Hoppa till huvudinnehåll

Italien går till val - men politikerna vill inte tala om hur arbetslösheten slår ut hela generationer

Katia Pedica
Katia Pedica i Fabriano tänker rösta i parlamentsvalet i Italien. Katia Pedica Bild: Yle / Christin Sandberg Italien,Fabriano,Katia Pedica

Fabriker som stänger ner, medelålders kvinnor som tar ströjobb för 5 euro per timme där de kan, utan att ha deklarerat en inkomst i hela sitt liv. Unga utan framtidsvision. Det är bilder hämtade från verkligheten i Fabriano, en stad i centrala Italien inför valdagen.

På 80- och 90-talet blomstrade den här staden. Här fanns landets viktigaste pappersbruk samt världens största vitvaruföretag. Produktionen gick på högvarv och efterfrågan på arbetskraft var stor.

- Tusentals familjer levde tack vare ett företag som drevs av seriösa personer, och det är vad jag vill se i politiken också, säger Umberto Maroni som är en pensionerad egenföretagare.

Igenbommade fabriker och hög ungdomsarbetslöshet

Efter finanskrisen 2008 har regionen, liksom stora delar av landet, inte lyckats återhämta sig. I dag finns det rader av igenbommade och ödelagda fabriker och 8 000 av stadens 30 000 invånare saknar arbete.

Arbetslösheten bland de unga i landet i sin helhet ligger på cirka 35 procent.

- Det går fortfarande runt, eftersom den unga generationen lever på sina föräldrars och sina mor- och farföräldrars besparingar från de goda åren, då vi upplevde en ekonomisk boom och växte på alla håll, säger pensionären Umberto.

Han tycker att det politiska landskapet har blivit för fragmentiserat och skulle vilja se några få stora politiska aktörer som går samman och arbetar hårt och styr landet utifrån samma princip som i en familj, utifrån allas bästa.

Flera generationer under samma tak för att klara sig

Många unga, men också vuxna med familj och barn bor fortfarande hemma hos sina föräldrar för att minska utgifterna.

En av dem är tvåbarnsmamman Katia Pedica, 48 år. Hon, sambon och de två barnen bor i en lägenhet i samma hus som föräldrarna, där även den vuxna brodern bor.

Vy över Fabriano i Italien
Fabriano Vy över Fabriano i Italien Bild: Yle / Christin Sandberg Italien,Fabriano

Efter sexton år på samma arbetsplats sades hon upp år 2011 efter att hon hade fått sitt andra barn. Sedan dess har hon aldrig haft ett fast arbete under en längre tid.

- Jag var på arbetsintervju häromdagen och fick tre frågor, om jag har erfarenhet, om jag röker och om jag har barn, säger hon.

I valet tänker hon rösta på Femstjärnerörelsen, som hon menar representerar något nytt.

- Jag skulle vilja se mer hjälp till de barnfamiljer som verkligen behöver det. Jag känner jag oro för att inte ha råd att låta mina barn gå på universitetet om de skulle vilja studera där. Det borde finnas möjlighet att låta alla få samma chans, säger Pedica.

- Och sen är det migrationsfrågan. Det känns inte bra att veta att många av migranterna som bor här får allt betalt, medan jag och andra helt saknar inkomst, säger hon.

Bristen på välfärdsservice drabbar främst kvinnorna

Katia Pedica tillhör en majoritet av kvinnorna i landet, nämligen den grupp som står utanför arbetsmarknaden men som utför det oavlönade hemarbetet.

Linda Laura Sabbadini
Linda Laura Sabbadini Linda Laura Sabbadini Bild: Yle / Christin Sandberg Italien,Istituto Nazionale di Statistica,Fabriano,Linda Laura Sabbadini

- Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i Italien är lägre än 50 procent. Det placerar Italien näst sist i en europeisk ranking, efter Grekland, säger Linda Laura Sabbadini på Istat som är landets motsvarighet till Statistikcentralen.

Förklaringen, menar hon, är den bristande välfärdsservicen i kombination med en ojämn fördelning av hemarbetet.

- Den usla sociala servicen, framför allt bristen på barnomsorg och den ojämna arbetsfördelningen inom familjen innebär att den största bördan läggs på kvinnorna. Detta i kombination med en oerhört rigid arbetsorganisering och oflexibla arbetsförhållanden gör att det är svårt för en kvinna att arbeta och ha barn, säger hon.

Det är också en bidragande orsak till att Italien är ett av de länder i världen där det föds minst barn.

- De låga födelsetalen hänger ihop med att de unga inte längre kommer in på arbetsmarknaden eller fastnar i prekariatet, det vill säga på korta tillfälliga arbeten med låg lön och utan några som helst arbetsrättigheter. Dessa osäkra villkor gör det svårt att skaffa familj, säger Sabbadini.

- Ännu hålls samhället uppe av alla "super nonne" (supermor- och farmödrar). Men de klarar det inte längre till, fortsätter hon.

Socialpolitiken får inte tillräcklig uppmärksamhet

Det är inte ovanligt att kvinnor i 60-70 års åldern samtidigt tvingas ta hand om äldre föräldrar, barnbarn och till och med egna vuxna barn som ofta saknar arbete.

- För att vända utvecklingen krävs dels att omvårdnadsarbetet omfördelas, både inom relationerna och i samhället, och dels stora sociala investeringar - en lösning som Sabbadini på den italienska motsvarigheten till Statistikcentralen inte ser i sikte.

- Budgetunderskottet är alldeles för stort, och finanspolitiken går hela tiden ut på att försöka minska utgifterna och därför blir socialpolitiken lidande, säger hon.

I årets valkampanj har socialpolitiken inte fått något nämnvärt utrymme.

Huvudpartierna talar helst om migrationen

Debatten har i stället dominerats av flyktingfrågan, vilket har gett stort utrymme åt de politiska partier, såsom Silvio Berlusconis högerparti Forza Italia och främlingsfientliga Lega (tidigare Lega Nord), som förespråkar hårda tag mot flyktingar och stängda gränser.

Enligt opinionsundersökningarna får Femstjärnerörelsen störst stöd som enskilt parti särskilt bland de unga och medelålders som röstar, men det ser inte ut att räcka hela vägen.

I stället kommer den stora gruppen väljare över 60 år avgöra valet. Denna grupp tenderar att rösta mer till höger samtidigt som regeringspartiet, det socialdemokratiska Partito Democratico, även ser ut att hållas uppe av väljare från den här gruppen.

Umberto Maroni
Umberto Maroni Umberto Maroni Bild: Yle / Christin Sandberg Italien,Fabriano,Umberto Maroni

- För mig handlar det inte längre om vilken partifärg eller vad partiet heter, utan för mig är det viktigaste att partiet har en ”hjärna”, säger Umberto Maroni, 70 år från Fabriano.

– Är du en bra ledare följer de andra efter och utvecklingen går framåt.

Han beskriver också demokratins kris när han menar att medborgarnas röst vart femte år inte längre är värt något. Även det parlamentariska politiska systemet befinner sig i kris.

Soffliggarna blir allt fler i detta val

Rekordmånga italienare kommer inte att rösta, och det här i ett land med historiskt mycket högt valdeltagande. Hälften av alla unga mellan 18 och 24 år förväntas avstå från att gå till urnorna den 4 mars. I valet 2013 var det 35 procent som avstod från att rösta.

Lucia Marani
Lucia Marani Lucia Marani Bild: Privat Italien,Fabriano,Lucia Marani

Lucia Marani, 20 år och student från samma stad, säger att hon ska rösta, men att hon ännu inte har bestämt sig för vilket parti.

- Jag måste sätta mig in i vad partierna vill först, säger hon.

Och får medhåll från sin studiekompis, Altea Tonini, 20 år.

Altea Tonini
Altea Tonini Altea Tonini Bild: Privat Italien,Fabriano,altea tonini

- Jag ser det som en rättighet och medborgerlig plikt att rösta, säger hon.

Men medger samtidigt att framtiden är mycket osäker.

– Italien investerar inte i de unga.

Text:Christin Sandberg, Fabriano

För dig som vill veta mera inför det italienska valet:

Lite bakgrundsfakta inför parlamentsvalet:

  • Parlamentsvalet hålls söndagen den fjärde mars.
  • 61 miljoner invånare. Italien är det fjärde största EU-landet med avseende på befolkningens storlek - efter Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
  • Antalet dödsfall är större än antalet födslar. Födelsetalet är 8,0 per 1000 invånare medan dödstalet är 10,0 per 1000 invånare. Landet har EU:s äldsta befolkning och ett av världens lägsta födelsetal.
  • BNP per person; 30 674,8 US dollar (2016), Statsskuldens andel av BNP; 132,7 procent (2015)
  • Arbetslöshet; 11,4 procent (2017). Av de unga är mer än var tredje person arbetslös. Mindre än hälften av kvinnorna förvärvsarbetar.
  • Viktigaste partier; Det statsbärande, socialdemokratiska Partido Democratico PD, den populistiska Femstjärnerörelsen samt Forza Italia under ledning av den tidigare premiärministern Silvio Berlusconi.
  • Tippad valutgång; Högern tippas få mest röster, mellan 35 och 40 procent av rösterna. I koalitionen med Forza italia ingår två högerextrema partier Fratelli d’Italia och Lega Nord.
    Center-vänster-koalitionen under PD:s ledning och Fermstjärnerörelsen tippas vardera få mindre än 30 procent av rösterna
  • Kring sex procent av befolkningen består av invandrare. Var tredje italienare anser att migrationen utgör det största problemet inför det här valet. Ett av Silvio Berlusconis vallöften är att utvisa 600 000 migranter.