Hoppa till huvudinnehåll

"Renässansman" blir USA:s ambassadör i Finland

Robert Pence.
Robert Pence, en republikansk välgörare, blir USA:s ambassadör i Finland. Robert Pence. Bild: Handout ambassadörer,Robert Pence

Robert Pence blir USA:s nästa ambassadör i Finland. Nato, Arktis och klimatfrågor samt Ryssland var tema i en senatsutfrågning av blivande USA-diplomater.

Presidenten nominerar alla viktiga utnämningar i USA. De bekräftas i senaten efter en utfrågning.

På torsdagen utfrågades också Trevor Traina, kandidat för Österrike och Judy Shelton, nominerad för en chefspost i den europeiska återuppbyggnadsbanken.

Till den sista anställningsintervjun tar kandidaterna med sig både familj och barn, släktingar och vänner. Ofta är det en formalitet med god stämning. Men ibland har kandidaterna ratats efter utfrågningen.

Rik republikan men också renässansman

Robert Pence är en framgångsrik affärsman inom fastighetssektorn med goda förutsättningar för diplomati. Han har flera examina inom både juridik och humaniora, bland annat italienska och renässanslitteratur.

Men han presenterades också av den republikanska senatorn John Cornyn som en evig studerande av livet och av historia. Han fick benämningen "renässansman".

Pences åtaganden inom välgörenhet gäller bland annat utbildning, konst och kultur. Han har också understött det republikanska partiet med flera hundratusen dollar.

"Vi lär oss om Ryssland av Finland"

När det gäller Finland betonades landets ekonomiska utveckling och geopolitiska betydelse, med en lång gräns mot Ryssland.

– Vi kan lära mycket av Finlands erfarenheter av Ryssland, sade senator John Cornyn. Då betonades bland annat rysk propaganda, försök att påverka val i andra länder och hybrid krigföring.

Finlands betydelse betonades också med andra motiveringar; ESSK-konferensen år 1975, långa vänskapsband och handelsrelationer med USA.

Dessutom har 700 000 amerikaner finska rötter och 200.000 finländare besöker årligen USA, nämnde senator Cornyn i sitt stödtal.

Pålästa kandidater

I senatsförhöret medverkade tre höga diplomater som ska placeras i Europa. Den timslånga utfrågningen handlade om transatlantiska förbindelser, med amerikansk vinkel. Kandidaterna var väl förberedda.

Robert Pence såg fram emot ett gott samarbete med politiker och organisationer i Finland. Han nämnde kultur och utbildning, militära och kyrkliga institutioner.

Han klarade av att uttala namnen på president Niinistö, statsminister Sipilä och utrikesminister Soini.

Pence uttalade sin beundran för Finlands integration med väst, den ekonomiska tillväxten, höga utbildningsnivån och de hundra åren av självständighet.

Arktisk oro

Arktiska rådets målsättningar gäller säkerhet, skydd av ekologi och klimat, visste Pence. Men också den fria rörligheten betonas.

Länderna i området är akut medvetna om klimatförändringarna, som smälter isen. Det ställer också säkerhetspolitiska krav.

En effektiv och lönsam rutt för världshandeln öppnas över tidigare istäckta områden, tillade Pence. Det blir en viktigare och billigare väg än Suez-kanalen.

Ryskt försprång oroar

– Finland är, liksom USA, ytterst oroat över militariseringen av Arktis. Ryssland har 16 militära baser, delvis nyöppnade. Ryssarna öppnar flera stora flygfält i norr, konstaterade Pence.

Det finns 40 effektiva isbrytare i området, många av dem atomdrivna. Pence hade sina fakta nerskrivna på papper som han konsulterade under utfrågningen.

– Ryssarna har ett stort försprång där uppe. Det måste Finland, vi och resten av den fria världen svara på, sa USA:s blivande Helsingforsambassadör.

Misstro mot USA i klimatfrågor

Den demokratiska senatorn Chris Murphy ville veta mer om Pences personliga åsikter om Parisavtalet.

Murphy ville veta hur man ska hantera omvärldens djupa misstro mot USA i den frågan.

– Finland och grannländerna står förstås fullt bakom Paris-avtalet. De ser isen smälta. President Trump igen har varit klar i sin önskan att lämna avtalet, noterade Pence.

– Presidentens åsikt har ändå varit klar, att USA:s politik fortsätter på många delar av Parisavtalet.

"Diplomatisk talang"

Administrationen har också signalerat vilja till fortsatta förhandlingar om avtalet. Så det återstår att se hur det går, sade den blivande ambassadören Robert Pence.

– Mr Pence tycks redan ha den diplomatiska talangen, kontrade demokratsenatorn Murphy om det ganska innehållslösa svaret.

Uttalandet väckte roade skratt i utskottssalen, men var avsett som en komplimang.

USA:s ambassad i Helsingfors
Robert Pence blir chef för USA:s ambassad i Helsingfors. Säkerhetsfrågorna prioriteras. USA:s ambassad i Helsingfors Bild: Mikael Crawford/Yle brunnsparken,Brunnsparken, Helsingfors stad

Ger Nato dramatik?

Blir det några dramatiska förändringar i förhållande till Nato, frågades de blivande ambassadörerna för USA.

Trevor Traina betonade Österrikes aktivitet i fredsbevarande insatser och Nato-samarbete, utan att vara medlem. Han betecknade Österrike som alliansfritt, men en stor partner på många områden.

Robert Pence kunde rapportera ungefär samma sak om Finland, med fredsbevarande aktivitet bland annat i Afghanistan och Irak.

USA noterar liten majoritet mot Nato

– Finland är i en unik position, man kan välja att ansluta sig till Nato eller låta bli, sa Robert Pence.

För tillfället är en majoritet av folket emot. En liten majoritet, tillade Pence, men flertalet är emot. Det kan förändras, men tillsvidare är Finland inte med.

Men Finland jobbar nära Nato och tillåter vissa militära handlingar i sitt land som en del av Nato-politiken, förklarade Pence.

”Stoppa ytterhögern”

De blivande ambassadörerna fick en sträng tillrättavisning att agera aktivt mot de extrema högerpartierna som växer både i Österrike och i resten av Europa.

Demokraternas senator Chris Murphy ville att ambassadörerna ska förklara för omvärlden att president Trumps politik mot immigration inte är bestående.

– USA är ett land som bygger på migration. Vi förstår värdet av det och bör också övertyga Europa om hur viktigt det är, sa senator Chris Murphy från demokraterna.

Nordstream farligt?

När det gällde Ryssland diskuterades också energipolitiken. De amerikanska politikerna oroar sig över rysk dominans när Europa blir för beroende av rysk gas genom Nordstream-gasröret.

Hur ska vi amerikaner kunna konkurrera, oroade sig senatorerna.

– Den ryska lösningen kan inte vara ekonomiskt lönsam, sade Judy Shelton. Det är farligt att Ryssland kastar in pengar och subsidierar energilösningar, antagligen för att påverka politiken i Europa. De vill använda energin som ett vapen, sade Judy Shelton som ska bli direktör i EBRD.

– Österrike har haft rysk gas i 50 år, hälften av deras gas kommer från Ryssland. Men det är både i Österrikes och hela Europas bästa intresse att ha fler energileverantörer än Ryssland, sade blivande ambassadören Trevor Traina.

Bråda utnämningstider

Utfrågningen var över på en timme. Efteråt var intrycket att de här kandidaterna kommer att bli utnämnda inom kort tid.

Senatens utfrågare har mycket jobb. Många poster har varit obesatta i mer än ett år.

Till den amerikanska traditionen hör att en stor mängd höga tjänstemän lämnar sin post när presidenten byts ut, bland annat de flesta ambassadörerna. Den nya förvaltningen sparar på utrikesministeriet. Därför övervägs varje kandidat noga.

Läs också