Hoppa till huvudinnehåll

Henriksson: Återinför humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson Bild: Nathalie Lindvall Anna-Maja Henriksson,stadsstyrelser,sfp

Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver en humanare asylpolitik. Henriksson vill att humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd återinförs. Det avskaffades av den nuvarande regeringen, påpekar hon.

Henriksson vill också förbättra asylprocessen, så att den asylsökandes rätt till biträde genast i början av processen stärks.

Inkomstgränserna då det gäller uppehållstillstånd på basen av arbete bör också ses över, säger Henriksson.

Lovisafamiljens öde oroar

Hon är oroad över sjubarnsfamiljen i Lovisa hotas av utvisning till Irak.

- Det är en lättnad att utvisningen stoppades av förvaltningsdomstolen i går, men ännu kan familjen inte helt andas ut.

Fallet i Lovisa visar med all tydlighet att regeringens asylpolitik har gått snett. Vi kan varken skicka barn eller andra människor till osäkra förhållanden, skriver Henriksson i ett pressmeddelande.

Den fina folkrörelse som uppstått i Lovisa är ett klart tecken på att finländarna har fått nog av regeringens omänskliga asylpolitik

Hon påminner om att FN:s flyktingkommissariat UNHCR har uttryckt oro för att Finland sänder tillbaka asylsökande till sina hemländer trots att de behöver skydd.

- Den fina folkrörelse som uppstått i Lovisa är ett klart tecken på att finländarna har fått nog av regeringens omänskliga asylpolitik. Jag gläds över det engagemang, den medmänsklighet och vilja att hjälpa människor i nöd som finns i folkrörelsen.

Samtidigt borde regeringen dra sina slutsatser. Jag hoppas den nya inrikesministern Kai Mykkänen nu agerar, säger Henriksson.

Demonstration i Lovisa på lördagen

På lördagen ordnas en demonstration i Lovisa, där deltagare tar ställning mot asylpolitiken i vårt land.

Demonstrationen tar avstamp i en sjubarnsfamilj från Irak som bor i Lovisa. Familjen fick ett avvisningsbeslut, och skulle ha blivit skickade tillbaka till Irak, trots att familjen enligt egen utsago skulle vara i fara i sitt hemland.

Helsingfors förvaltningsdomstol avbröt avvisningen i går, vilket ger familjen två veckor tid att komplettera sin asylansökan.

Demonstrationen på Lovisa torg inleds klockan 14:00 på lördagen.

Läs mera:

”Lovisa är en liten stad med stort hjärta” - plakaten är klara inför lördagens demonstration

Plakatverkstäder, programplanering, telefonsamtal och soppköksbyggande - på många håll i Lovisa är förberedelserna i full gång inför flyktingdemonstrationen på torget.


Läs mera:

Tidsfrist för Lovisaflickorna: "Nu dansar och sjunger jag igen"

Flyktingfamiljens avvisningsbeslut har skjutits upp i väntan på att deras besvär behandlas.