Hoppa till huvudinnehåll

Forskning: Äldrevården i Finland i krisläge - rasism, våld och trakasserier kan leda till massflykt från livsviktig bransch

Gamla händer
Äldrevården i Finland är fångad i en ond cirkel, berättar forskningsrapporten Nordcare2. Gamla händer Bild: Yle/ Alexandra Karlsson gamla händer

En ny forskning målar upp en oroväckande bild av äldrevården i Finland. Den finländska äldrevården är i många aspekter sämre än den i Sverige, Norge och Danmark.

På fredagen publicerades forskningsrapporten Nordcare2 och den visar dystra förändringar i den finländska äldrevården under de senaste tio åren.

På grund av ett ständigt ökande antal patienter har pressen på skötare och vårdare ökat.

Allt fler vårdare upplever att de är otillräckliga. Övertidsarbetet har ökat och i Finland tar vårdarna mer sjukledigt än i något annat nordiskt land.

Vill inte ha samma vård när de är äldre

Två av fem arbetare på olika anstalter skulle inte i sina äldre dagar ta emot vården som erbjuds på deras arbetsplats.

En av forskningsledarna, professor Teppo Kröger, beklagar sig över forskningsresultaten.

- Vi hittade inte mycket positivt i undersökningen.

I den nordiska jämförelsen är den finska synen på vården och det egna arbetet sämst i Norden.

- Finland är inte sämst på allt men vi är tydligt sämre på många kritiska aspekter.

Nordcare2 är en undersökning där man intervjuat anstaltsvårdare och hemvårdare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Brandbackens servicecenter
Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

Våld och hot

Ett oroväckande avslöjande i undersökningen är att sexuella trakasserier, våld och hot om våld mot vårdare ökat märkbart under de senaste tio åren.

Under de senaste tio åren har våld och hot om våld mot vårdare fördubblats i Finland.

2015 rapporterade 40 procent av vårdarna att det här förekom varje vecka på arbetsplatsen.

Den finska äldrevården svävar i fara om inga lösningar hittas― Professor Teppo Kröger

Också förolämpningar och rasistiskt språk har ökat.

Allt fler vårdare på anstalter och hemvården uppger att de är oroliga för sin hälsa och trygghet.

Forskningsrapporten anser att det här kan leda till en massflykt från branschen.

Två av fem vårdare överväger att sluta eller byta bransch.

Ond cirkel

Rapporten avslutar med att konstatera att den finska äldrevården är fångad i en ond cirkel.

Ökningen av kunder, höjda behov och krav och växande press på arbetsplatsen har lett till sämre vårdkvalitet.

- Den finska äldrevården svävar i fara om inga lösningar hittas, säger professor Kröger.

Enligt honom kommer behovet av vård bara att öka i och med den ständigt växande åldringspopulationen.

Källor: Aamulehti

Läs mera:

Döende kvinna fick inte god vård - Raseborg prickas för äldrevården igen

Raseborgs stad får mera kritik för sin äldrevård. Också den här gången riktar sig kritiken mot vården av en multisjuk äldre på Mariahemmet i Pojo och fjärrläkarservicen från bolaget Doctagon.

Läs mera:

HS: Färre utbildade vårdare inom äldrevården

Andelen utbildade vårdare har minskat inom äldrevården, skriver Helsingin Sanomat. Anställda som anmält brister har bestraffats med uppsägning eller degradering.