Hoppa till huvudinnehåll

Många inom åldringsvården funderar på att byta bransch – Finland lågt i nordisk jämförelse

Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram.
Äldre person sitter i en rullstol som en vårdare skuffar fram. Bild: Mostphotos/ Arne Trautmann äldreomsorg,åldringar,äldre,rullstolar,vårdare,hemvårdare,närvårdare,sjukvård,social- och hälsovårdstjänster,hälsovård,sjukskötare,vård,bli gammal,ålderdomshem,ålderdom,åldringsvård

Åldringsvården är en utmanande bransch. I Finland visar sig arbetsbördan vara betydligt tyngre än i övriga Norden och endast få framsteg har skett under de senaste tio åren.

Till exempel de som har upplevt våld eller hot om våld varje vecka på jobbet har fördubblats under de senaste tio åren och år 2015 upplevde 40 procent våld eller hot om det varje vecka.

Utöver våld har också sexuella trakasserier ökat i de finländska vårdanstalterna och sannolikheten för att råka ut för sexuella trakasserier på jobbet är högst i Norden.

Högsta antalet klienter per vårdare i Norden

I jämförelsen kommer det fram för första gången att antalet vårdare är lågt i Finland.

– För första gången kan vi räkna noggrant hur stora personalresurser det finns på åldringsvårdsanstalterna och inom öppenvården i Norden och då visar det sig att personalresurserna i Finland är betydligt lägre än i resten av Norden, säger professor Teppo Kröger som ansvarade för forskningen i Finland.

I morgonskift jobbar det 26-65 procent flera personer i övriga Norden än i Finland. I Finland finns det 4,3 klienter per vårdare medan i övriga Norden finns det 2,6–3,4 klienter per vårdare.

I kvällsskift finns det 49–60 procent högre personalresurser i Sverige och Norge i jämförelse med Finland och Danmark.

Flera variabler ger utslag om försämrade förhållanden

Nordcare2-undersökningen gjordes samtidigt i Finland, Sverige, Norge och Danmark bland tusentals primärskötare och närvårdare under år 2015. En motsvarande undersökning gjordes tio år tidigare, alltså 2005.

Bägge gångerna lämnades sjukskötare utanför undersökningen eftersom sjukskötarnas roll inom äldreomsorgen varierar stort i Norden.

För Finlands del ser statistiken dyster ut och visar flera oroväckande trender. Helhetsbilden för Finlands äldreomsorg är dyster.

På tio år har det inte skett någon positiv utveckling inom åldringsvården på vårdanstalter och den allt vanligare hemvårdens arbetsförhållanden har försämrats.

Antalet klienter per vårdare har ökat i varje skift och det har lett till att arbetstrycket är på högsta nivån i hela Norden. Den ökade pressen märks också som en ökning i såväl betald som obetald övertid.

Också tilliten mellan förmännen och vårdarna har försämrats. Vårdarna upplever att deras möjligheter att påverka har minskat och att också stödet från förmännen minskat, samtidigt som arbetet övervakas allt mer noggrant.

Bättre möjlighet till interaktion bland kolleger

Enligt Teppo Kröger fann man få tecken på positiv utveckling.

– Tyvärr kan man se en negativ utveckling inom nästan varje variabel. Positiva utslag gav till exempel interaktionen bland kollegerna. Det verkar finnas bättre möjlighet till interaktion i Finland än i de övriga länderna, säger Teppo Kröger.

Allt flera som jobbar i hemvården överväger också att byta bransch.

En faktor i den utveckling är att många unga som just har kommit ut på arbetsmarknaden jobbade 2015 inom äldreomsorgen.

De unga tenderar att byta bransch oftare än personer med längre arbetserfarenhet.

– En av de största förändringarna är att allt flera funderar på allvar på att sluta. 2005 tänkte en femtedel på det, medan 2015 funderade två femtedelar på att sluta, säger Teppo Kröger.