Hoppa till huvudinnehåll

Kampanj mot kvinnovåld: "År 2030 ska Finland vara Europas tryggaste land för kvinnor"

En knytnäve och en flicka i bakgrunden.
En knytnäve och en flicka i bakgrunden. Bild: CC våldsbrott,våld,våldtäkt,våld i hemmet

Våld mot kvinnor är ett av de allvarligaste människorättsproblemen i Finland. Det säger Amnesty Finland, som tillsammans med Förbundet för mödra- och skyddshem ordnar kampanjen Kvinnoveckan.

- Om man tittar på statistik så har var tredje kvinna i Finland erfarit våld i parförhållandet. 50 000 kvinnor i Finland utsätts årligen för sexuella trakasserier. Det senaste exemplet på våld mot kvinnor har varit metoo-diskussionen, säger Amnesty Finlands insamlingschef Nora Huhta.

Målet för kampanjen är att Finland år 2030 ska vara Europas tryggaste land för kvinnor – och då ska också sexuella trakasserier höra till historien.

Lagstiftning ska skydda kvinnor mot våld och trakasserier

Men för det behövs enligt Huhta framför allt politisk vilja.

- Det har gjorts många fina beslut och man kan säga att vi är i en bättre situation än tidigare, men det finns mycket som ännu måste göras, säger hon.

Kampanjens målsättningar är ambitiösa, men enligt Huhta alldeles möjliga. Först behövs ändå ny lagstiftning och mera resurser för arbetet mot kvinnovåld.

- Det handlar om lagstiftning som ska skyddar kvinnor mot våld och trakasserier. I samband med lagstiftning fattas också beslut om hurdana stödtjänster som ska finnas. Också budgetbesluten bör stöda lagstiftningsbeslut, säger Huhta.

Istanbulavtalet förpliktigar

Ett konkret exempel som Huhta lyfter fram är att Finland behöver fler stödcenter för våldtäktsoffer. För tillfället finns bara ett, i Helsingfors. Nästa år ska det öppnas två till, i Åbo och i Tammerfors, men enligt Huhta är det inte tillräckligt. Inte heller skyddshemsplatserna är tillräckligt många.

- Finland har skrivit under det så kallade Istanbulavtalet som kräver att det finns en viss mängd skyddshemsplatser. Det har gjorts fina beslut om att öppna fler skyddshem, men det behövs mera, ännu 400 skyddshemsplatser till.

Det viktigaste är att politikerna nu på allvar tar tag i problemet

Istanbulavtalet, alltså Europarådets avtal om förebyggande av våld mot kvinnor och familjevåld, trädde i kraft i Finland år 2015.

Attitydförändring och solidaritet

Det viktigaste, enligt Huhta, är att politikerna nu på allvar tar tag i problemet. Organisationer som Amnesty måste också fortsätta jobba mot kvinnovåld och se till att frågan inte begravs.

- Men en tredje styrka som också behövs är en attitydförändring och solidaritet människor emellan som visar en vilja att arbeta mot våldet mot kvinnor, säger Huhta.

Läs mera:

Finlands första stödcenter för offer för sexuellt våld öppnar i dag

I dag, måndag öppnar Finlands första stödcenter för offer för sexuellt våld vid Kvinnokliniken i Helsingfors. Centret erbjuder all service för offret direkt under de första veckorna efter brottet.