Hoppa till huvudinnehåll

THL: Kokainanvändningen i Finland har mångfaldigats

Installationen Hollywood's Best Party, en parodi på Hollywood.
Kokainanvändningen har ökat kraftigt i Finland. Installationen Hollywood's Best Party, en parodi på Hollywood. Bild: EPA snorta

Användningen av kokain har ökat markant sedan 2012, speciellt i stora städer i södra Finland. Det visar en undersökning av institutet för hälsa och välfärd, THL.

Undersökningen gjordes genom att granska avloppsvatten.

Resultaten visar att speciellt kokainanvändningen ökat kraftigt de senaste fem åren.

– Kokainanvändningen är fortsättningsvis kraftigast fokuserad till södra Finland, även om det i allt högre grad används runtom i landet, säger THL:s enhetschef för rättstoxikologi, Teemu Gunnar.

Stimulansdroger blir populärare i hela landet

Kokainanvändningen har mångfaldigats från år 2012 fram till 2017. Det är inte bara kokain som blivit populärare. Amfetamin och ecstasy används också i hela landet.

– Användningen av amfetamin och ecstasy är ändå som störst i södra Finland, speciellt i huvudstadsregionen. Användningen av dem var något mindre i fjol än året innan, säger utvecklingschefen Aino Kankaanpää.

Precis som år 2016 skedde inga stora förändringar i narkotikasituationen i sin helhet. Då man gör en längre jämförelse kan man dock se att användningen av stimulansdroger ökat.

– Antalet användare av stimulansdroger har ökat i hela Finland sedan år 2012. Det här kan vi tydligt se genom att jämföra halterna i avloppsvattnet.

"Läget i Finland påminner om läget i Östeuropa"

I förhållande till andra väst- och centraleuropeiska länder, samt Norden, är kokainanvändningen jämfört med annan narkotikaanvändning i Finland relativt liten.

– Läget i Finland påminner mer om läget i Östeuropa, konstaterar Kankaanpää.

THL:s undersökning gjordes genom att undersöka avloppsvattnet i större städer. Populationen i undersökningen var ungefär 45 procent av hela Finlands befolkning.

Läs också