Hoppa till huvudinnehåll

Område för batterifabrik får godkänt – men med vissa reservationer

Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats.
Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats. Bild: Vaasa Parks Vasa,planläggning,batterifabrik

Området för batterifabriker i Vasa och Korsholm måste planeras om. NTM-centralen anser att området uppfyller kraven men det krävs vissa preciseringar.

NTM-centralen har fått ta del av den miljökonsekvensbedömning som Vasa stad och Korsholms kommun skickade in i slutet på förra året. Nu har de kommit med sitt utlåtande.

Enligt NTM-centralen bör bland annat konsekvenserna för trafiken och naturen, eventuella problem i anslutning till kylvattentillgången och dagvattenbehandlingen samt olycksrisker i anslutning till ackumulatorproduktionen behandlas och bedömas noggrannare.

För övrigt uppfyller MKB-programmet kraven.

Området som ligger intill flygplatsen i Vasa är totalt kring 6,5 kvadratkilometer. Det planeras tre större industritomter på området, som alltså finns på bägge sidor av kommungränsen. Den största tomten är 200 hektar stor.

Tanken är att fabrikerna varje år ska producera sammanlagt 300 000 - 800 000 batterier, som till energikapaciteten motsvarar 50 - 100 GWh elenergi lagrad i batterierna.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten