Hoppa till huvudinnehåll

S:t Olofsskolan i Åbo satsar extra på svenskan - finskan smyger lätt in i skolvardagen

S:t Olofsskolan i Åbo.
S:t Olofsskolan i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström S:t Olofsskolan,Åbo,högstadium,st olofsskolan

Hur uppmuntra tvåspråkiga elever att tala mer svenska i skolan? Det är något som man jobbar med i S:t Olofsskolan i Åbo.

Det här läsåret har skolan beslutat för att fräscha upp svenskan i skolan, berättar Kenneth Nygrén, lärare i modersmål.

- Naturligtvis hör man av tvåspråkigheten och finskan här. Vi försöker hålla finskan borta under lektionstid men det lyckas kanske inte alltid, säger Nygrén.

En hög med bokstäver.
En hög med bokstäver. Bild: Pixabay ord,spel

Många av skolans elever är tvåspråkiga och därför kan finska ord såsom "siis" och "niin" smyga in i språket. En del elever talar också finska med varandra under rasterna.

"Det beror på vem man talar med"

Niondeklassarna Alexander Mäkelä och Kasper Avola kommer från tvåspråkiga hem.

Ibland talar de svenska och ibland finska på rasterna, beroende på vem de umgås med, säger de.

- Det beror på vem man talar med. Ofta så är det så att om man har talat ett visst språk med någon under en längre tid, så väljer man det språket när man talar med varandra. Vissa talar man både svenska och finska med. Det varierar jättemycket, säger Kasper Avola.

Han får medhåll av Alexander Mäkelä.

- Om man har talat svenska med någon sedan barndomen så fortsätter man med det också nu.

"Vi har gjort mycket för att ha en svensk skola"

Enligt modersmålslärare Kenneth Nygréns uppfattning har finskan inte ökat i skolan. S:t Olosskolan jobbar aktivt för att bevara skolan som ett svenskt rum i en stad som är starkt tvåspråkig.

- Vi har gjort mycket för att ha en svensk skola. Vi har haft många större och mindre projekt kring det här under åren, men det här läsåret tyckte vi att vi ska fräscha upp svenskan i vår skola.

Modersmålsläraren Kenneth Nygrén står vid ett bord i skolans bibliotek.
Kenneth Nygrén. Modersmålsläraren Kenneth Nygrén står vid ett bord i skolans bibliotek. Bild: Yle/ Nora Engström lärare,st olofsskolan

För en tid sedan skickade skolan en enkät till skolans föräldrar, för att ta reda på hur föräldrarna förhåller sig till svenskan och hur strikt skolan ska vara med språket enligt föräldrarna.

- Vi hade en skolspråksafton och i samband med det så skickade vi ut en enkät. Vi ville veta föräldrarnas attityder till hur viktig svenskan är under lektionstid och hur man stöder svenskan i hemmet, berättar Nygrén.

Cirka en tredjedel av föräldrarna svarade på enkäten.

Lite under hälften av de som svarade ansåg att det i princip ska vara förbjudet att tala annat än svenska på lektionerna, medan drygt hälften ansåg att det tydligt ska rekommenderas att eleverna talar svenska.

Under våren ska även eleverna få svara på frågor om språket. Nästa vecka ska skolan också inleda ett läsprojekt, vilket betyder att alla elever läser tillsammans under vissa lektionstider.

"Lärarna är stränga med svenskan"

Enligt Alexander Mäkelä och Kasper Avola är lärarna ganska stränga med svenskan under lektionerna.

- De är noggranna, men det är svårt då man kan en del ord bättre på finska än på svenska. Då är det svårt att stanna vid ett språk, säger Kasper Avola.

Svenska Akademiens ordlista.
Svenska Akademiens ordlista. Bild: Yle/Hedda Jakobsson ordlista

- Det beror också på ämnet. På lektionerna i finska talar vi bara finska, då talar vi också finska med läraren i korridoren. Hon tillåter det då vi ju har det ämnet med henne. Men annars är lärarna noggranna med att man ska tala svenska. Det är bra, för vi är ändå en svensk skola, säger Alexander Mäkelä.

Enligt Kenneth Nygrén ska eleverna tala svenska under lektionerna.

- Vi har en överenskommelse om att undervisningen ska ske på svenska. Men det är klart att man inte ständigt kan gå omkring och vara språkpolis och avbryta en eventuell diskussion. Men om det går till överdrift så säger vi naturligtvis till, säger Nygrén.

Niondeklassarna Kasper Avola och Alexander Mäkelä sitter vid ett bord.
Niondeklassarna Kasper Avola och Alexander Mäkelä. Niondeklassarna Kasper Avola och Alexander Mäkelä sitter vid ett bord. Bild: Yle/ Nora Engström elever,alexander mäkelä

Ibland smyger finska ord in i elevernas provsvar

Ibland svarar en del elever del med finska ord i provsvar, eller exempelvis då de varit på arbetspraktik och lämnar in sin rapport om praotiden och inte hittar rätt termer på svenska.

- Vi lärare kan vara lite olika i den frågan. Jag kan tänka mig att man i något ämne kan få någon poäng om man svarat rätt på finska, men man får nog inte fulla poäng. Jag har under modersmålslektionerna haft elever som varit på praktik och som i samband med föredraget använder några termer på finska. Det påverkar vitsordet men man kan inte riktigt underkänna för det, konstaterar Kenneth Nygrén.

"Skulle kännas fel att blanda sig i diskussionerna under rasterna"

En del elever talar finska med varandra under rasterna.

Enligt Kenneth Nygrén har lärarna velat ge eleverna rätt fria tyglar under rasterna, och då påpekar man sällan om finskan.

- Det skulle kännas lite fel att gå och blanda sig i diskussionerna under rasterna. Men under lektionstid är det meningen att vi håller oss till svenskan, fortsätter Nygrén.

St Olofsskolan i Åbo
S:t Olofsskolan. St Olofsskolan i Åbo Bild: Yle/Nina Bergman st olofsskolan

Enligt Kenneth Nygrén har skolan ett gott språkklimat. Han tror på morot istället för piska och att man kan locka eleverna att tala svenska genom uppmuntring.

Det är nämligen inte särskilt lönsamt att tvinga tonåringar, konstaterar Nygrén.

- Det går inte endast att införa regler och föreskrifter. Det är mera så att man visar det trevliga och vad som är rätt och att man talar om de stora möjligheterna man har om man kan svenska.

Läs också