Hoppa till huvudinnehåll

Bara akuta säkerhetshot motiverar snabb grundlagsändring - “Det räcker inte med prat om riskerna, man måste visa att de existerar”

Veli-Pekka Viljanen, professor i statsrätt.
Professor Veli-Pekka Viljanen köper inte vilka motiveringar som helst. Veli-Pekka Viljanen, professor i statsrätt. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander professor,statsrätt,Veli-Pekka Viljanen

Riksdagens grundlagsutskott tar nu ställning till om det verkligen finns så stora hot mot säkerheten och risker för terrorism att grundlagen kan ändras i brådskande ordning. De planerade underrättelselagarna förutsätter att grundlagens skydd för förtroliga meddelanden skrivs om.

Riksdagens grundlagsutskott tar inom de närmaste veckorna ställning till om grundlagens skydd för brev, telefonsamtal och andra förtroliga meddelanden kan försvagas.

Jag kan inte själv kan bedöma om det finns sådana risker.― professor Veli-Pekka Viljanen

På tisdagen hörde utskottet grundlagsexperter som ställde höga krav på en grundlagsändring i brådskande ordning.

- Akuta säkerhetshot och risk för terrorism kunde utgöra skäl för att behandla grundlagsändringen i brådskande ordning. Men då måste grundlagsutskottet verkligen vara övertygat om att riskerna inte bara är prat utan att de också existerar i verkligheten, säger professorn i författningsrätt Veli-Pekka Viljanen efter utskottets första sammanträde.

- Jag kan inte själv kan bedöma om det finns sådana risker. Jag förutsätter att grundlagsutskottet ber om utredningar som skapar klarhet, tillägger Viljanen.

Riksdagens grundlagsutskott.
Riksdagens grundlagsutskott har en nyckelroll när underrättelselagarna stiftas. Riksdagens grundlagsutskott. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander riksdagen,utskott,grundlagsutskottet

Inga underrättelselagar utan grundlagsändring

Ändringen av grundlagen är en förutsättning för att de planerade underrättelselagarna ska kunna stiftas. Lagarna ger bland annat Skyddspolisen rätt att övervaka och avlyssna medborgare om det finns hot mot den nationella säkerheten.

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (V.) vill inte ännu ta ställning till om det finns skäl att ändra grundlagen i brådskande ordning.

- Vi har bara börjat höra experter. När vi hört alla experter och även tagit del av de andra utskottens utlåtanden drar vi våra slutsatser, säger Lapintie.

Grundlagsändringen behandlas också av utrikesutskottet, försvarsutskottet och förvaltningsutskottet.

- Nog tar det säkert flera veckor, konstaterar Annika Lapintie.

För att riksdagen ska kunna ändra grundlagen i brådskande ordning krävs fem sjättedelars majoritet. Alternativet är att grundlagsändningen, och därmed hela lagpaketet, måste godkännas även av nästa riksdag.

Läs mera:

Regeringen vill klubba igenom nya underrättelselagar i expressfart: "Lagen ska användas för att öka medborgarnas säkerhet - inte mot finländare"

Lagen ska föra Finland upp på samma nivå som resten av världens underrättelsetjänster. Medborgarnas rättigheter ska inte äventyras.


Läs mera:

Luddiga kriterier, massövervakning och tortyr - här är farorna med de nya underrättelselagarna

Ska Skyddspolisen få rätt att bryta sig in i din bil eller avläsa din datatrafik utan att någonsin berätta det för dig? Kan jakten på terrorister i själva verket leda till att du åker dit för alkohol- eller mutbrott? Vi listar de öppna och svåra frågorna i de nya underrättelselagarna.