Hoppa till huvudinnehåll

Fyra minuter med Ingås kommundirektörskandidater

Närbild av klocka.
Snabba svar på kvistiga frågor förväntade vi oss av kandidaterna. Närbild av klocka. Bild: Yle, Tero Kyllönen sömn,klockor

Snart ska det bli det klart vem som blir Ingås följande kommundirektör. Inför de återstående dagarna i ovisshet utmanade vi kandidaterna med fyra frågor på fyra minuter.

Kandidaterna har lämplighetstestats och de har träffat kommunfullmäktige på en aftonskola.

Den 5 mars ska kommunstyrelsen ge sitt förslag till kommunfullmäktige.

Fullmäktige möts den 12 mars för att välja ny kommundirektör efter Jarl Boström.

Yle Västnyland ställde fyra frågor till de fyra som är intresserade av jobbet i Ingå.

Varje kandidat hade exakt sextio sekunder på sig att svara på var och en av följande frågor:

  1. Vad i Ingå tål att förbättras och hur kan just du göra de förbättringarna?
  2. Hur ska Ingås kollektivtrafik förbättras och hur ska kollektivtrafiknätverket se ut i framtiden, eller förväntas alla rentav ha egen bil i framtiden i Ingå?
  3. Hur viktigt är det att det finns jobb i Ingå i framtiden - eller kommer Ingå främst vara en kommun för pendlare där invånarna jobbar på annat håll?
  4. Ingås slagord är Glad i Ingå - varför kommer du att göra Ingå gladare?

Så här svarade kandidaterna:


Klicka på namnen för att läsa svaren.

Christoffer Hällfors
Christoffer Hällfors. Christoffer Hällfors Bild: Yle/Fredrika Sundén Svenska folkpartiet i Finland,Kommunalvalet 2017,christoffer hällfors

Christoffer Hällfors

1. Jag tror att en sak som man borde utveckla är kanske den här attraktionskraften för Ingå så att man kan locka flera nya invånare och på så sätt också företag och arbetsplatser.

En sak som lyftes upp i annonsen redan var näringslivet och näringslivsutvecklingen och det är något som jag tycker man borde utveckla vidare. Det tror jag att jag bra klarar av tillsammans med politikerna.

2. Kollektivtrafiken är nog viktig för Ingå. Med tanke på att vi är så nära huvudstadsregionen så behövs det också en fungerande kollektivtrafik.

Det som jag ser att vi behöver göra är nog förstås att öka på busslinjerna och få en bättre fungerande lokaltrafik, kollektivtrafik.

Och då kanske försöka åtminstone utreda vad det är som behövs för invånarna så att man kan undvika att använda bil.

Sedan gäller det förstås att diskutera med statsförvaltningen om att tågen skulle stanna i Ingå igen. Det är en hög prioritet.

Eftersom det ändå går en tågbana genom Ingå är det dumt att de inte stannar där.

3. Båda möjligheterna måste finnas. Det måste finnas en möjlighet att pendla till jobbet, men det är också viktigt att det finns jobb i kommunen.

Om man ser på Finansministeriets planer på framtidens kommun och hela landskapsreformen så kommer det allt mera att handla om att näringslivssidan och attraktionskraften är viktig.

Det är nog näringslivet och företagens verksamhet som man måste satsa på. Det är nog viktigt att vi har arbetsplatser också i Ingå i framtiden.

Tekniken ger också en möjlighet att distansjobba mera i framtiden och det tror jag folk gärna gör, så där tror jag det finns en bra möjlighet.

4. Glad i Ingå baserar sig nog på invånarna och att invånarna är glada.

Jag hoppas jag åtminstone ska kunna lyssna till invånarna och se deras behov och på det sättet kunna attrahera nya invånare, men också hålla de nuvarande invånarna glada.

Hela kommunens attraktionskraft är baserad på glada invånare och det är vårt bästa visitkort utåt.

Det är något vi bör satsa på. Jag hoppas vi alla tillsammans kan satsa på det i Ingå.

]

Corinna Tammenmaa i utestudion.
Corinna Tammenmaa. Corinna Tammenmaa i utestudion. Bild: Yle / Ted Urho utesändning i kyrkslätt

Corinna Tammenmaa

1. Ingåbornas möjligheter att ta sig exempelvis till Helsingfors med kollektivtrafik är ganska svaga.

Jag har suttit med i Helsingforsregionens trafiks styrelse och vet att
HRT:s strategi är att växa även om de några gånger tackat nej till samarbete med Ingå.

Så det är en sak som jag vet ganska bra hur det fungerar.

Ingå har arbetat bra med planläggningsfrågor, men där ska man vara steget före i utvecklingen. Planläggningen ska vara sådan att planerna är tillräckligt bra på 20 års sikt.

2. Det är a och o att få tågen att stanna i Ingå igen. Det är nästan ovettigt hur man har gjort på kustbanan där man bara har trafik från Åbo till Helsingfors, men inte för de kommuner som finns där emellan.

Det är en viktig fråga som jag tror att det kan finnas en lösning på.

För det andra behövs busstrafik. Hela regionens passagerare måste tas i beaktande så att bussarna går.

Även om HRT inte är en lösning just nu, så tror jag att det är en lösning för Ingå på längre sikt.

3. Det ska finnas jobb i Ingå. Det går inte helt och hållet att ha ett samhälle där alla arbetsplatser finns nära, för en del i familjen måste pendla.

Men man ska eftersträva att det finns så många arbetsplatser på orten som möjligt. Det är viktigt.

Att jobba på distans blir allt trendigare. Digitaliseringen gör att arbetet inte är så platsberoende som förr.

I viss mån är det så att de orter som är nära huvudstadsregionen till en del blir sovstäder, men de båda utesluter inte varandra.

Arbetsplatser på orten är viktigt och det gör man genom att företag får möjlighet att etablera sig.

4. Jag tycker att slagordet är fantastiskt. Jag trivs med slagordet och jag tenderar att se positivt på saker.

Det är de som är i ledande position som har en stor betydelse då det gäller att bilda en glad, trivsam och positiv anda i samhället.

Det handlar om de högsta tjänstemännen, men naturligtvis också politikerna.

Det behövs ett transparent arbete där man främjar delaktighet av dem som är med i politiken och av invånarna, det gör att stämningen blir bättre.

Jag är personligen positivt lagd och tycker att det är det lilla extra som inte kostar något.

Niklas Andersson är minister Päivi Räsänens specialmedarbetare
Niklas Andersson. Niklas Andersson är minister Päivi Räsänens specialmedarbetare Bild: Yle/Bubi Asplund päivi räsänens specialmedarbetare

Niklas Andersson

1. Ingås styrkor är förstås det geografiska läget och att det går ganska bra för Ingå just nu och det ska vi helt enkelt bygga vidare på.

Sedan har man önskat i strategin att lite jobba på näringslivsfrågor och nätverk och där tror jag att jag har mycket att ge, så det kan jag jobba på.

Jag har ett brett nätverk och en bra förutsättning att jobba med utvecklingsprojekt eftersom jag har en lång erfarenhet av utvecklingsprocesser.

Men som sagt finns det mycket gott i Ingå att bygga vidare på så jag ser fram emot den uppgiften.

2. Vi måste kontinuerligt föra diskussionen vidare när det gäller buss- och tågtrafik. När ekonomin börjar dra bättre finns det säkert större möjligheter att utveckla också den biten.

Man har varit duktig också på det området i Ingå, man har jobbat ganska hårt med att lobba för kommunikationen.

Men förstås, för en landsbygdskommun så är bilen fortsättningsvis nog ganska viktig, och vi måste se till att också den kommunikationen fungerar.

3. Det är viktigt att det finns arbetsplatser också i Ingå i framtiden.

I en landsbygdskommun där många av jobben är kopplade till jord- och skogsbruk och bioekonomi så är det förstås viktigt att se på de jobb som vi redan har och hur vi kan utveckla dem.

Samtidigt, med tanke på näringslivsutvecklingsprocesserna som vi säkert behöver titta lite noggrannare på, så kommer en viktig målsättning vara att skapa fler jobb i Ingå.

Samtidigt har Ingå bra potential som pendlarkommun, det är en lika viktig del att utveckla och stärka i Ingå.

Att fortsätta bygga på ett gott boende i närheten av huvudstadsregionen gäller nog också.

4. Främst för att jag är en glad person. Jag tycker Glad i Ingå är en bra slogan att bygga på och man har också i strategin definierat att gemenskapen är ett värde man vill bygga på.

Jag tror att det finns goda förutsättningar för det här. Jag vill förstås vara med och bygga på det tillsammans med kommuninvånarna och alla som jobbar i kommunen.

Man ska också komma ihåg att i Ingå bygger väldigt många funktioner på samarbetsavtal och samarbeten och då underlättar det förstås alltid om man har en positiv attityd och är glad.

Jag ser fram emot att fortsätta jobba för ett glatt Ingå.

Bildningsdirektör Robert Nyman i Raseborg.
Robert Nyman. Bildningsdirektör Robert Nyman i Raseborg. Bild: Yle / Jonas Sundström robert nyman,Raseborg

Robert Nyman

1. Min bild av Ingå är egentligen mycket positiv redan nu och det råder en mycket positiv "drive" där.

Direkta förbättringsförslag har jag inte att komma med nu, jag har ändå inte jobbat där på flera år.

Men jag ser att Ingå har utmaningar till exempel med de kommande investeringarna.

Så som ekonomin och strukturen för ekonomin är just nu så finns det inte utrymme för stora investeringar, man klarar helt enkelt inte av driften efter det.

Där har man i alla fall en stor fråga att tänka på.

2. Kollektivtrafiken är något som Ingå har jobbat aktivt för under den senaste tiden. Verkligen aktivt märker man när man följer med lokalmedia.

Trots stora satsningar på att försöka få frågan löst så har man kanske inte hittat den optimala modellen.

Personligen tror jag att det kan finnas möjligheter att hitta nya former av transporter, till exempel inom planekonomin.

Egentligen så att man delar resurser, privatpersoner får möjligheten att skapa egna modeller som skulle underlätta.

Att kommunen ska gå in och finansiera kollektivtrafiken rakt av har visat sig att inte vara kanske kostnadseffektivt och inte kanske heller används.

Om Ingåborna vill ha bil eller inte återstår att se. Dessutom kommer arbetslivet att ändra så att man kommer kunna jobba mera på distans och mera lokalt.

3. Självfallet är det viktigt att det finns jobb på orten.

Ingåborna kommer också i framtiden att både jobba lokalt, men också pendla till de större regionerna i närheten.

Personligen tror jag på att man kan utveckla också etableringen och utvecklingen av näringslivet lokalt genom att bygga upp en välmående kommun så att varje enskild invånare trivs bra.

Något som smittar av sig ganska lätt är om du trivs och mår bra på din hemort. Då talar du gott om den och det återspeglar sig i näringslivet.

Företag söker sig till ställen där människorna trivs bra och mår bra och gärna bosätter sig och bo kvar.

Att främja en helhetssyn på välmående kommer också att stöda självförsörjningsgraden beträffande arbetsplatser på sikt.

4. Jag upplever mig själv vara en relativt socialt kompetent person och jag känner mig relativt bekväm i de flesta sociala situationer.

Jag tror att tillsammans med personalen kommer vi att kunna jobba för en välmående arbetsplats, och det ska synas i den kommunala förvaltningen och i den service som kommunens förvaltning ger ut.

Samtidigt så ska det också reflekteras i, som jag nämnde tidigare, den serviceproduktion vi har och allmänna image som råder och skapas i Ingå.

Man gör saker tillsammans, man gör det på ett positivt sätt och helst lite med glimten i ögat. Samtidigt jobbar man konstruktivt och strukturerat framåt mot gemensamma mål.