Hoppa till huvudinnehåll

Yle skärper efterlevnaden av upphovsrättsavtal på Yle Arenan

En mobil och en datorskärm som båda visar Yle Arenans utbud.
En mobil och en datorskärm som båda visar Yle Arenans utbud. Bild: Yle Yle Arenan

Yle tar i bruk en teknik för bättre övervakning av landsrestriktionerna på Yle Arenan.

Tittare och lyssnare kan redan ta del av över 80 procent av utbudet på Yle Arenan även utomlands, utan landsrestriktioner.

Yle har inte möjlighet att skaffa internationella distributionsrättigheter för allt sitt utbud. Därför är en del av utbudet på Yle Arenan tillgängligt endast i Finland. Det har dock varit möjligt att komma förbi landsrestriktionerna med hjälp av proxyservrar och virtuella privata nätverk (VPN).

Rättsinnehavarna till innehåll som omfattas av landsrestriktioner kräver att Yle ska se till att distributionsavtalen följs. Att landsrestriktioner kan kringgås utgör ett brott mot de avtal om visningsrättigheter som Yle har ingått med rättsinnehavarna.

Med den nya tekniken vill Yle säkerställa att användningen av restriktionsbelagt utbud på Yle Arenan sker enligt upphovsrättsavtalen och att det inte längre är möjligt att kringgå landsrestriktionerna med proxy- eller VPN-tjänster. Den nya tekniken tas i bruk denna vecka.

Många företag har rutiner för att uppdaga tekniker för undvikande av landsrestriktioner och för att övervaka trafiken i tjänsterna. Yles beslut att skärpa övervakningen av landsrestriktionerna på program ligger i linje med andra onlinevideotjänsters policyer.

”Många mediebolag i Europa för en diskussion om att införa tekniker som förhindrar slussning genom en anonymiseringsserver. Av de kommersiella aktörerna började bland annat Netflix i fjol begränsa tillgången till videoutbud utanför abonnentens eget land“, säger Kari Haakana, chef för Yles Arenatjänster.

Yle strävar efter att ge finländarna tillgång till programutbudet även utanför Finland. Det är ett arbete som framskrider ett steg i taget. Den första förbättringen är att Yle inför så kallad portabilitet inom EU, som ger finländare med fast adress i Finland tillgång till utbudet på Yle Arenan inom hel EU. Yle avser att införa portabilitet av innehåll under 2018.