Hoppa till huvudinnehåll

Vasa centralsjukhus sparade två miljoner på personalen - svårt att räcka till säger avdelningsskötare

Vård, sjukhus, patient
Vård, sjukhus, patient Bild: Yle/Tiina Karjalainen sjuksäng

Vasa centralsjukhus sparade in två miljoner euro på personalkostnader förra året. Det betyder färre vårdare, mera stress och mindre tid för patienterna säger biträdande avdelningsskötare Gun-Marie Grannas.

Två miljoner har Vasa centralsjukhus sparat in på personalen under förra året. Det innebär 40 vårdare färre. Totalt ska sjukhuset spara 19 miljoner, och visst har det varit ett jobbigt år för personalen säger tf. direktör Marina Kinnunen.

Vill ge patienterna tid

Att färre händer numera delar på arbetsbördan märks ute på avdelningarna säger Gun-Marie Grannas som är biträdande avdelningsskötare på hjärtavdelningen.

- Visst har vi fått mera jobb och fler patienter att sköta om på våra arbetsskift. Det är svårt att räcka, säger Grannas.

Grannas säger att personalminskningen gör att personalen inte kan ge patienterna den tid man önskar.

- Vi skulle vela ge våra patienter tid, prata och lyssna på dem, men man vet att man måste vidare. Det finns många patienter kvar att hinna med under arbetsdagen, säger Grannas.

Grannas säger att patienterna inte alltid säger något, men att hon ser på deras blickar att de skulle vilja diskutera lite längre med vårdpersonalen.

Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus
Vårdare går mot utgången på Vasa centralsjukhus Bild: Yle/Sofi Nordmyr vårdpersonal,sjukskötare,vårdare,Vasa centralsjukhus,Vasa sjukvårdsdistrikt,vård (omsorg),närbild

Sjukare patienter

Förutom att de anställda blivit färre så har också verksamheten på avdelningen förändrats. I dag tar man emot flera akut sjuka patienter som har ett större vårdbehov.

- Patienterna är i sämre skick och ofta multisjuka. Det tar tid att vårda dem, det går inte på några sekunder, säger Grannas.

Gun-Marie Grannas säger att stressen ökat och det gör att vårdpersonalen kan bli irriterad. Det här märker både kollegor, patienter och de anhöriga.

- Man balanserar hela tiden med hur mycket man orkar. Det blir för mycket och det leder till både fysiska och psykiska problem och i slutändan sjukfrånvaro. Man känner sig otillräcklig, säger Grannas.

Hur ser du på patientsäkerheten? Lider den?

- Det är klart att färre vårdare och större arbetsbörda leder till att det kan ske misstag. Det är svårt att ha full kontroll och när personalen är sjukskriven får vi in ny personal, allt det här ökar riskerna, säger Grannas.

Gun-Marie Grannas säger att mera personal kanske inte löser alla problem, men det skulle underlätta situationen betydligt.

- Då skulle vi kunna känna att vi tar hand om patienterna så som vi önskar, säger Grannas.

Administrativa överskötaren Marina Kinnunen på Vasa centralsjukhus.
Marina Kinnunen. Administrativa överskötaren Marina Kinnunen på Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Joni Kyheröinen marina kinnunen

Tungt för personalen

Tf. direktör Marina Kinnunen är tudelad vad gäller inbesparingarna. Dels är hon glad över att man lyckats spara - sparkravet är 19 miljoner från sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Men det har varit tufft för personalen.

- Det här året har vi konstaterat att vi måste sköta inbesparingarna på ett sådant sätt att vårdpersonalen orkar med, säger Kinnunen.

Kinnunen säger att Vasa centralsjukhus har varit lite dyrare än andra centralsjukhus och haft mera personal.


Men hur går det att minska antalet vårdare med fyrtio?

- Vi visste att vi harft lite mera personal än andra sjukhus och att vi kunde minska lite. Fyrtio vårdare färre betyder ändå inte så många färre per avdelning. Vi är en stor organisation, säger Kinnunen.

Kinnunen poängterar att man varit noggrann med att följa upp patientsäkerheten.

- Vi har direkt tagit tag i situationen om något gått fel. Man kan inte säga att det skett misstag för att vi minskat personalen, men inte heller säga att det inte alls skulle ha påverkat situationen, säger Kinnunen.

Korridor på lung- och neurologiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus.
Korridor på lung- och neurologiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa centralsjukhus,vasa centralsjukhus

Kinnunen säger att man hela tiden följer med läget för att personalen inte ska bli för stressad. Just nu uppdaterar man sjukhusets strategi och en viktig del av det arbetet är just personalens välmående.

- Vi måste se till att personalen orkar, annars orkar det inte heller ta hand om våra patienter, säger Kinnunen.

Sparade mindre än planerat

Kinnunen säger att att man redan i somras korrigerade läget och inte tog bort lika mycket personal som planerat. Man har också försökt göra förbättringar genom till exempel extra ledigheter efter nattarbete.

En förbättring jämfört med tidigare är också att man nu har en särskild enhet som sköter vikarier till alla avdelningar så att man kan kalla in personal där den behövs mest. Tidigare har varje avdelning själv rekryterat sina vikarier.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten