevara kommunikationen kring proteskirurgin.

– Önskemålet från vårt sjukhus sida är att man ändå skulle kunna komma hit på poliklinikbesök både före och efter en operation och också för rehabilitering. Då skulle ändå patienterna få den här svenskspråkiga servicen, konstaterar Rönnholm.

Åbolands sjukhus i Åbo
Man satsar nu på dagkirurgi och öppen vårdverksamhet. Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström åbolands

Man hoppas därför kunna utveckla samarbetet med centralsjukhuset, vilket Grönfors redan intygar att är på gång.

– Vi har ju fört diskussioner med ÅUCS och just det här protesteamet där, och de förhandlingarna har gått i väldigt god anda.

– Även där har vi diskuterat att både de preoperativa och postoperativa besöken skulle för svenskspråkiga blir här på Åbolands sjukhus och de ställer sig nog helt positiva till det, säger Grönfors.

Utvecklande bäddavdelningsvård i stället för proteskirurgin

Både Rönnholm och Grönfors intygar att de upplever att ÅUCS är positivt inställda till samarbete och att grunden finns kvar att bygga vidare på.

Grönfors säger att man nu funderar på ersättande verksamhet i stället för proteskirurgin.

– När nu sen proteskirurgin faller bort och vi funderar på ersättande verksamhet, så har vi tänkt förverkliga att den här bäddavdelningensvården skulle rikta sig mera mot rehabiliterande verksamhet.

Planerna finns redan och det kan hända att vi ser den här utvecklingen förverkligas under året.

Äldre man och sjukskötare.
En geriatrikertjänst kommer också grundas. Äldre man och sjukskötare. Bild: Mostphotos vårdinstitutioner för åldringar,vård (omsorg),Friskvård,Geriatrik,sjukvård

Även geriatrikertjänst kommer grundas

En geriatrikertjänst, som är inriktad mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar föreslås också, berättar Mona Rönnholm.

– På det sättet kan vi ge konsultationer till hälsocentraler att bygga upp ännu bättre den här integrationen.

Tillsammans med det skulle man också satsa mera på telemedicin, alltså att ge vård på distans.

– Telemedicin kommer ändå vara framtiden och vi har långa avstånd. Redan i dag har vi mycket, på det sättet, fjärrmottagningsverksamhet i form av telefonsamtal, att patienterna, när de har långa avstånd, så behöver de inte komma till sjukhuset utan mycket kan redan klaras av per telefon också.

Vill skaffa en social- och hälsocentral till Åbolands sjukhus

Inför vårdreformen finns det många idéer som vill förverkligas. Man strävar exempelvis att få en social- och hälsocentral till Åbolands sjukhus som också skulle ha specialsjukvård på grundläggande nivå, berättar Mona Rönnholm.

– Det skulle vara tycker jag en positiv sak om vi skulle få en sådan här central för hälsa och välstånd, lite på motsvarande sätt som man också bygger upp i Helsingfors, att vi skulle vara då först här i Åbo med att få något sånt koncept.

En läkares händer ligger på ett bord. I förgrunden ligger ett stetoskop och ekg-utskrifter.
En läkares händer ligger på ett bord. I förgrunden ligger ett stetoskop och ekg-utskrifter. Bild: Mostphotos. läkare,Stetoskop,hälsovård,sjukdomar,mediciner,hjärtat,sjukvård,kardiologi

Förslag: mer krävande specialsjukvård vid Åbolands sjukhus.

Grönfors tycker också att Åbolands sjukhus kunde få en större roll kring sjukvården.

– Det skulle vara väldigt viktigt om vi kan utöka samarbetet med ÅUCS, att vi också skulle kunna ha mera krävande och avancerade specialsjukvård här på Åbolands sjukhus.

– Även om det skulle vara ÅUCS som ger den här servicen så skulle det kunna ske inom Åbolands sjukhus väggar i den här svenskspråkiga miljön. Då tänker jag förstås både på svenskspråkiga i åboland och också på patienter som kommer från Åland och Österbotten.

Mona Rönnholm håller med.

– Det skulle finnas den här möjligheten att när man kommer till vård till centralsjukhuset så skulle man också kunna tänka att läkarna från centralsjukhuset skulle kunna komma hit till den här svenska miljön där vi har både information och labb och röntgen och alla stödfunktioner som kan ge tvåspråkig service, konstarerar Rönnholm.

– Det är ju det som är viktigt för patienten, att den känner sig trygg och att man vet att man kan fråga alla och bli förstådd.

Samarbete fungerar och man ser positivt på framtiden

Grönfors har länge funnits vid Åbolands sjukhus och han säger att man många gånger har hamnat i olika krävande situationer, men nu tycker han att det ser ljusare ut.

– Just för tillfället så tycker jag att det ser ljusare ut och det, att dagskirurgin ska kunna fortsätta, passar in i det konceptet som vi har funderat på, så det finns ju någonting att bygga vidare på.

Rönnholm lyfter också fram den gemensamma viljan att samarbeta.

– Jag tycker att det finns en gemensam vilja både hos landskapsberedningen, centralsjukhuset och kommunerna om att bygga en sådan här enhet för tvåspråkig vård på grundläggande nivå.

– Det utesluter sedan inte alls att man satsar på den svenska servicen på ÅUCS - det är jätteviktigt med tanke på alla patienter, att man där också utvecklar den här svenska servicen - men de kompletterar varandra, så det är en bra situation, säger Rönnholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland