Hoppa till huvudinnehåll

Hällmålningar intresserar i Pojo: Se men inte röra, säger förtjusta forskare

Jag kan nästan säga att det utgjorde höjdpunkten på min karriär inom branschen, att få syn på hällmålningen. Vi satt nog tysta en stund, berättar museichef Dan Lindholm.

Lindholm pratar om en hällmålning från stenåldern som upptäcktes år 2016 vid Fårsjö i Pojo. Fyndet offentliggjordes i höstas.

Det senaste fyndet i området upptäcktes 19.2 vid Skogböle träsk.

Hällmålningarna i Fårsjö och Skogböle i Raseborg hör till de första som hittats så här långt söderut i Finland.

Målningarna föreställer ofta djur och människor och utfördes av den lokala stenåldersbefolkningen för ungefär 5 000 år sedan.

man vid klipphäll
Museichef Dan Lindholm man vid klipphäll Bild: Monica Slotte / Yle stenåldern,hällmålningar,Grottmålning,Raseborg,Pojo, Raseborg,Västnyland,museichef dan lindholm

I båda fallen är platsen typisk för de ställen man valde att måla på; en brant och skyddad klippa invid ett vattendrag.

- Placeringen och klipphyllan har gjort att det har bildats en skyddande hinna över bilderna, därför har de bevarats i tusentals år, förklarar museichef Dan Lindholm vid Västra Nylands landskapsmuseum.

Platsen är alltså vald med omsorg.

Lokala konstnärer

Enligt Dan Lindholm finns det ingen dokumenterad stenåldersboplats vid Fårsjö, men det torde ha funnits en som inte låg alltför långt borta.

Enligt hans bedömning är det lokalbefolkningen som har målat bilderna.

Huvudnäringen under stenåldern var jakt och målningarna har sannolikt gjorts i samband med olika ritualer för att uppnå god jaktlycka.

grottmålning
Högst uppe på klippan finns en bild av en tass eller en hand. grottmålning Bild: Monica Slotte / Yle stenåldern,hällmålningar,Grottmålning,Raseborg,Pojo, Raseborg,Lammasjärvi

- På många håll kan man se människofigurer med spjut i hand. Vi har ännu inte lyckats urskilja sådana här i Raseborg, men nog älgar. Älgar var det huvudsakliga villebrådet för jägarna.

Efter att fyndet vid Fårsjö uppdagades gav sig en grupp forskare ut till klippan i oktober i fjol.

Då tog man sig dit med båt och det var inte helt lätt att studera bilderna från sjösidan. Men det var en magisk upplevelse, intygar Dan Lindholm.

- Vi var alla eniga om att det inte rörde sig om en förfalskning utan handlade om en äkta hällmålning.

Kan vara svåra att urskilja

Hällmålningarna är utförda i rödockra (eller rödmylla på finlandssvenska) och ibland kan de vara svåra att upptäcka med blotta ögat.

För att få reda på allt som döljer sig bakom färgfälten skannas de med en specialkamera. Sedan görs digitala bilder som förstärker figurerna.

- Rödmylla finns ju i naturen så ibland kan det vara svårt att veta om det är en mänsklig hand som har skapat bilderna. Här är ändå symbolerna så tydliga så det finns inget tvivel om saken, förklarar Lindholm.

Ny turistattraktion?

Hällmålningen har redan lockat intresserade som har bekantat sig med den från isen.

Det är lättare att ta sig hit vintertid, antingen till fots eller på skidor. Det är helt i sin ordning, så länge man är försiktig.

fotspår i snön på isen
Det är många som har velat se hällmålningen vid Fårsjö. fotspår i snön på isen Bild: Monica Slotte / Yle stenåldern,hällmålningar,Grottmålning,Raseborg,Pojo, Raseborg,Västnyland,Lammasjärvi

- Hällmålningarna hör till vårt kulturarv och vi kommer inte att skydda dem på något speciellt sätt. Har de bevarats i tusentals år klarar de nog några till.

- Men här gäller regeln: se men inte röra, annars kan bilderna förstöras, poängterar museichef Dan Lindholm.

På senare tid har forskarna gått in för att mera systematiskt söka efter hällmålningar.

Det gör också att man hittar allt fler på olika håll i landet, då man vet var man ska söka.

Också vid Skogböle träsk

Helt nyligen hittades en hällmålning också vid nordöstra stranden av Skogböle träsk i Pojo.

Den nya fyndplatsen ligger två och en halv kilometer från Fårsjö och drygt sju kilometer nordväst om Pojo kyrkby

Det var arkeologen Timo Sepänmaa och fotografen Ismo Luukkonen som upptäckte målningen den 19.2.

Efter att digitalt ha förstärkt fotografierna av hällmålningen kunde de urskilja en bockbent människogestalt med lyfta armar och en älg.

Hällmålningar.Hällmålningar.
Den ena bilden är digitalt behandlad så att hällmålningen vid Skogböle träsk träder fram. Den andra bilden är hur det ser ut på berget när man tittar med blotta ögat. Genom att dra på markören i mitten kommer du åt hela bilden. Bild: Ismo Luukkonen

Det finns också mera obestämda färgfläckar som inte går att tyda eller är täckta av mossa.

Vid inventeringen av fyndet konstaterades att målningen är sliten, men att den uppvisar tydliga konturer. Färgen på figurerna är också en annan än klippans naturliga färg.

Människogestalten är 13 centimeter hög och älgen 27 centimeter lång.

Fårsjö i Pojo.

Läs också