Hoppa till huvudinnehåll

Muthärvan: Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse för en tjänsteman i Vasa

Muträttegången i Vasa tingsrätt.
Muträttegången i Vasa tingsrätt. Bild: Yle/ Elina Kaakinen. rättegång,muta

De fyra tjänstemän inom Vasa stad som åtalas för tagande av muta ska bland annat ha bjudits på NHL-match i Helsingfors och middagar på en restaurang i Vasa. Mutorna ska ha tagits emot mellan åren 2010 och 2014.

Det börjar med en resa till Helsingfors år 2010. Samma år blir det ytterligare en resa till Helsingfors, då till en NHL-match. Det blir också resor till bland annat Tammerfors, Åbo och Nådendal. Det bjuds också på biljetter till Vasa Sports och VPS matcher.

En lite speciell sväng på det hela är att tjänstemännen, enligt åklagaren, själva ska ha bett om mutor.

Högre tjänstemän inom kommunaltekniken

De åtalade har alla vid tillfället för dessa erbjudanden jobbat på betydande poster inom Vasa stads kommunalteknik. En av tjänstemännen har tidigare jobbat som vd på ett av de företag som står åtalade.

Inom företagen som misstänks för givande av dessa mutor står fyra personer åtalade. Det handlar om en verkställande direktör och tre styrelsemedlemmar.

Villkorligt fängelse och böter

Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse för företagsrepresentanterna och för en av tjänstemännen. Två av tjänstemännen ska dömas till kännbara bötesstraff. Den sista tjänstemannen bör betala tillbaka den summa som hen tagit emot. Tre av företagarna ska också dömas till näringsförbud.

Försvaret: Arbetsresor med tillhörande gästfrihet

Alla åtalade företagare nekar till åtalen. Man har inte gett mutor. Det har handlat om möten, arbetsresor, studieresor och nätverkande med tillhörande gästfrihet.

Försvaret anser också att det är helt orimligt att döma företagarna till näringsförbud.

Kan inte påverka stadens beslut

Tjänstemännens försvarare hävdar också att det inte handlar om mutor. De har inte i sin ställning haft någon möjlighet att påverka staden att ge kontrakt åt de åtalade företagen och därför kan det inte röra sig om mutor. Alla åtal bör således förkastas.

En stor del av åtalen kretsar kring resor som företagits av vad man kallar en ”askarbetsgrupp”. Gruppens uppgift är att fundera på hur man bearbetar aska, hur man kan utnyttja den och om askans slutplacering.

Stadens tjänstemän har deltagit i resorna som de åtalade företagen har ordnat och betalat för.

Alla dessa resor har varit tjänsteresor, menar försvaret. Anser åklagaren att inkvarteringskostnaderna under tjänsteresor är att betrakta som mutor, frågar sig försvaret.

Någon tusenlapp per tjänsteman

Åklagaren yrkar att tjänstemännen betalar tillbaka den förmån som de på brottslig väg skaffat sig. Det rör sig om mellan 500 och 2000 euro per person.

Vad gäller företagarna anser åklagaren att ett av företagen bör dömas till att betala en samfundsbot på minst 100 000 euro och det andra minst 15 000 euro.

Åtta dagar har reserverats för rättegången.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten