Hoppa till huvudinnehåll

Vattenkriget eskalerar – oanslutna fastigheter på Kimitoön hotas med böter

Vatten som hälls i ett genomskinligt glas. Ljusblå bakgrund.
Fastighetsägare på Kimitoön uppmanas nu även från från tillsynsmyndigheten att ansluta sig till det kommunala systemet. Vatten som hälls i ett genomskinligt glas. Ljusblå bakgrund. Bild: All Over Press Natriumsilikat,vattenglas,vatten,glas

Om man bor inom Kimitoöns vattens verksamhetsområde och har fått påminnelser om att ansluta fastigheten till kommunaltekniken så ska man vara uppmärksam.

Yle har tidigare rapporterat om missnöjda boende på ön som helst hade avstått från den dyra anslutningskostnaden och behållit den egna vattenbrunnen eller det egna avloppet.

Någon billig affär är anslutningen inte. Summorna är 4 750 euro plus moms för avlopp och 2 750 euro plus moms för vatten.

Avloppsreningsverket i Dalsbruk.
Tyska holmens och hela Kimitoöns avloppsreningsverk Avloppsreningsverket i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell avloppsreningsverk

I måndags behandlade man under nämndemötet redan för tredje gången en lista med fastigheter som skall uppmanas eller som ges undantagstillstånd. Nya listor med fastigheter kommer in till kommunen med jämna mellanrum från Kimitoöns vatten.

Enligt lagen ska fastigheterna anslutas

Kimitoöns ledande miljösekreterare Sonja Lindström hänvisar till att man som tillsynsmyndighet är skyldig att behandla den begäran man har fått in från Kimitoöns vatten.

I begäran har man sökt hjälp för att få icke anslutna fastigheter anslutna. Lindström säger att lagen är entydig.

– Det råder ingen om tvekan om att fastigheter på verksamhetsområdet enligt lagen om vattentjänster ska vara anslutna till vattentjänstverkets vatten- och avloppsledning.

Om man som fastighetsägare vägrar ansluta sig så kan man räkna med ett brev med uppmaningen att göra det senast den 29 juni 2018.

Vidtar man inga åtgärder så kommer bygg- och miljötillsynsnämnden att ålägga ett vite. Man har hittills inte behövt driva ärendet vidare till den punkt att vite har behövt åläggas, så vilken summa det handlar om kan hon inte kommentera.

Har blivit påminda redan i flera år

Raimo Parikka, vd för Kimitoöns vatten, säger att fastigheterna blivit informerade i flera omgångar och under flera års tid.

Parikka menar också att miljö- och hälsoskäl talar för att folk ansluter sig till det kommunala systemet.

Man vid skrivbord.
Raimo Parikka, vd för Kimitoöns vatten Man vid skrivbord. Bild: Yle/Monica Forssell raimo parikka

– Man kan fråga sig om alla privatpersoner som har egen avloppsbrunn faktiskt tömmer brunnen tillräckligt ofta.

Han betonar också att kravet på att ansluta sig till det kommunala avloppssytemet inte är unikt för Kimitoön och att det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka områden som ingår i verksamhetsområdet.

– Man ska också komma ihåg att fullmäktige till och med har velat utöka verksamhetsområdena.

– Men kanske politikerna i det skedet inte hade full insikt i vad det innebär för invånarna.

Tillägg 6.3.2018 klockan 13:58: Yle Åboland har försökt få kommentarer av personer som berörs av hotet om vite ifall de inte ansluter fastigheten till vatten- och avloppsledningsnätet. Ingen av dem vi nådde ville ge någon kommentar.

Läs också