Hoppa till huvudinnehåll

Censorns tips inför realproven

Bild för text om förberedelser till studentskrivningar
Bild för text om förberedelser till studentskrivningar Bild: Vetamix/Annukka Palmén-Väisänen/Shutterstock studentskrivningar

Realproven är på sätt och vis ett slags mognadsprov. Den som behärskar gymnasiekursernas innehåll och dessutom kan skriva på ett trovärdigt sätt, med korrekt terminologi, visar att den är mogen - och har goda förutsättningar att klara sig bra i proven.

Här är åtta tips för dig som ska skriva prov i ett eller flera realämnen. Tipsen kommer från Kati Mikkola, censor i religion och ordförande för Studentexamensnämndens A1-utskott, och Timo Saarinen, censor i biologi och ordförande för A2-utskottet.

1. Ta till dig ämnets terminologi

En utgångspunkt när man ska skriva ett realämne är att man behärskar den terminologi som hör till ämnet. Att kunna centrala begrepp är ett tecken på mogenhet och ger svaren trovärdighet.

Det här betyder att man till exempel förstår vad begreppet "motivation" betyder i psykologin och kan använda det på rätt sätt i sitt provsvar. Det betyder att man vet att begreppet "myt" har en specifik betydelse i religion och att man kan skillnaden på begreppen "världsbild" och "livssyn" i livsåskådning, för att ge några exempel.

Visa att du förstår och behärskar ämnets terminologi i provet, i stället för att uttrycka dig vagt och vardagligt.

Att kunna centrala begrepp är ett tecken på mogenhet och ger svaren trovärdighet.

2. Följ medier och den samhälleliga diskussionen

Det bästa sättet att förbereda sig för ett realprov är att både läsa läromaterial och följa med medier och samhälleliga händelser. Var på kartan med sådant som har hänt i världen som anknyter till det ämne du ska skriva. Censorn blir imponerad när en skribent kan illustrera något teoretiskt med ett aktuellt exempel.

Börjar man följa med medier två veckor före skrivningarna är man kanske lite sent ute, det är en sak som man egentligen gärna skulle få göra hela gymnasietiden. Men också då kan det vara till hjälp att öppna en dagstidning eller lyssna på en intressant podd som tangerar ett ämne man ska skriva.

Allt som väcker tankar och gör att information fastnar är till nytta. Diskutera med vänner och bekanta. Lyssna på deras åsikter och försök förstå deras synpunkter på saker. Med en nyfiken attityd lär du dig nya saker och får influenser som kan ge dig helt nya insikter.

3. Granska saker ur olika vinklar

Om man är lyhörd för andras synvinklar kan man ha lättare för följande punkt: nämligen att se på saker ur olika perspektiv. Det är ofta bra att behandla en sak mångsidigt och ur olika vinklar. Vissa provfrågor rentav förutsätter det.

En provfråga kan kännas väldigt bunden till en specifik kurs. Men när du skriver ditt svar lönar det sig att också fundera på saken ur ett perspektiv som ni kanske har behandlat på en helt annan kurs. Provfrågorna är avsedda att vara kursöverskridande.

Du kan till och med granska en sak ur ett helt annat ämnes perspektiv. Realproven innehåller alltid några frågor som kombinerar olika läroämnen, och därför kan du gott och väl använda dig av information som hör till ett annat ämne. Skriver du psykologi behöver du alltså inte enbart tänka i psykologins banor, utan det kan göra dina svar mer mångsidiga att också ta in vinklar från andra närliggande ämnen. Kom ändå ihåg att hålla huvudfokus på provämnet och använda det ämnets terminologi.

Det är ofta bra att behandla en sak mångsidigt och ur olika vinklar. Vissa provfrågor rentav förutsätter det.

4. Strukturera dina svar

Bygg upp ditt svar tydligt och logiskt. Planera svarets struktur så att informationen finns tillgänglig utan att läsaren behöver anstränga sig för att hitta det väsentliga.

Ett gott svar är välstrukturerat och följdriktigt. De grundläggande delarna är: inledning, behandling av ämnet och avslutning. Strukturera dina svar enligt det, gärna så att du kort i inledningen berättar vad ditt svar innehåller och vilket ditt perspektiv är. Tänk på att använda logisk styckeindelning.

Välskriven saktext och ett gott språk hör till ett bra realprovssvar. I proven mäts både faktakunskaper och presentation av kunskap. Läs igenom ditt svar och kolla att texten flyter bra när du skrivit färdigt, och korrigera eventuella skrivfel. Du gör ett gott intryck med en välskriven text. De realprovssvar som får absoluta toppoäng är felfria och kunde publiceras i en tidning som de är.

5. Läs uppgiften noga - använd din tid enligt mängden poäng

Det är såklart viktigt att läsa frågan ordentligt. Tänk noga på vad uppgiften ber dig att göra: ska du jämföra, analysera eller ta ställning? Du får poäng för ett svar som motsvarar uppgiften - inget annat.

Du kan försäkra dig om att du besvarar uppgiften genom att i inledningen till ditt svar mycket kort (med en mening) sammanfatta vad uppgiften går ut på.

Planera din tidsanvändning och satsa mer, både i tid och svarslängd, på mer omfattande uppgifter som ger många poäng.

Titta också på hur mycket poäng du får för en uppgift. Det är ingen vits att ödsla en massa tid och skriva oändligt långa svar på deluppgifter som inte ger många poäng. Planera din tidsanvändning och satsa mer, både i tid och svarslängd, på mer omfattande uppgifter som ger många poäng.

6. Var aktsam med egna åsikter

Om uppgiften ber dig ta ställning eller redogöra för din egen åsikt, ska du givetvis göra det. Men se till att du kan skilja på åsikter och fakta, och gör det också tydligt i ditt svar. Det är viktigt att läsaren vet när en del av svaret är din egen åsikt.

Var aktsam när du svarar på frågor inom ämnen där du själv har mycket åsikter. Frågor som berör miljö i biologin är till exempel ett område som lätt ger upphov till eget tyckande, när skribenter egentligen borde hålla sig till fakta.

I matematisk-vetenskapliga ämnen som fysik, kemi och biologi är det mer ovanligt med uppgifter där man ska komma med egna åsikter. Mest förekommer sådana i religion och livsåskådning. Men också då bör man i allmänhet tydligt märka ut och motivera sina åsikter.

7. Tillämpa teorin - förklara inte enbart

Att tillämpa teorier är utmanande för många som skriver studentproven. Ändå är tillämpning en viktig del i många av de mer teoretiska ämnena. När du visar att du kan tillämpa en teori, visar du också att du verkligen förstår och behärskar ämnet.

Inom till exempel evolutionsbiologin kan många skribenter nog förklara grundbegreppen, men när de ska tillämpa begrepp som naturligt urval och genetisk drift blir det svårt. Öva dig på att också tillämpa de teorier du läser om. I många läroböcker finns exempel som illustrerar teorier, ta dem till dig. Bra exempel, som du kan använda i proven, kan också finnas i ämnesspecifika tidskrifter.

Frågor som berör miljö i biologin är till exempel ett område som lätt ger upphov till eget tyckande, när skribenter egentligen borde hålla sig till fakta.

8. Skriv uttömmande svar - och lämna in rätt mängd uppgifter

När man svarar på flerdelade uppgifter är det bra att minnas att poängen inte flyter mellan de olika svaren. Olika delar i en och samma uppgift bedöms separat, och poängen flyter inte från ett svar till ett annat. Därför ska du svara uttömmande och behandla allt som är relevant för uppgiften i varje del.

Typiskt är att man i en uppgifts B eller C-del ombeds granska samma tema ur ett annat perspektiv. Läs uppgiften noga för varje del och försäkra dig om att du svarar på allt.

Innan man lämnar in sitt prov är det också viktigt att kolla att man har svarat på rätt mängd uppgifter. Varje år lämnar några skribenter in för många svar, och då missar de tyvärr poängen för de svar som har gett dem mest poäng. Kolla en sista gång att du inte har lämnat något diffust i en svarsruta till en uppgift du inte vill svara på.

Öva till realen med gamla studentprov i Abimix!