Hoppa till huvudinnehåll

En av Finlands modernaste skolor byggs i Kvevlax – den nya läroplanen starkt närvarande i bygget

Kvevlax lärcenter byggs.
Bygget påverkas inte av väder och vind eftersom byggnaderna är intäckta. Kvevlax lärcenter byggs. Bild: Yle/ Malin Hulkki Kvevlax,bygge

Bygget av Kvevlax lärcenter i Korsholm är på god väg. Det blir en modern skola där den nya läroplanen syns konkret i väggarna.

Just nu bygger man de två nya delarna av lärcentret på båda sidorna om den gamla skolan. Den delen som är mot riksåttan, den så kallade A-delen, inrymmer bland annat förskolan och årskurs ett och två.

Eftis ska också finnas i den byggnaden och årskurs tre och fyra. Dessutom ska speciallärarna, kuratorn och skolhälsovården finnas i samma del.

Kvevlax lärcenter byggs.
Kvevlax lärcenter byggs. Bild: Yle/ Malin Hulkki Kvevlax,bygge

I den andra nya delen kommer man att ha en gymnastiksal på 400 kvadratmeter med en större scen i ena ändan. Dessutom har man omklädningsrum intill.

De nya delarna är stomklara och allt håller tidtabellen trots senaste tidens stränga kyla.

- Vi har haft väderskyddet under hela byggtiden. Vi har till största delen varit befriade från vatten och snö och nu har vi värmen på så vintern påverkar oss inte i någon större utsträckning, säger Ben Antell, teknisk direktör i Korsholm.

Korsholm tekniska direktör Ben Antell.
Ben Antell. Korsholm tekniska direktör Ben Antell. Bild: Yle/ Malin Hulkki Korsholm,ben antell

Den nya läroplanen dikterar bygget

Det som är speciellt för just Kvevlax lärcenter är att det är en skola som helt anpassas till den nya läroplanen som förutsätter öppna lärmiljöer i stället för specifika traditionella klassrum.

Det innebär att man ska kunna idka undervisning i mindre grupper i princip var som helst i skolan. Det i sin tur ställer högre krav på framförallt akustiken och tekniken.

Byggnaden har också anpassats till användarnas storlek. I delen där yngre barn vistas har man till exempel fönstren på sådan nivå att man ser ut även om man är kort.

Kvevlax lärcenter byggs.
Man bland annat satsat på att ha fönstren på användarnas nivå. Kvevlax lärcenter byggs. Bild: Yle/ Malin Hulkki Kvevlax,bygge

I inredningen kommer det att synas att skolan finns i Kvevlax. Man kommer att använda mycket trä.

- Man har anpassat byggnaden så att den passar in i omgivningen. I Kvevlax har vi traditionellt trähusbyggande. Och också med tanke på inomhusluften och akustiken har trä en väldigt bra egenskap.

De nya delarna av skolan ska vara klara redan i sommar.

Kvevlax lärcenter byggs.
Fasaden är än så länge intäckt av plastskydd. Kvevlax lärcenter byggs. Bild: Yle/ Malin Hulkki Kvevlax,bygge

Samlar eleverna från norra delarna av Korsholm

Efter att de nybyggda delarna blir klara kommer man att fortsätta med renoveringen av den gamla delen av skolan som finns mitt emellan de nya delarna. Det kommer att bli en mycket omfattande renovering.

- Det blir en totalrenovering. Hustekniken är snart 40 år gammal. Det lämnar nog väldigt lite. Det blir vissa ändringar i rumsdisponeringen också så att den ska passa den framtida användningen bättre.

Under byggnadstiden följer man speciellt noga med fukten i bygget. Man följer med alla torktider och allt granskas dagligen. Byggmaterialet tas också under tak genast då det anländer så de inte blir utsatta för väta.

- Vi har ett Kuivaketju10-fuktsäkringsprogram, så vi går fram i den takt att vi garanterat har uttorkade konstruktioner och ytor.

När Kvevlax lärcenter är helt klart hösten 2019 kommer allt som allt 300 elever från norra delarna av Korsholm att gå i skolan.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten