Hoppa till huvudinnehåll

Populära vandringsleden Bässbanan i Pojo rustas upp

En vintrig väg och en bänk.
Många tycker om att promenera på Bässbanan eller Skuruvägen som den officiellt heter. En vintrig väg och en bänk. Bild: Pia Santonen / Yle Pojo, Raseborg,Fiskars, Raseborg,vandringsleder,rekreation,vandringsled,gång- och cykelbanor,lätt trafik,rekreation,Bässbanan

Bland annat förbjuds nu motortrafik på Pojobornas populära rekreationsled Bässbanan. Leden mellan Fiskars och Skuru ska rustas upp och hållas i bättre skick.

Pojo kyrkoby byförening har varit bekymrad över förfallet på vägen och har därför vänt sig till Raseborgs stad för att situationen ska förbättras.

Både hoprasade vägtrummor och täppta diken har gjort att vägen allt snabbare har blivit i dåligt skick.

En isig väg.
Vägen svämmar över ibland. En isig väg. Bild: Pia Santonen / Yle Pojo, Raseborg,Fiskars, Raseborg,vandringsleder,rekreation,vandringsled,gång- och cykelbanor,lätt trafik,rekreation,Bässbanan

I flitig använding

Skuruvägen eller den så kallade Bässbanan går längs med Fiskarsån och Borgbyträsket.

Det variationsrika bergsområdet används flitigt för rekreation av många bybor både i Skuru och Fiskars.

En vintrig väg.
Vägen löper invid Borgbyträsket och berg. En vintrig väg. Bild: Pia Santonen / Yle Pojo, Raseborg,Fiskars, Raseborg,vandringsleder,rekreation,vandringsled,gång- och cykelbanor,lätt trafik,rekreation,Bässbanan

- Skuruborna liksom Pojoborna i övrigt är inte bortskämda med anläggningar för rekreation och fäster stort värde vid de möjligheter som Bässbanan erbjuder, skriver Pojo kyrkoby byförening till staden.

Dåligt underhåll

Det är Fiskarsbolaget som huvudsakligen har skött om vägens underhåll.

Men de senaste åren har skötseln varit sporadisk och de senaste två åren praktiskt taget obefintlig, skriver byföreningen.

Därför vill byföreningen nu att Raseborgs stad och Fiskarsbolaget tilsammans kommer överens om hur vägen ska underhållas och om åtgärder för att stoppa förfallet.

Det handlar främst om dikning och reparationer av några vägtrummor.

Inte för bilar

Dessutom önskar byföreningen att vägen enbart ska vara tillåten för fotgängare och cyklister. För tillfället får också bilar köra på den.

Tekniska nämnden i Raseborg håller med om att Bässbanan har ett rekreationsvärde som man ska värna om.

- Staden för en kontinuerlig dialog med Fiskars om vägens underhåll, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

Werner Orre
Werner Orre. Werner Orre Bild: Yle/Sofia Lindahl gåsör,Ekenäs

Förbättringar

I sitt svar till Pojo kyrkby byförening skriver staden att Raseborg har reserverat pengar för små förbättringsarbeten på Skuruvägen med början från söder.

Man ska undersöka vilka trummor som måste bytas ut och förhöja vägens utjämning så att vatten inte kan svämma över vägen.

Träd som har fällts invid en väg.
Vägen ska få nytt ytmaterial och växtlighet ska tas bort enligt behov. Träd som har fällts invid en väg. Bild: Pia Santonen / Yle Pojo, Raseborg,Fiskars, Raseborg,vandringsleder,rekreation,vandringsled,gång- och cykelbanor,lätt trafik,rekreation,Bässbanan

Staden sköter några hundra meter av Skuruvägen.

Också Fiskarsbolaget har inlett en förbättring av banbottnen vid årsskiftet 2018.

Trumrör förnyas och det körs stenmaterial till vägen.

Staden har också beslutat att det inte är tillåtet att köra med motorfordon på vägen.