Hoppa till huvudinnehåll

Tapio Luoma blir ny ärkebiskop

Tapio Luoma är biskop i Esbo stift
Tapio Luoma, nu biskop i Esbo, snart ärkebiskop i Åbo. Tapio Luoma är biskop i Esbo stift Bild: Yle / Päivi Luomanen biskopar,Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,Tapio Luoma

Ärkebiskopsvalet är avgjort och evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har fått en ny ledare. Tapio Luoma, biskop i Esbo stift, tar över efter Kari Mäkinen.

De 1530 röstberättigade personerna i ärkebiskopsvalet har sagt sitt. Tapio Luoma, biskop och teologie doktor, blir den femtonde ärkebiskopen i Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

I ärkebiskopsvalets andra omgång ställdes Luoma mot Björn Vikström, biskop i Borgå stift. Luoma fick drygt 56 procent av rösterna.

Enligt det nya valsystemet dividerades rösterna från Åbo ärkestift med tre. Den här delningen har beaktats i resultatet.

Luoma inleder sitt arbete som ärkebiskop i början av juni då nuvarande ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension.

Inför valet berättade Luoma om sin syn på ärkebiskopens roll. Han anser att ärkebiskopen ska vittna om den uppståndne Kristus och ha omsorg om församlingarna.

- Ärkebiskopen ska tolka den kristna tron på ett sådant sätt att den förenar, talar till oss och utmanar oss, sa Luoma.

Från Södra Österbotten till Esbo

Tapio Luoma föddes år 1962 i Kurikka i Södra Österbotten.

Efter studentexamen vid Onkilahden lukio i Vasa 1981 inledde han teologistudierna. Kronan på studierna blev doktorshatten som han fick 1999.

Efter prästvigningen 1987 jobbade Luoma som kaplan, först elva år i Peräseinäjoki och senare fyra år i Ilmola. Han axlade ansvaret som kyrkoherde i Seinäjoki 2002, en tjänst han innehade i tio år.

Han har också varit prästassessor vid domkapitlet i Lappo stift (2001-2007) och kontraktsprost vid Södra Österbottens prosteri (2009-2012, den första tiden som tillförordnad).

Tapio Luoma.
Tapio Luoma under en valdebatt inför ärkebiskopsvalet. Tapio Luoma. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa Tapio Luoma,biskopar

År 2011 ställde Luoma upp i biskopsvalet i Esbo stift. Valet avgjordes i november samma år, där slog han motkandidaten Kalervo Salo med 413 röster mot 221.

Tapio Luoma har jobbat som biskop i Esbo stift sedan februari 2012.

Luoma är gift och han har tre barn.

Kyrkans budskap är ljust och vår uppgift är att hämta kraft och leva av det ljusa budskap som vi predikar.― Tapio Luoma, ärkebiskop i Finland från och med juni 2018