Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det klart – två mammor kan få barn tillsammans

Glada regnbågsfamiljer på Sateenkaariperheet ry:s pressträff efter att riksdagen röstade för den nya moderskapslagen.
Familjer följde med riksdagens omröstning på ett bibliotek. Glada regnbågsfamiljer på Sateenkaariperheet ry:s pressträff efter att riksdagen röstade för den nya moderskapslagen. Bild: Lehtikuva familj,regnbågsfamiljer

Riksdagen har godkänt en ny moderskapslag som ger kvinnliga par rätt att bli mammor tillsammans eftersom moderskap kan fastställas redan innan barnet föds. Lagen är resultatet av ett medborgarinitiativ och kommer enligt berörda att skapa trygghet i familjer med två mammor.

Riksdagen godkände den nya lagen på onsdagen. För den nya lagen röstade 122 ledamöter medan 42 ledamöter röstade mot lagen.

De gröna, Socialdemokraterna, Vänstern och Svenska folkpartiet stödde enhälligt den nya moderskapslagen.

Kristdemokraternas riksdagsgrupp röstade enhälligt emot lagen.

Centern, Samlingspartiet, Blå framtid och Sannfinländarna var splittrade.

Den nya moderskapslagen i korthet

  • Lagen tillämpas för att fastställa och konstatera moderskap.
  • Den som har fött barnet är barnets mor.
  • Om ett kvinnligt par har fått assisterad befruktning kan också den andra kvinnan som gett sitt samtycke till behandlingen fastställas vara mor till barnet.
  • Moderskapet kan inte fastställas i sådana fall där faderskap kan fastställas.
  • Den som anser sig vara mor till barnet kan erkänna sitt moderskap redan under graviditeten till exempel vid mödrarådgivningen.
  • I lagpaketet ingår också förändringar i andra lagar, bland annat lagen om assisterad befruktning, lagen om underhåll för barn och medborgaskapslagen. Syftet är att ge familjer med två mammor samma rättigheter och skyldigheter som andra familjer.

Den nya moderskapslagen ska trygga barnets rätt till två föräldrar, också när barnets bägge föräldrar är kvinnor. Den andra föräldern ska enligt förslaget kunna erkänna sitt föräldraskap redan under graviditeten.

Enligt nuvarande lagstiftning måste den andra föräldern adoptera barnet genom så kallad intern adoption efter födseln.
Det kan enligt berörda leda till oklara situationer och i värsta fall till att barnet blir skydds- och föräldralöst om mamman dör under förlossningen.

Den nya moderskapslagen är resultatet av ett medborgarinitiativ som riksdagen tog emot 2016. Initiativet undertecknades av 55 000 medborgare.

Moderskapslagen inte tillräcklig för initiativtagarna

Bland initiativtagarna är glädjen ändå lite dämpad - den nya lagen gäller inte alla familjer.

Moderskapslagen gäller enbart vid assisterad befruktning där donatoren inte vill att faderskapet ska kunna fastställas.

Om ett kvinnopar fått barn på annat sätt så kan man fastställa en juridisk fader.

Initiativtagarna till moderskapslagen skulle helst vilja att detta ändras så att ett barn kan ha fler än två föräldrar.

Då skulle pappan och båda två mammorna rymmas med i familjen.

Anna Moring som jobbat för medborgarinitiativet är ändå medveten om att det knappast är politiskt möjligt idag.

- Det kan ta sin tid, nog har vi säkert fem, tio år av arbete framför oss.

uppdaterad 17:35, sista stycket och Anna Moings kommentar

texten ändrad 18.49: I ingressen ändrades ”rätt till gemensam vårdnad redan under graviditeten” till ”rätt att bli mammor tillsammans eftersom moderskap kan fastställas redan innan barnet föds”

Läs mera:

Snart kan ett barn ha två mammor redan före födseln - riksdagen får rösta om moderskapslagen

Kvinnliga par kan nu få rätt till gemensam vårdnad av sina barn redan under graviditeten. En ny moderskapslag har fått grönt ljus i riksdagens lagutskott. Efter en utdragen process kan nu riksdagen rösta om lagen.


Läs mera:

Moderskapslagen - "Socialen måste ha viktigare saker att göra"

I nuläget går det inte för ett finländskt barn att ha två officiella mödrar genast från födseln. Det här vill man ändra på i och med medborgarinitiativet om en moderskapslag.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes