Hoppa till huvudinnehåll

Posten kan tänka sig paketautomater ombord på Stella och Aurora – skärgårdsbor skulle slippa åka till Kasnäs för att hämta sina paket

Postanställd plockar in paket i paketautomater.
Postanställd plockar in paket i paketautomater. Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen företag,automation,Paket,Posti (Estland),Posti (grund i Finland),paketautomat

Paketautomater diskuteras som ett realistiskt alternativ som kunde underlätta postgången i södra Kimitoön. Både skärgårdsbor och postbolaget är med på noterna.

Sedan början av februari är försändelser som kvitteras ut belagda med en avgift.

Varken Hitis eller Rosala har längre postkontor, vilket innebär att paket antingen avhämtas i Kasnäs eller levereras mot avgift.

På paketresa till skären

Skärgårdsnämnden arbetar nu för att få paketautomater till förbindelsebåtarna. En sådan finns redan ombord på Eivor som trafikerar i västra Åboland.

Förslaget är att få liknande automater till färjorna Stella och Aurora som åker till flera holmar i Kimitoöns skärgård. Alternativt kunde besättningen dela ut paketen till mottagarna.

Nämndens ordförande Daniel Wilson säger att antalet paketförsändelser ökar. Allt fler beställer varor på nätet, men det är också många företag på öarna som har behov av att skicka varor, säger han.

Han hoppas att paketautomaterna kunde installeras så fort som möjligt och att det nu är kommunens tjänstemän som får förhandla med posten.

Han säger att postgången är service som staten bör säkra och påminner att hela skärgårdstrafiken började med postbåtar som efterhand började ta passagerare.

Posten gillar

På posten, alltså postbolaget Posti, är man mottaglig för nya paketautomater till sjöss.

Anna Lehtonen ansvarar för postens tjänsteställen. Hon tycker att idén är intressant och värd att utveckla.

Hon säger att behovet kan vara stort också på glesare bebodda områden. Behovet ökar om det finns företag och aktiva internethandlare, säger Lehtonen.

Några tekniska hinder finns inte för att installera paketautomater ombord på fartyg eftersom automaterna numera är försedda med självförsörjande system för ström och uppkoppling.

Möjligen kunde paketautomaterna finnas på en permanent adress på landbacken, men då måste de stå inne i en fastighet i skydd från både köld och solgass.

Nackdelen skulle vara sämre tillgänglighet om det är mottagarna som måste ta sig till automaterna och inte tvärtom.

Vem betalar?

Posten uppbär en avgift för paketautomaterna och vem som ska stå för den kostnaden måste ännu utredas.

Antalet försändelser påverkar inte priset. Hyran är lika stor varje månad och påverkas av längden på kontraktet. Ju längre, desto billigare, men på det stora hela rör det sig om ungefär en hundralapp per automat och månad, säger Lehtonen.

Hon säger att avgiften är nödvändig eftersom posten är ett statsägt affärsverk och kostnaderna måste täckas med intäkter från verksamheten.