Hoppa till huvudinnehåll

Attityder kring vaccin ska undersökas i Jakobstadsregionen – studien kan få global uppmärksamhet

Vaccinering ges i armen.
Vaccinering ges i armen. Bild: Copyright © Michael Folmer, All Rights Reserved. vaccinering,sjukdomar,vaccin,influensavacciner,injektioner,hälsovård,sjukhus,Spruta,Vărd

I höst ska forskare göra en djuplodande studie av vaccinattityder i Jakobstadsregionen. En så ingående studie av vaccinattityder på en lokal nivå har aldrig gjorts tidigare. Därför kan det få internationell uppmärksamhet.

Studien i Jakobstadsregionen är en del av ett större forskningsprojekt på Åbo Akademi om hälsa där man vill ta reda på hur vi hanterar hälsa.

Varför det är så viktigt och varför det engagerar så mycket. För att närma sig den frågan har forskarna valt att studera vaccinattityder.

Professor och dekanus Mikael Lindfelt leder projektet och han påpekar att de inte är ute efter att studera vaccinmotstånd utan olika attityder och inställningar till vaccinmotstånd.

Porträtt Mikael Lindfelt.
Professor Mikael Lindfelt. Porträtt Mikael Lindfelt. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Mikael Lindfelt

- Vaccinmotståndet är en form av övertygelse men det är inte så entydigt i frågan. Det finns också de som helt oproblematiskt köper allt det hälsoindustrin propagerar för och det är en annan attityd. De allra flesta människor finns någonstans där i landskapet mittemellan. Det finns de som är ganska likgiltiga och de som blir osäkra, säger Lindfelt.

- Det är attityder och förhållningssätt, och det är den kopplingen vi är ute efter, att se hur det här förhållningssättet ser ut när det gäller hälsa via vaccinfrågan.

Kan finnas globalt intresse

Studien i Jakobstadsregionen är en av tre delar i ett större forskningsprojekt om hälsa och vaccin.

I projektet ingår också en nationell enkät som skickas ut till elva sjukvårdsdistrikt och en annan enkät som går ut till barnfamiljer i Åboland och på Åland.

- Vi närmar oss småbarnsfamiljer, familjer med barn under fem år. Det är sådana vuxna människor som aktivt måste fundera på hur de förhåller sig till vacciner när det gäller barn, säger Lindfelt.

Den nationella enkäten och den till småbarnsfamiljer görs i samarbete med Åbo universitet. De två delarna startas nu medan studien i Jakobstadsregionen genomförs i höst.

Barn får vaccinering i benet.
Barn får vaccinering i benet. Bild: Robert Nystrom vattkoppor,barnrådgivningsbyråer,smittsamma sjukdomar,hälsovård,vaccinering,vaccin,immunization,immunitet

- Vi har valt ut en region som enligt all tänkbar statistik visar att det finns ett större motstånd eller en större tveksamhet, misstänksamhet mot det nationella vaccinprogrammet. En sådan region är Jakobstadsregionen.

Till skillnad från de två andra delarna i projektet kommer man inte bara skicka ut en enkät.

- Då går vi djupare in i regionen och försöker titta på hur livsåskådningsprofiler ser ut i den här regionen, hur ser en slags etisk grundprofil ut. Vi vill både göra en enkät om vaccinattityder och intervjua människor.

En djuplodande studie i en region om vaccinattityder har inte gjorts tidigare. Därför är det intressant också i internationella vaccinforskningssammanhang.

- De har inte sådana här lokala djuplodande studier som vi kan erbjuda nu. Därför är vår studie intressant för ett stor internationell vaccinforskningssammanhang.

Går inte att dra likhetstecken mellan vaccinmotstånd och religion

Huruvida det finns en koppling mellan religion och vaccin råder det skilda åsikter om. Lindfelt säger att det är för grovt att prata om koppling mellan religioner och vacciner. Man måste gå ner på mer detaljnivå än så.

- Det finns olika studier som pekar åt olika håll. Vissa studier pekar på att det är fråga om vissa vacciner som det finns en koppling till vissa religiösa övertygelser. Sedan finns det andra studier som pekar rakt tvärtom, att det finns absolut ingen koppling.

En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby.
En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby. Bild: VOISIN/PHANIE/REX/All Over Press babyer,läkare,medicin,moderskap,barnsjukdomar,barnläkare,vaccinering,vaccin,småbarn

Du säger vissa vacciner, är det HPV-vaccinet du syftar på?

- Det är HPV- vaccinet som har blivit bemött med större skepticism i vissa sammanhang.

Lindfelt säger att kopplingen till religion inte är något som kommer vara centralt i deras forskning men att det kommer att vara en del.

Blev offentligt för tidigt

Forskningsprojektet finansieras tillsvidare av Åbo Akademi och Åbo universitet. För studien i Jakobstadsregionen har kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden beviljat ett stöd på 10 000 euro.

Det var via den nämnden som informationen om projektet blev offentligt. Mikael Lindfelt säger att han inte hade tänkt gå ut med det riktigt ännu.

Men trots att informationen kom ut tidigare än planerat har mottagandet varit bra.

- Mestadels har det varit positivt, människor är intresserade. Men i och med att vi vet att vaccin är het potatis så att säga räknar vi med att det skapar lite uppståndelse.

Projektet sträcker sig över tre år och tio till tolv personer kommer att jobba med det.