Hoppa till huvudinnehåll

Planerad kraftledning upprör Kvevlaxbor: "Idyllen försvinner"

kenneth härtull står utanför sitt hus och blickar ut över de öppna och snötäckta fälten.
Kenneth Härtull äger tomter som kan bli obyggbara när kraftledningen byggs. kenneth härtull står utanför sitt hus och blickar ut över de öppna och snötäckta fälten. Bild: Yle/ Axel Brink Kvevlax

Både Kvevlaxbor och Korsholms kommun hoppas på att man tar landskapet i beaktande när man bygger en 110 kV kraftledning över åkermarken. Men luftburna kablar är rejält mycket billigare än markkablar.

På Vikvägen i Kvevlax i Korsholm bor Kenneth Härtull. På andra sidan om vardagsrumsfönstret öppnar sig landskapet upp i form av åkermark.

För en dryg vecka sedan fick han läsa i Vasabladet att Vasa elnät ska utvidga och Härtulls utsikt kommer att uppdateras med en kraftledning. Det var första gången han hörde något om planerna.

- Idyllen försvinner nu. Det är mycket tomtmark här och man får ju inte bygga nära en kraftledning, säger Härtull.

en porträttbild av kenneth höglund. han står utomhus med sin veranda i bakgrunden. han bär glasögon och en orange arbetsjacka.
Kenneth Härtull. en porträttbild av kenneth höglund. han står utomhus med sin veranda i bakgrunden. han bär glasögon och en orange arbetsjacka. Bild: Yle/ Axel Brink Kvevlax

Härtull äger själv tomter i området som han har haft planer för.

- Jag har ju flera barn och barnbarn, säger Härtull.

Han misstänker att man inte kommer att få bygga på de tomter som han har tänkt överlåta.

Vill ha markkabel

Tillsammans med några grannar och andra markägare försöker Härtull nu få till stånd en kompromisslösning.

- De får nog bygga för mig men jag skulle vilja att de gör en markkabel, säger Härtull.

- Det måste ju gå framåt. Man kan inte hindra utvecklingen, men den får gärna göras på ett annat sätt, säger Härtull.

en karta som visar var den planerade kraftledningen ska gå.
Så här ska kraftledningen dras. en karta som visar var den planerade kraftledningen ska gå. Bild: Yle/ Axel Brink orienteringskarta

Krafteldningen som planeras ska alltså gå mellan Westenergy och en ny elstation vid UF-lokalen i Kvevlax. Till en stor del kommer ledningen att gå över de öppna fälten.

Kommunen har gett grönt ljus åt projektet, men säger att Vasa Elnät ska undvika att dra ledningen nära områden som är tänkta för industriverksamhet.

En luftledning på 100 kV kräver en 26 meter bred ledningsbana och ytterligare 10 meter breda kantzoner på sidorna. Den planerade ledningen kommer sammanlagt att bli knappa sex kilometer lång.

Kommunen vill ha markkabel

Härtull får medhåll av Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg, som hoppas att Vasa elnät tar landskapet i beaktande.

- Därför har vi också från kommunens sida lyft upp det här med markkabel. Det är ett traditionslandskap det här, säger Ahlberg.

Ahlberg förklarar att det är rejäla stolpar och ledningar det handlar om.

- När man drar dem genom traditionella jordbrukslandskap så är det klart att de syns, säger Ahlberg.

I slutändan kommer ändå sådana här projekt att bli verklighet oavsett vad kommunen tycker om saken, tror Ahlberg. Lagen är uppbyggd på ett sådant sätt.

- Om man behöver bygga ut ett elnät så kommer elnätet till slut att komma. Vi verkar inte på en jämbördig grund, säger Ahlberg.

Rurik Ahlberg i Korsholms ämbetshus.
Rurik Ahlberg. Rurik Ahlberg i Korsholms ämbetshus. Bild: Yle/Markus Bergfors Rurik Ahlberg,kommundirektörer,Korsholm

Kommundirektören tror ändå att det inte är helt kört ännu med tanke på kommande förhandlingar.

- Vår förhandlingsposition är lite starkare än tidigare för att lagen kräver i dag mera jordkabel än tidigare, säger Ahlberg.

Markkabeln kostar väldigt mycket mer

Hur stor kostnadsskillnad det är mellan en markkabel och en luftburen kabel är i nuläget svårt att exakt säga.

Vasa elnät vet ännu inte till exempel hur markens sammansättning ser ut. Men en markkabel lär bli rejält mycket dyrare.

- Vi kan uppskatta att en markkabel blir fyra eller fem gånger dyrare än en vanlig, luftburen ledning, säger Juha Rintamäki, vd för Vasa elnät.

Rintamäki säger också att markkabeln är mer förekommande då man lägger kablar med en lägre spänning. På högspänningsnivå, dit den planerade kabeln hör, är det vanligare med luftburna kablar.

Förhandlingsmöjligheter finns ännu

Korsholms kommun har redan haft möte med Vasa elnät och ytterligare förhandlingar blir av i mars. Dit har kommunen även bjudit in Kvevlax hembygdsförening.

- Visst försöker vi ta alla i hänsyn. Därför har vi också frågat alla myndigheter och också kommunen för utlåtanden om hur det ska förverkligas, säger Vasa elnäts vd Juha Rintamäki.

Juha Rintamäki
Juha Rintamäki. Juha Rintamäki Bild: Yle/Amanda Bieber smart grid

Planeringen kommer att uppdateras allt eftersom alla utlåtande kommer in, menar Rintamäki. I det skedet kommer de även att ta kontakt med markägare.

- Om allt går bra så kan vi börja bygga inom två år, säger Rintamäki.