Hoppa till huvudinnehåll

Olycksdrabbad korsning i Jakobstad kan få trafikljus – väntat på åtgärder i tjugo år

Korsning till Kållbyvägen.
Korsning till Kållbyvägen. Jakobstad

Nu finns det en plan för hur man ska åtgärda problemkorsningen på Kållbyvägen i Jakobstad. Vägavsnittet är mycket livligt trafikerat och flera allvarliga olyckor har inträffat. Men tekniska nämnden avvaktar ännu.

Infarten till Jakobstads centrum, längs Kållbyvägen är mycket livligt trafikerad. Varje dag kör 12 000 bilar på vägavsnittet, lika många som på en motorväg säger stadsingenjör Harri Kotimäki.

Det är svårt att ta sig ut på Kållbyvägen från sidovägarna Bottenviksvägen och Östra ringvägen.

Det är inte heller så lätt att ta sig över till fots eller med cykel. Det finns inte några trafikljus eller underfarter och flera fotgängare har skadats när de korsat gatan.

Bordlade ärendet

Trafikljus och flera filer kan göra det problematiska vägavsnittet tryggare säger stadsingenjör Harri Kotimäki.

Ingen har anmärkt på det nya gatuplansförslag som funnits till påseende, men tekniska nämnden vill ännu ta sig en funderare och bordlade ärendet på sitt möte på tisdag.

- Tekniska nämnden vill vara säkra på att vi hittar den bästa lösningen och ännu överväga en rondell, säger Kotimäki.

I den nya förslaget till gatuplan har alla som ska in eller ut från staden, eller korsar Kållbyvägen trafikljus.

Dessutom skulle filerna breddas och snedparkeringen utanför Prisma skulle bli två körfiler så att man enkelt kan ta sig ut från parkeringen.

I närmare 20 år har man stött och blött trafiksituationen i området. Harri Kotimäki fick ärva ärendet när han tillträdde för 15 år sedan.

Harri Kotimäki.
Harri Kotimäki. Harri Kotimäki. Jakobstad

Skallfrakturer och brutet lårben

Marja-Leena Uokkola är en av dem som hoppas på en rask åtgärd för att öka trafiksäkerheten. För fem år sen skadades dottern Sanni svårt i en olycka när hon korsade Kållbyvägen med cykel.

Sanni Uokkola var 10 år gammal och på väg hem till en kompis. När Sanni befann sig på övergångsstället mellan McDonalds och sjukhuset körde en personbil på henne.

- Sanni och cykeln flög flera meter i luften. Hennes cykelhjälm spräcktes och hon ådrog sig fyra frakturer i huvudet och bröt lårbenet, säger Marja-Leena Uokkola.

Marja-Leena Uokkola.
Marja-Leena Uokkola Marja-Leena Uokkola. Bild: Yle/Mikaela Löv Jakobstad,trafikolycka

Marja-Leenas man ringde henne på jobbet för att berätta att han var på väg med dottern i ambulans till Vasa.

- Jag kunde inte tro att det var så allvarligt. Jag trodde att hon skadat benet, och det hade hon ju. Men det var så mycket värre. Det förstod jag när jag såg den spräckta hjälmen.

Vårdades på intensiven

Under de tre-fyra första dygnen efter olyckan vårdades dottern på intensiven i Vasa på grund av skallskadorna. Lårbenet opererades direkt.

Marja-Leena Uokkola säger att olyckan var en stor chock.

- Tiden stannade. Man vill inte tro att något sådant kan hända. Jag trodde ju att bilister stannar när de ser ett barn på övergångsstället. Men bilens hastighet var för hög och reaktionshastigheten för låg.

Hjälmen räddade dotterns liv

Efter flera veckor på sjukhus fick Sanni komma hem, men det blev många undersökningar och återbesök på sjukhuset.

Ännu i dag behöver dottern fysioterapi för sitt ben eftersom hon hade metallplattor inopererade i benet under en lång tid och muskulaturen tog skada.

- Men vi hade sådan tur, Sanni överlevde. Och det var tur att hon använde cykelhjälm, det var hjälmen som räddade hennes liv, säger Marja-Leena Uokkola.

Gör korsningen tryggare

En lång tid efter olyckan undvek Marja-Leena olycksplatsen.

- Jag började må illa och platsen fick igång alla tankar på det som hänt och hur illa det kunde ha slutat.

Ännu i dag upplever Marja-Leena Uokkola området som farligt, speciellt i mörker och rusningstid.

- Det är nästa omöjligt att ta sig ut på Kållbyvägen med bil, hur farligt är det inte då för den som går eller cyklar?

- Jag anser att man borde göra något åt korsningen för att göra den tryggare. Mest önskar jag att man hade gjort något innan olyckan, säger Marja-Leena Uokkola.

I dag är Sanni friskförklarad, även om hon fortfarande behöver rehabilitering för sitt ben.

- Sanni är en glad tjej som har klarat sig bra, trots olyckan. Nu studerar hon för att bli medieproducent, säger Marja-Leena Uokkola.

Kriminalkommissarie Ove Storvall
Kriminalkommissarie Ove Storvall Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,kriminalkommissarie,djurskydd

Problematisk korsning säger polisen

Kriminalkommissarie Ove Storvall säger att vägavsnittet är problematiskt. Storvall har utrett flera olyckor som inträffat där. En av olyckorna var speciellt tragisk, en dödsolycka där ett litet barn miste livet.

- En liten pojke sprang ut på gatan vid Prisma. Han sprang under en bil och avled, säger Ove Storvall.

En bit därifrån, på samma övergångsställe som Sanni Uokkola blev påkörd, blev också två män påkörda. Men de klarade sig utan värre blessyrer.

- Bilisten som kom från centrumhållet såg dem inte i mörkret, säger Storvall.

Ytterligare en man har skadats allvarligt i den korsningen.

Dåligt upplyst

Storvall säger att han själv också upplever stället som knepigt. Trafiken är mycket livlig i rusningstid och det är många bilister och fotgängare som kommer från olika håll.

Det är svårt att komma ut på Kållbyvägen från de andra vägarna och alldeles speciellt i mörkret är platsen utmananade.

- Vägavsnittet är dåligt upplyst, det är mörkt. Samtidigt så distraheras man av många olika skyltar och andra ljuskällor, säger Ove Storvall.

Storvall är positiv till att man nu utreder trafiksituationen i området.

- Det är klart att polisen alltid välkomnar alla åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten, säger Ove Storvall.

Kållbyvägen i Jakobstad.
Kållbyvägen i Jakobstad. korsningar (plats),Jakobstad

Men varför har inget hänt under åren?

Harri Kotimäki säger att det gjorts upp planer tidigare, men sen har man inte fått några anslag för att förverkliga dem. Så småningom har planerna blivit inaktuella när trafikmängden fortsatt att öka.

Den plan som nu är aktuell är en kombination av två tidigare planer som modifierats sedan superrondellen byggdes. I ett tidigare skede har det funnit planer på en rondell i den aktuella korsningen.

- Det är ett alternativ som tekniska nämnden nu vill att vi utreder. Plus att vi ska utarbeta ett uppdaterat kostnadsförslag, säger Kotimäki.

Kotimäki säger att man planerar att presentera de nya utredningarna för tekniska nämnden om en månad.

Trafikljus är tryggast

Men en rondell är ingen ultimat lösning längre säger Kotimäki. Inte sedan trafikmängden blivit så stor.

- Det skulle i såfall behöva vara en superrondell, den rondell som tidigare planerats är enfilig och det räcker inte. Man måste bygga med tanke på framtiden.

För att få plats med en superrondell måste man gå in på angränsande tomter och bygga om infarten till Bottenviksägen.

- Men med tanke på säkerheten anser jag att trafikljus är en bättre lösning. Då har alla sin att tur att ta sig genom korsningen, också fotgängarna och cyklisterna. Jag anser att det är det säkraste alternativet, säger Kotimäki.

Några pengar finns det hur som helst inte i år för att förverkliga vare sig rondell eller trafikljus säger Kotimäki.

Men om projektet beviljas medel, eventuellt nästa år, så kan man sätta igång med bygget rätt omgående. Ritningarna är så gott som klara.

Men ni ska ännu utreda en rondell?

- Ja, det ska vi. Men det här får bli den sista gången, säger Kotimäki.

Läs också