Hoppa till huvudinnehåll

Detektivarbete gav resultat - felkopplade rör gav upphov till tarmbakterier vid badstrand i Åbo

Skylt på finska och svenska om badförbud på grund av för höga halter enterokocker i vattnet vid Ispois vinterbad.
Badförbud rådde på Ispois badstrand tidigare i vintras på grund av de höga bakteriehalterna. Skylt på finska och svenska om badförbud på grund av för höga halter enterokocker i vattnet vid Ispois vinterbad. Bild: Linus Hoffman / Yle Ispoinen,Åbo,vinterbad,ställen för vinterbad,enterokocker,bakterier,Tarmbakterier,Pitkäsalmi (sund, lat 60,39, long 22,28),ispois simstrand

Nu är det klart vad som orsakade den dåliga vattenkvaliteten i Långvattnet och Ispois badstrand i Åbo.

Stadens detektivarbete visar att felkopplade avloppsrör från ett bostadsaktiebolag orsakade de höga tarmbakteriehalterna i vattnet.

Den dåliga vattenkvaliteten gjorde att stadeninförde badförbud på vinterbadplatsen i Ispois tidigare i vintras.

skidåkare på isen
skidåkare på isen Bild: Yle/Jasmine Nedergård Åbo,skidåkning

Åbo stad utredde frågan tillsammans med stadens vattenbolag och Åbonejdens avloppsreningsverk.

Man kom fram till att bakteriehalterna var speciellt höga vid roddcentret intill badstranden. Därefter följde man efter spår längs bäckar och dagvattenrör.

Då dagvattenrören kartlades lade man märke till att ett dagvattenrör från ett bostadsaktiebolag var felkopplat, vilket ledde till att avloppsvattnet hamnade med dagvattnet ut till Långholmen.

Miljöskyddscefen vid Åbo stad har beordrat bostadsaktiebolaget att åtgärda saken omedelbart.

Enligt Åbo stads miljöskyddschef Olli-Pekka Mäki har omfattande mängder avloppsvatten hamnat i havet på grund av felkopplingen.

Exakt hur stora mängder det är frågan om är ändå svårt att uppskatta då det är oklart när felkopplingen gjordes.

Eftersom saken nu åtgärdas så kommer vattenkvaliteten att förbättras i snabb takt, tror Mäki.

Läs också