Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals aborter görs hemma varje år och antalet ökar – både kvinnans egen vilja och brist på resurser ligger bakom

Piller mot depression.
Det utförs cirka 10 000 aborter i Finland årligen. Av dessa sker majoriteten av aborterna i det egna hemmet, vilket kan ha både för- och nackdelar. Piller mot depression. Bild: Aleksandr Davydov depression,medicin

Det är upp till patienten om hen vill göra abort hemma eller på sjukhus. Resursbrist kan dock i allt större utsträckning leda till att patienten uppmanas göra aborten hemma.

Det utförs cirka 10 000 aborter i Finland årligen, men antalet minskar och förra året var antalet aborter cirka 9500.

Cirka hälften till två tredjedelar av dessa graviditeter avslutas i hemmet.

I allmänhet trivs man bättre hemma än på sjukhus― Professor Oskari Heikinheimo

Sedan 2007 har det varit möjligt att avbryta sin graviditet hemma. Detta ifall graviditeten har pågått i högst nio veckor.

Majoriteten av alla aborter sker innan vecka nio.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, görs nästan nittio procent av aborterna medicinskt.

Hellre hemma än på sjukhus?

De här siffrorna kan jämföras med statistik från början av 2000-talet då läget var de motsatta och majoriteten av aborterna förutsatte ett kirurgiskt ingrepp som gjordes på sjukhus.

- På 1990-talet var alla aborter före vecka tolv kirurgiska. På den tiden fanns det egna kirurgiska operationssalar för att utföra aborter, säger Oskari Heikinheimo som är professor i obstetrik och gynekologi vid Helsingfors universitet.

Då var patienten inskriven på sjukhus medan det i dag till största delen räcker med ett besök vid polikliniken. Resten sköter man själv.

Detta är ett kostnadseffektivt sätt att sköta ärendet som har många fördelar för patienten, menar Heikinheimo.

- I allmänhet trivs man bättre hemma än på sjukhus. Vi har också märkt att de patienter som gör abort hemma inte behöver lika mycket smärtstillande.

På 1990-talet fanns det egna kirurgiska operationssalar för att utföra aborter

Heikinheimo säger att om man absolut vill avbryta graviditeten på sjukhuset så får man dock det.

Han påpekar att trots att patienten väljer att göra abort hemma så är det sjukhuset som är ansvarigt.

Kvinna ligger på sängen
Antalet aborter är lågt i Finland jämfört med många andra länder, till exempel Sverige. Nittio procent av aborterna sker medicinskt. Kvinna ligger på sängen Bild: Creative Commons / Alexandre Vanier #fisvehemlis

Resursbrist skyndar på utvecklingen

Det skall alltså vara valfritt att själv få välja var man vill avsluta sin graviditet.

Men så är inte fallet vid alla sjukhus. På grund av resursbrist kan man få åka hem och göra abort oavsett om man vill det eller ej.

- I dag fungerar sjukvården allt mera enligt principen ”fort in och fort ut” och utvecklingen går mot att så mycket som möjligt skall ske i hemmet, konstaterar Pia Björkman som är sjukskötare på gynekologiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus.

I dag fungerar sjukvården allt mera enligt principen ”fort in och fort ut”

På Björkmans avdelning har man inte sett av en särskilt stor ökning av personer som vill avsluta graviditeten hemma.

Men det händer.

- Om man vill avsluta sin graviditet hemma skall man ha en vuxen stödperson med sig, säger Björkman.

Om personen i fråga är minderårig sker aborten på sjukhus.

pia björkman
Sjukskötare Pia Björkman vid gynekologiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus säger att det kan vara en känslomässig utmaning att göra abort hemma. pia björkman Bild: Yle/Anki Westergård sjukskötare

Så här går det till

Om man då avbryter sin graviditet hemma, hur går det till?

- Då har man först varit hos läkaren, och sedan kommer man till den gynekologiska polikliniken och får sin första medicin, berättar Björkman.

Det kan hända att man inte räknat med den känslomässiga delen som följer

Efter det, berättar Björkman, får man information och mediciner så att man vet hur man skall göra efter en till tre dagar då fostret kommer ut.

- Man kanske känner sig trygg där hemma, men det kan också hända att man inte räknat med den känslomässiga delen som följer, säger Björkman.

Enligt Heikinheimo är det viktigt att personalen pejlar läget hos patienten.

Om det till exempel finns barn hemma eller psykisk ohälsa så är det kanske bäst att aborten sker på sjukhus.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle