Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk översätter allt – Borgå och Lovisa har två språk sida vid sida i fullmäktige

ordförandeklubba i Borgå fullmäktige
ordförandeklubba i Borgå fullmäktige Bild: Yle/Mikael Kokkola stadsfullmäktige borgå,ordförande,Beslut

Lappträsk satsar på översättningar, medan fullmäktige i Lovisa och Borgå bara översätter de viktigaste punkterna under mötena. Sibbo slutade översätta allt på mötena, vilket Sannfinländare där är missnöjda över.

Efter att kommunfullmäktige i Sibbo fick en ny ordförande 2017 översätts inte längre talen under mötena.Den förra ordföranden gjorde en kort sammanfattning på det andra inhemska av vad som sades i salen.

Av de andra östnyländska kommuner har Lovisa och Borgå ett liknande system som Sibbo har i dag, medan Lappträsk har en avlönad översättare under fullmäktiges möten.

Lappträsk översätter

I Lappträsk finns det en tolk på fullmäktigemötena. De viktigaste delarna i ledamöternas inlägg översätts till det andra inhemska.

- Allt som ledamöterna säger och de inte själv översätter så översätter vi. Om någon skulle tala svenska så översätts den viktigaste delen till finska, om finska så översätts det viktigaste till svenska, säger Lappträsk förvaltningsdirektör Susanne Sjöblom.

Susanne Sjöblom konstaterar att tolkandet gör mötena längre. Översättaren summerar högt i salen vad som sagts på det andra språket.

I Borgå och Lovisa översätts inte allt

I Borgå talas båda språken under fullmäktiges möte. Alla talturer översätts inte, men ordföranden för tal på båda språken på mötet och kan översätta förslag som fullmäktige ska rösta om.

- Utgångspunkten är det att var och en får tala antingen finska eller svenska. Det behöver inte upprepas på andra språk. Ordföranden eller någon annan kan översätta om det behövs, men det har inte varit nödvändigt här i Borgå, säger tf förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

I Lovisa fungerar det också så att alla tal inte översätts, men ändringsförslag som ledamöterna ska fatta beslut om översätts.

- Många av ledamöterna för fram sitt ärende på båda språken. Vid behov har antingen ordförande, någon av tjänstemännen eller stadsstyrelsen ordförande översatt inlägg, säger säger Lovisa stads förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors.

Sibbotjänstemän vill helst få material i förväg

Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo, berättar att det var ett politisk överenskommelse att kommunen skulle lägga av med översättningen av alla talturer på fullmäktiges möten.

Tjänstemännen tillsammans med ordföranden i Sibbofullmäktige översätter de viktigaste punkterna - som till exempel ändringsförslag till föredragningslistan, som finns på båda språken.

- Vårt önskemål från tjänstemännens sida är att ändringsförslag skulle skickas in i god tid före mötet så vi har en chans att översätta det före mötet, säger Mikael Grannas.

Kommunerna för inte bok över vilket språk som hörs mest under fullmäktigemöten

Det finns inte information om vilket språk som talas mest på mötena. I Sibbo säger kommundirektör Mikael Grannas att finskan dominerar på fullmäktigemöten.

I Borgå konstaterar tf förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri att finskan hörs mest i fullmäktigesalen.

Lovisa stadsfullmäktige är SFP-dominerat så svenskan har en stor plats på mötena.

- Jag skulle våga påstå att det är rätt så jämnt. Presentationerna av ärenden går automatiskt på två språk. SFP talar nästan alltid två språk. Det är relativt jämnt men det är en kvalificerad gissning, säger Lovisa stads förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors.

Läs mera:

Sannfinländare missnöjd med att anföranden i Sibbo fullmäktige inte längre översätts: "I något skede faller man av kärran"

Efter att Sibbo fullmäktige fick en ny ordförande översätts inte längre de svenskspråkiga talen under mötena. Det här är Sannfinländarna missnöjda över.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland