Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektören: Hangös ekonomi på plus, men det finns inga pengar att strö omkring

Fabriksudden i Hangö med de nybyggda svartvita husen.
Hangö stad sålde tomten på Fabriksudden där det finns bostäder och spa i fjol. Det syns i bokslutet för 2017. Fabriksudden i Hangö med de nybyggda svartvita husen. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,fabriksudden bostäder

Hangö gör ett historiskt bra resultat 2017. Det preliminära bokslutet visar ett överskott på 3,2 miljoner euro. Kassan är ändå lika tom som förut, säger stadsdirektör Denis Strandell.

Det är två nöjda tjänstemän och en nöjd politiker som berättar om det goda resultatet.

Stadskamrer Juha Kuittinen bollar med siffror och stadsfullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP) upprepar flera gånger hur bra det är att det finns bostäder och spa på Fabriksudden.

Fabriksudden är i en nyckelroll i det preliminära bokslutet.

- Hangö har sannolikt aldrig gjort ett så gott resultat tidigare, säger stadsdirektör Denis Strandell.

Företagare: Marknadsför Hangö mera

Det låter förträffligt att Hangös stads ekonomi går på plus, säger köpman Kristiina Remes som har sin butik på Berggatan i Hangö.

Hon är också ordförande för köpmannaföreningen Hanko City Shopkeepers.

Vad hoppas du att Hangö stad gör för företagarna då ekonomin är bättre?

- Jag önskar att staden nu skulle satsa på att marknadsföra Hangö året om så att det kommer flera turister.

- Den egna befolkningen räcker inte, så vi behöver turister året om.

Kristiina Remes är köpman i Hangö.
Köpman Kristiina Remes tycker att samarbetet med Hangö stad fungerar utmärkt. Kristiina Remes är köpman i Hangö. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,kristiina remes

Kristiina Remes tycker att stadens turistbyrå inte marknadsför Hangö tillräckligt mycket som en stad man kan besöka alla årstider.

Mera pengar leder till flera invånare

Hangös turismchef Marika Pulliainen tycker att Kristiina Remes önskemål låter bra.

- Vi strävar efter att marknadsföra Hangö under alla årstider. Om vi fick mera pengar för marknadsföring så skulle vi kunna få flera företag, invånare och turister till Hangö.

Marika Pulliainen är turismchef i Hangö.
Turismchef Marika Pulliainen är nöjd över att antalet turister i Hangö ökar. I januari 2017 hade antalet inkvarteringar ökat med 100 procent jämfört med samma tid 2016. Marika Pulliainen är turismchef i Hangö. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,marika pulliainen

Turismbudgeten har varit 160 000 euro om året sedan 1999.

Budgeten ökade litet i ett skede, men sjönk sedan tillbaka till den summa som fortfarande gäller för bland annat personalkostnader och marknadsföring.

Turismen hoppas på mera pengar

Pulliainen hoppas att det fina ekonomiska resultatet i Hangö också visar sig i budgeten för marknadsföringen.

- Vi borde se 10 till 20 år framåt och hitta på åtgärder så att vi når vår målsättning om att vara en turiststad året om. Det krävs resurser om vi ska nå det målet.

"Det finns inga extra pengar"

Det är ändå inte dags att börja strö omkring sig pengar i Hangö trots ett överskott på drygt tre miljoner.

Porträttbild av Denis Strandell.
Hangös stadsdirektör Denis Strandell tror att staden också klarar 2018 fint om sektorerna håller sig inom budgetramarna. Porträttbild av Denis Strandell. Bild: Yle/Marica Hildén Denis Strandell,Hangö,Västnyland

Det finns tyvärr inga extra pengar, säger stadsdirektör Denis Strandell.

- Det är viktigt att minnas, i synnerhet för våra politiker. Ekonomin är bättre, men vart gick pengarna? Jo, till att återbetala lån, så vi har precis lika litet pengar i kassan som under de dåliga åren.

- Det enda sättet att klara av det här är att fortsätta med hård budgetdisciplin. Det går inte att komma med stora utsvävningar i höst då budgeten för nästa år görs, vi måste ha en förnuftig ekonomisk politik i kommunen för all framtid.

Porträttbild av Juha Kuittinen.
Skatteinkomsterna ökade i Hangö i fjol, men statsandelarna sjönk litet, säger stadskamrer Juha Kuittinen. Porträttbild av Juha Kuittinen. Bild: Yle/Marica Hildén Hangö,Västnyland,juha kuittinen

Tillbaka till siffrorna som stadskamrer Juha Kuittinen bollar med: Hangö stad fick i fjol en miljon euro då tomten på Fabriksudden såldes till Regatta Resorts och Regatta Suites.

På Fabriksudden finns nu bostäder och en badinrättning.

Hangö stad räknade med att tomten skulle säljas 2016, men då blev affären inte av.

Försäljningen genomfördes i oktober i fjol och därför är Fabriksudden en viktig del av bokslutet vad gäller intäkterna som är större än beräknat.

Allt flera jobbar i Hangö

Men det finns flera andra orsaker till de positiva siffrorna. Intäkterna ökar också tack vare skatteinkomsterna som är ungefär en miljon större än beräknat.

Det här beror bland annat på att arbetslösheten sjunkit i Hangö. Arbetslösheten sjönk med 3-3,5 procentenheter år 2017. Nu är omkring tio procent av Hangöborna utan jobb.

- Minskad arbetslöshet är väldigt positivt sett ur en ekonomisk synvinkel, men även socialt eftersom det är bra att folk har jobb, säger Strandell.

Elarbeten i en industribyggnad.
Företagare och industrier anställer mera i Hangö, så arbetslösheten sjunker. Elarbeten i en industribyggnad. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Fermion Oy,elektriker,elektricitet,elarbeten,industri,hangö elektriska

Arbetslösheten minskar eftersom det går bra för företagen i Hangö just nu.

De flesta industrier har anställt mera personal, och det har också Hangö hamn gjort där bilimporten ökade med 27 procent i fjol.

- Det är inte frågan om stora mängder av nyanställningar, men små strömmar gör att det ekonomiska läget blivit bättre för staden.

Färre invånare = mindre personal

Minskade utgifter är också en orsak till överskottet.

Staden har sparat en miljon euro i verksamhetens kostnader. Det har gjorts bland annat genom att minska på personalen.

Denis Strandell säger att regeringens konkurrenskraftspaket var ett beskt piller för kommunsektorn, men det syns nu i de ekonomiska siffrorna.

Hangö stadshus.
Allt färre jobbar för Hangö stad. Hangö stadshus. Bild: Yle/Robin Lindberg hangös stadsledning

I Hangö har personalen minskat tack vare pensioneringar.

- Personalen måste kontinuerligt minska då befolkningsunderlaget blir mindre. Vi är ändå i den lyckliga situationen att vi har tillräckligt med folk som går i pension varje år.

Det är skönt att inte behöva säga upp eller permittera anställda, säger Strandell.

Skulden minskar

Skuldbördan har minskat med cirka två miljoner euro. Denis Strandell har tittat på statistik över Hangös skuldbörda och hittar inte siffror på när den senast skulle ha minskat.

- Det här är en bra start, men vi har fortfarande över 63 miljoner i skuld. Vi är bara i början av en lång period då vi måste minska på skuldbördan.

Berggatan i Hangö en snöig och solig dag.
Hangöborna har nu en skuldbörda på över 9 000 euro per invånare. Det är nästan tredubbelt mera än vad kommunerna i landet har i medeltal. Berggatan i Hangö en snöig och solig dag. Bild: Yle/Robin Lindberg Hangö,Västnyland,hangö gågata

Risken för att stämplas som kriskommun är över, säger Denis Strandell.

- Genom en strikt budgetdisciplin så är vi inte en kriskommun längre. Skuldbördan är det enda stora bekymret.

Hurra för vårdreformen

Social- och hälsovårdsreformen kan däremot vara en räddning för Hangö, säger Strandell. Det trodde han inte för ett par år sedan.

- Jag bävade för vårdreformen, men nu är jag rädd för att den inte blir av. Vårdreformen är ur en ekonomisk synvinkel absolut nödvändig för Hangö.

Hangö behöver vårdreformen eftersom staden har Nylands högsta social- och hälsovårdskostnader på grund av befolkningsstrukturen.

Två personers fötter och en rollator.
Har Hangö råd med vården av äldre om vårdreformen inte genomförs? Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

Hangö har en åldrande befolkning, flera än nio procent är pensionärer. Dubbelt fler är över 75 år om 10-15 år.

- Det är inte ett problem att folk är äldre, men ur en ekonomisk synvinkel så ökar kostnaderna på ett sådant sätt att det blir ohållbart för Hangös del. Därför är vårdreformen viktig för oss.


Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland