Hoppa till huvudinnehåll

Slut på matlagningen i Fiskarin koulu i Raseborg

Skolmat
När kocken går i pension kan tjänsten som ansvarig kock vid Fiskarin koulu dras in. Skolmat Bild: Yle/Lotta Sundström skolmat

I höst får skoleleverna i Fiskarin koulu säga adjö till skolans kock.

Fiskarin koulus ansvariga kock går i pension i höst. En möjlig inbesparing är att inte anställa någon ny kock.

Tekniska nämnden ska behandla ärendet i kväll (27.2). Om nämnden godkänner förslaget innebär det att tillverkningsköket i Fiskarin koulu ändras till utdelningskök.

Barn gungar utanför Fiskarin koulu
I Fiskarin koulu går drygt femtio elever. Barn gungar utanför Fiskarin koulu Bild: Yle/Marga Sandström Raseborg,fiskarin koulu

I så fall kommer skolmaten inte längre att tillredas i Fiskarin koulus eget kök, förutom ris, pasta och potatis som kunde kokas på plats.

I övrigt skulle skolmaten tillredas i Mariabackens kök i Pojo och därifrån transporteras till Fiskarin koulu i Fiskars.

Åttio portioner per dag

I dag tillreder skolans kock drygt åttio portioner mat för barn och personal i skolan och daghemmet i Fiskars.

I ärendets beredning framhåller kosthållschef Tove Damén-Wikholm att kök med endast en ansvarig kock och ett köksbiträde är väldigt sårbara.

Samtidigt konstateras ändå att kökspersonalen i Fiskarin koulu har haft låg sjukfrånvaro.

Fiskarin koulu.
I beredningen föreslås att ett köksbiträde kunde anställas deltid i utdelningsköket i Fiskars i höst. Fiskarin koulu. Bild: yle/Petra Thilman skolan i fiskars,Raseborg

Enligt beredningen till nämnden skulle den ekonomiska inbesparingen vara omkring 54 000 euro.

Sjutton blev tio

De små tillredningsköken i Raseborg stängs efter hand.
Under de senaste nio åren har sju central- eller tillredningskök satt lapp på luckan. Idag finns tio central- eller tillredningskök kvar i Raseborg.

De som stängt är köken i Harparskog daghem, Mäntykoto daghem, Skogsgläntans daghem, Hagahemmets kök, Billnäs skola, Bromarfhemmets och Österbo daghems kök.

Tillägg 28.2 klockan 8:30. Tekniska nämnden remitterade enhälligt ärendet. Det innebär att ärendet skickas tillbaka till tjänstemännen som ska förbereda det mera innan politikerna fattar beslut om saken.