Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns politiker vill ha in anbud på Almahemmet och Hannahemmet

Almahemmet i Kimito.
Almahemmet i Kimito Almahemmet i Kimito. Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Kimitoöns kommun ska inleda en anbudsförfrågan gällande försäljningen av kommunens två äldreboenden Almahemmet och Hannahemmet.

Beslutet kommer från den arbetsgrupp, som tillsattes för att utreda äldreomsorgens framtid på Kimitoön för några månader sedan.

Beskedet har väckt stor besvikelse bland personalen och tjänstemännen inom äldreomsorgen, berättar Eva Manelius, äldreomsorgschef vid Kimitoöns kommun.

- Vi är besvikna att arbetsgruppen gjort ett sådant här beslut och speciellt att det gäller både Hannahemmet och Almahemmet, dessa två, stora enheter.

De som jobbar med äldreomsorgen inom kommunen har inte heller varit delaktiga i beslutsprocessen.

-Tjänstemännen inom omsorgen eller äldreomsorgen har inte blivit hörda eller inbjudna att delta i arbetsgruppens möten.

Många frågor har också väckts inom äldreomsorgen gällande hur framtiden kommer att se ut för personalens del. De två äldreboendena har cirka 50 fastanställda och dessutom många timanställda.

- Om det blir en överföring av verksamheten så är det då antagligen den tillsvidareanställda personalen som övergår, vilket betyder att alla de som har tidsbundna anställningsbeslut blir utan arbete.

En eventuell överföring kan också ha konsekvenser för övrig personal som jobbar med stöduppgifter inom äldreomsorgen.

- Kökspersonalen, till exempel, det är inte omsorgens personal, men nog har det ju följder för den, och för vår tvättstugepersonal. Hur blir det med våra anstaltsvårdare, hur blir det med servicemännen? Det här är nog en stor sak.

Kommundirektör Pahta tonar ner ärendet

Det är kommundirektör Anneli Pahta som nu får uppdraget, som sedan, om arbetsgruppen besluter om det, kan leda till en beredning. Hon tonar tillsvidare ner ärendet.

- Det här är ett beslut om hur tjänstemännen nu ska gå vidare med ärendet. Jag ser det närmast som ett led i att förbereda saken. Vi har ändå diskuterat kring de här samma frågorna ganska länge här på Kimitoön.

- Nu går man då ett konkret steg vidare då man ber om anbud, det är en del av den här hela stora beredningen kring det här ärendet.

Pahta vill ändå inte gå händelserna i förväg om det här nu kommer att leda till en försäljning, utan vill vänta på eventuella anbud som kommer in innan man går vidare.

- Jag tycker ändå, som jag hela tiden sagt, att vi ska kolla alla olika alternativ och det i sin tur beror på många olika saker. Det beror på fastigheterna som vi har verksamhet i i dag, och det beror på den kapaciteten som har byggts här på ön.

- Det beror förstås också på det tvåspråkiga vårdkonceptet som vi jobbar på här i Åboland och inte minst på den kommande vårdreformen. Det finns mycket som påverkar.

Det är arbetsgruppen som sedan på basen av de eventuella anbud som kommer in, beslutar om ärendet sedan ska föras vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Åbo Underrättelser var först ute med nyheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland