Hoppa till huvudinnehåll

Nedervetil nya skola ska byggas mitt i byn

Nedervetil skola
Nedervetil skola Bild: Nathalie Lindvall Nedervetil,lågstadium

Nya Nedervetil skola ska byggas nära daghem och hälsocentral mitt i byn. Det beslöt en enhällig kommunstyrelse i Kronoby.

Motiveringarna är bland annat att skolan då ligger mitt i byn, nära Murickvägen och hälsocentralen. Imagemässigt är det också en fördel att ha skolan på synlig plats, anser kommunstyrelsen.

- Det är nära till daghemmet, nära till idrottsplanen och inte långt till skidcentret, säger tekniska direktören Bernt Storbacka.

Det är dessutom nära till kommunalteknik och kommunens fliscentral.

- Vi har utrett nio alternativ och det här var det mest fördelaktiga.

För 130 eller 160 elever

Bygget väntas komma i gång nästa vår och stå klart hösten 2020. Budgeten är 4 miljoner euro. Nedervetil skola har i dag 125 elever.

- Antalet elever hålls stabilt kring det de närmaste åren, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

Eventuellt kommer antalet elever att öka då Söderby skola stängs 2020. Skolsektionen avgör i vår vilken närskola eleverna från Söderby ska ha.

Måste pålas för 100 000

Men placeringen av skolan har också mött kritik. Enligt Nedervetilbon Henrik Wiik är området blåsigt och låglänt. Han undrar varför man ska bygga på ett område som kräver mycket jobb innan man ens kan börja bygga.

- Nya stället är blött och låglänt, det ska vara stora massabyten och det ska pålas. Sådant är kostsamt, säger Wiik som själv varit i byggbranschen i tiotals år.

Wiik anser att man i stället kunde bygga på samma ställe som nuvarande skola finns.

- Det är högt uppe på en backe, ett ypperligt ställe. Där finns vägar och gårdsplan och alla som vet något om byggande vet att det är bra att bygga på en stadig backe.

Tekniska chefen Bernt Storbacka säger att förarbeten ska göras var man än placerar skolan. Skillnaden är att den nya tomten måste pålas.

- Området är lite låglänt, att påla kostar snabbt 100 000 euro. Det slipper man på det gamla området, men annars är det inte så stor skillnad.

Wiik anser å sin sida att kommunen borde satsa pengar på själva skolfastigheten i stället för förarbeten.

Fråga om image

Fördelarna med nya området överväger ändå enligt Storbacka.

- Gamla skolan upplevs finnas lite på sidan om. Det är många som inte ens vet var skolan i Nedervetil finns idag. På det här stället blir den mer synlig, den syns både från riksväg 13 och Murickvägen.

Enligt beredningen är ett synligt ställe för skolan en imagemässig fördel. En detaljplaneändring för området ska vara klar innan sommarsemestrarna. Kommunen ska också förhandla vidare med tre personer som äger området. De har redan meddelat att de är villiga att sälja marken.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten