Hoppa till huvudinnehåll

Officerare och kända pr-byråer – så här ser lobbningen ut inför jaktplansbeslutet

Ett plan av typen Jas 39C Gripen lyfter under en flygshow i Eslöv den 5 juni 2011.
Försvarskoncernerna, bland dem svenska Saab, satsar stort på marknadsföring i Finland Ett plan av typen Jas 39C Gripen lyfter under en flygshow i Eslöv den 5 juni 2011. Bild: EPA/JOHAN NILSSON Saab 39 Gripen,militärflygplan,Sverige,Jas Gripen,jas 39c gripen

Försvarskoncernerna har engagerat allt från före detta generaler till kända pr-byråer. Lobbningen är omfattande inför det kommande jaktplansbeslutet som blir Finlands största affär någonsin. Försvarsutskottet har varit tvunget att sätta upp regler för hur riksdagsledamöterna ska möta lobbyisterna från försvarsindustrin.

Konkurrensen är stenhård mellan tillverkarna och lobbyverksamheten är omfattande. Stora summor pengar står på spel, närmare bestämt sju till tio miljarder euro i anskaffningspris och minst lika mycket till för underhåll och uppdateringar över en period på trettio år. Svenska Yle har tidigare skrivit om det säkerhetspolitiska följderna av beslutet.

Om tre år ska nästa regering fatta beslut om de nya jaktplanen, eftersom de nuvarande Hornet-planens livslängd tar slut om ungefär tio år. Flera försvarskoncerner har rekryterat Finlands främsta expertis som sakkunniga till sina företag.

Det handlar om flera officerare och före detta generaler som arbetar för tillfället för försvarsföretagen. Bland de fem företag som ska ge offerter finns också före detta medarbetare och tjänstemän vid försvarsministeriet.

Yles finska nyheter har tidigare rapporterat om de namn på sakkunniga som har varit kända redan en längre tid.

De officerare och generaler som har rekryterats är pensionerade från försvarsmakten. Men de hör till försvarsmaktens reserv. Pensionsåldern är låg och det möjliggör en ny karriär för en hög lön som expert och lobbyist för försvarskoncernerna.

Fördel för staten eller för Saab?

En av dem är överste Anders Gardberg som är landchef för Saab Finland. Han har varit kommendör för Nylands Brigad och försvarsattaché i Stockholm under en period då viktiga steg togs mot det finsksvenska försvarssamrbetet. Just det samarbetet är en av svenska Saabs största fördelar då svenskarna ska försöka sälja jaktplan till Finland.

Anders gardberg och Juha Vauhkonen
Anders Gardberg, till vänster, basade länge för Nylands brigad innan han blev militärattaché i Stockholm. Nu säljer han jaktplan för Saab. Anders gardberg och Juha Vauhkonen Bild: YLE/ Petra Thilman gardberg anders,Raseborg,Ekenäs

- När jag i över trettio år har jobbat med försvaret och utbildat värnpliktiga, så är det bara en bra följd att de får den bästa utrustningen. Så det passar bra, säger Gardberg.

- Vilken nytta har svenska Saab av att du har arbetat med att utveckla det svensk-finska försvarssamarbetet?

- Det är en fördel för båda parter, också för försvarsmakten, att det finns på industrisidan folk som vet hur man tänker och vad man behöver. Det har också försvarsmakten sagt.

Du sitter också inne med en del hemlig information från tiden inom försvarsmakten. Hur ser du på dina olika roller?

- Ända från det att man har svurit faneden och tjänstemannaeden så finns det vissa saker som jag vet att är sekretessbelagda och som jag inte kan använda. Men det är något som sitter i dna:t.

Det är en fördel för båda parter, också för försvarsmakten, att det finns på industrisidan folk som vet hur man tänker och vad man behöver.

De före detta anställda vid försvarsmakten har rekryterats till företagen eftersom de sitter på en expertis om det finländska försvaret som få har.

Ny lag kan införa karenstider

Än så länge har det inte beslutats om några karenstider för personer i försvarsmaktens tjänst, uppger försvarsmaktens personalavdelning för Svenska Yle. Men tjänstemannalagen, som trädde i kraft ifjol, kan komma att användas också då det gäller karenstider inom försvarsmakten.

Lagen säger att tjänstemän kan omfattas av en sex månaders karenstid, om de har tillgång till exempelvis hemliga eller skyddade uppgifter som på ett väsentligt sätt kan vara till fördel för en själv eller någon annan i ett nytt tjänsteförhållande. Försvarsmakten håller som bäst på och förbereder användningen av lagen. Men redan nu regleras många situationer av förbudet att utlämna hemlig information.

Kritik mot livlig rekrytering av experter

Den livliga rekryteringen av försvarets främsta experter väcker också kritik. Så här sade till exempel Arto Pulkki som är expert på vapensystem, tidigare i Yles program Ykkösaamu.

- Jag tyckte det rimmade illa då amiral Juhani Kaskeala, före detta kommendör för försvarsmakten, öppet gick ut och sade att han gärna skulle representera en försvarskoncern. Lite senare var han redan konsult för amerikanska Boeing, säger Pulkki, som undrar om det är lämpligt beteende av en före detta kommendör.

Aktiv lobbningsverksamhet kring försvarspolitikerna

Alla fem försvarskoncerner har dessutom anlitat kända pr-byråer för att marknadsföra sina jaktplan i Finland. Det är försvarsministeriets experter som ska lägga fram ett beslut. Nästa regering ska fatta beslutet och den summa som används för köpet ska godkännas av riksdagen.

Dassault Rafale-jaktplan.
Franska Dassault Rafale är en av de fem konkurrenterna i kampen om Finlands nästa stridsplansleverans. Dassault Rafale-jaktplan. Bild: Dominic Favre / EPA Dassault Rafale

Och försvarsutskottets medlemmar får en del inbjudningar från jaktplanstillverkarna.

- De träffar som jag har deltagit i har varit i riksdagen. I utskottet har vi haft sådana, dit alla medlemmar har varit inbjudna, där olika leverantörer har berättat om sin produkt. Jag uppfattar det mera som intressant att få veta hurdana plan man har, hur de skiljer sig från varandra och så vidare, säger SFP:s Thomas Blomqvist som är medlem av försvarsutskottet.

Har du bjudits med på några flygturer?

- Nej jag har inte fått och det kan nog vara att jag inte skulle delta även om jag fick en inbjudan.

Träffarna ska ske i riksdagen och vara öppna för alla medlemmar

Ilkka Kanerva beskriver intensiteten i lobbyverksamheten så här:

- De är aktiva, men inte påträngande. Man får förstå att det handlar om ett enormt intresse för dem och att det är naturligt att de försöker få fram sin information. Jag störs inte av det, eftersom vi var förberedda på att det skulle komma ett sådant här skede av aktiv lobbning och har gjort upp klara regler i försvarsutskottet, säger Kanerva (Saml).

Vilka är de reglerna?

- Vi tar emot alla försvarskoncerners representanter men det ska ske i riksdagen och fastän de enbart skulle närma sig mig, så är jag noggrann med att alla medlemmar ska bjudas in, även om de kanse inte kan delta, så att alla medlemmar ska få samma information, säger Ilkka Kanerva.

- Det är bra för oss att veta vad de har att erbjuda men vi gör det samtidigt klart att vi inte är det organ som kommer att fatta beslut om vilket företag som väljs, säger Kanerva.

Det är försvarsministeriets expertgrupp inom ramen för HX-projektet som lägger fram sitt förslag om vilken jaktplanstillverkare som Finland ska välja. Det är nästa regering som fattar beslutet år 2021,
och riksdagen som godkänner de ekonomiska ramarna för beslutet.

"Ingen lobbning riktad mot oss"

De ansvariga tjänstemännen inom försvarsministeriets jaktplansprojekt är noggranna med att inte utsätta sig för några lobbningsförsök, enligt Lauri Puranen, som är projektansvarig.

- Den lobbning som skulle riktas mot försvarsmakten eller försvarsministeriet har inte någon fruktbar jord. Vårt beslut kommer att grunda sig mycket noggrannt på vår egen evaluering. Vi är branschens främsta experter och baserar vår beslut på hård fakta.

- Jag har inte upplevt någon lobbyverksamhet eller sett det inom försvarsmakten. Jag tror att företagen inte anser det vara värt, eftersom de vet att vi baserar vårt beslut på vår egen evaluering.

Läs mera:

Finlands största affär någonsin står för dörren när nya jaktplan ska köpas – men säkerhetspolitiken göms i tekniska detaljer

När Finland under de närmaste åren står inför statens största köp genom historien väger mer säkerhetspolitik in i beslutet än vad som kommer att synas utåt. Säkerhetspolitiken finns med i avgörandet, men den förblir dold i tekniska petitesser, säger expert.