Hoppa till huvudinnehåll

Nykarleby vårvintern 1918: Fånglägret har två gånger fler invånare än staden

I den här byggnaden var de ryska soldaterna internerade i Nykarleby
I den här byggnaden var de ryska soldaterna internerade i Nykarleby. I den här byggnaden var de ryska soldaterna internerade i Nykarleby Fångläger,Nykarleby,Finska inbördeskriget 1918

Vårvintern 1918 ökar befolkningen i Nykarleby dramatiskt. Inbördeskriget rasar i landet och i Nykarleby grundas det som blir det största fånglägret i Österbotten.

Som mest interneras två tusen ryska soldater i staden. Nykarleby har normalt tusen invånare vid den här tiden.

Fånglägret på Seminarieområdet i Nykarleby är igång under fyra månader från den 4 februari till den 4 juni 1918.

Vid ett tillfälle avrättas sexton fångar med kulspruta under den här tiden. Samtliga samma dygn som sju personer avrättas i Jakobstad, den 2 mars 1918.

Österbottens största fångläger i Nykarleby

De ryska soldater som var stationerade i Österbotten var kust - och sjöbevakare med uppgift den här tiden att stoppa smuggling och hindra blivande jägare att smita till Tyskland.

Det här enligt Lars Pensar i Nykarleby som kan det här med stadens historia.

I slutet på januari 1918 avväpnas ryssarna i en samordnad aktion av skyddskårister i flera städer i Österbotten.

Och slutresultat blir att ett stort fångläger upprättas i Nykarleby dit hundratals fångar förs. Allt kom som en överraskning för de vanliga stadsborna.

- Folk blev upprörda och det var en stor överraskning för alla. Den 4 februari kom de första ryska fångarna från Jakobstad och 8 februari kom över tusen fångar på en gång, säger Lars Pensar.

På den plats på vägen till Andra sjön i Nykarleby där Lars Pensar står skedde arkebuseringen av 16 ryska soldater den 2 mars 1918
På den plats på vägen till Andra sjön i Nykarleby där Lars Pensar står skedde arkebuseringen av 16 ryska soldater den 2 mars. På den plats på vägen till Andra sjön i Nykarleby där Lars Pensar står skedde arkebuseringen av 16 ryska soldater den 2 mars 1918 Finska inbördeskriget 1918,Nykarleby,Fångläger,arkebusering

Enligt de planer som gjorts upp av skyddskårsledningen skulle 5000 fångar placeras i Nykarleby, slutligen blev det 2000 fångar.

- Det visar på bristande realism att klämma i med 5000 och i Nykarleby var man tuffa nog att säga nej till så många.

Varför valdes Nykarleby ut som fånglägerort?

I en första anblick verkar det märkligt att lilla Nykarleby valdes ut som placeringsort för fånglägret. Det fanns ändå flera skäl som talade för beslutet.

- Det främsta argumentet var att det fanns statliga byggnader på seminarieområdet. Fyra stora byggnader. Trots livsmedelsbristen var Nykarleby ändå en relativt välbärgad bygd med en pålitlig jordbrukarbefolkning som kunde leverera mat, säger Lars Pensar.

- Man hade räknat ut att det fanns 3600 kubikmeter luft i de byggnader där fångarna skulle hållas, två kubikmeter luft per fånge var måttet.

Lars Pensar i Nykarleby
Lars Pensar. Lars Pensar i Nykarleby fångläger,Nykarleby,Finska inbördeskriget 1918

I festsalen i Seminariebyggnaden ledde det här att det byggdes lavar i sju våningar för att få plats med fångarna.

Ryssarna separerades från andra folkslag

Ryssland var ett imperium och det betydde att det fanns många folkslag också i armén.

I Nykarleby ledde det här till att ester och letter och i viss mån polacker och ukrainare fick bo mera fritt i staden. Det var ryssarna man var rädda för i Nykarleby.

- Minst femtio procent av ryssarna var bolsjeviker. Dem ville man skilja från de övriga. De skulle inte få smittas av ryssarnas radikalism.

Mat i kokgropar

Kosthållet var detsamma som i fält. En fånge fick kvittera ut råvaror till maten till sitt matlag och en vedhalva. Maten tillreddes sedan i kokgropar på sportplanen av fångarna själva.

- Det måste ha varit som ett rykande indianläger på sportplanen.

Matbristen slår till på allvar

Livsmedelsläget var dåligt i landet som helhet vid den här tiden och i fånglägren var situationen förstås ännu sämre. Men det skulle bli värre.

- Jag har funderat varför senaten beslöt att portionerna skulle minska med 90 procent från de ursprungliga för fångarna.

Fångarna hade av de vitas befälhavare Mannerheim blivit lovade att de skulle skickas hem när det var möjligt och att ersättning för beslagtagna vapen skulle ges.

Fångar skickas också tillbaks till Ryssland från Nykarleby, den första tågtransporten sker redan den 24 februari.

- Trots det klämmer man i med minskade matportioner. Man kan ju spekulera i om man medvetet ville göra fångarna mer svaga och ofarliga.

Minnesplatta över fånglägret i Nykarleby
Minnesplatta över fånglägret i Nykarleby. Minnesplatta över fånglägret i Nykarleby Nykarleby,Finska inbördeskriget 1918,Fångläger

Fångarna åt till slut rester ur de avfallskärl som användes i samband med mattillredningen åt vaktmanskapet.

Hungern leder till avrättningar

Bland fångarna hade en kommitté bildats med kravet att få mera mat, i annat fall bryter sig fångarna ut och marscherar själva till Ryssland.

- Det här tålde inte lägerledningen och skräckscenariot var 1500 ryssar som brutit sig ut på stan.

Inställningen blev hård mot dem som krävt mera mat. De ställdes inför döden genom avrättning med en kulspruta. Avrättningen av 16 fångar skedde på vägen ut mot Andra sjön och var över klockan 15.50 den 2 mars 1918.

- Maskingevärsskyttarna var ovana och kunde inte hantera vapnet, fångarna skadsköts och måste till slut skjutas med gevär när de låg sårade på marken.

I Jakobstad hade sex röda och en vit blivit avrättade ungefär ett halvt dygn tidigare mot Strengbergs fabriksvägg.

- Man kan ju undra om det bara är ett sammanträffande.

Läs också