Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslösa i Hangö bygger fågelholkar i tidigare äldreboende

Omålade fågelholkar på ett golv. Sågspån på golvet.
Holkar för både små och större fåglar. Omålade fågelholkar på ett golv. Sågspån på golvet. Bild: Tiina Grönroos / YLE fågelholkar,rehabiliterande socialt arbete,Hangö,Sysselsättning och arbetslöshet,arbetslöshet

I Hangö finns ett litet gäng män som har tillverkat fågelholkar i många års tid. Fågelholksfabriken - jo den kallas faktiskt så - finns i före detta ålderdomshemmet Ljungbo.

Ljudet av borrmaskin och spikpistol är det första som möter en då man besöker gamla Ljungbo vid Källvägen i Hangö.

Det är här några män samlas under dagtid för att snickra fågelholkar inom ramen för så kallad rehabiliterande arbetsverksamhet.

Arbetshandledaren Tom Lindgren hälsar välkommen och visar runt. I det gamla äldreboendet finns nymålade parkbänkar och flera hundra fågelholkar i olika storlekar.

- Nå, inte är det flera hundra, det är väl knappt tvåhundra säger Tom Lindgren anspråkslöst och berättar vilka holkar som är ämnade för mesar och vilka holkar som är anpassade för göken.

Tom Lindgren knäböjer framför omålade fågelholkar. Inomhus, ett fönster bakom. .
Tom Lindgren, arbetshandledare, med en del av vinterns produktion. Tom Lindgren knäböjer framför omålade fågelholkar. Inomhus, ett fönster bakom. . Bild: Tiina Grönroos / YLE fågelholkar,rehabiliterande socialt arbete,Hangö,Sysselsättning och arbetslöshet,arbetslöshet,Tom Lindgren

Totalt finns det över tusen fågelholkar som de långtidsarbetslösa i Hangö har byggt och hängt upp i skogarna och parkerna i Hangö. Fågelholkarna är inte till salu.

- Det skulle kännas omoraliskt eftersom bräderna är donerade av staden, säger Tom som jobbat som arbetshandledare i cirka tio år.

Fågelholkarna är till hundra procent byggda av återvunnet material. Det är fråga om restvirke och koppartråd som utvinns ur elkablar.

- Jag har fått lov att dyka i det lokala elföretagets skräpcontainer, skrattar Tom.

Koppartråden används för att fästa holken runt trädstammen.

Taket på fågelholkarna är av vattenavstötande filmfaner som Tom får av en gammal skolkompis.

omålade fågelholkar. en del halvfärdiga på ett golv. Sågspån på golvet.
Enkla, men fiffigt konstruerade fågelholkar. omålade fågelholkar. en del halvfärdiga på ett golv. Sågspån på golvet. Bild: Tiina Grönroos / YLE fågelholkar,Hangö,Sysselsättning och arbetslöshet,arbetslöshet,rehabiliterande socialt arbete

- Många har frågat om de skulle få köpa av våra holkar, men vi har ingen kassa och jag är ingen kassör, säger Tom och skrattar igen.

De arbetslösa får nio euro per dag i ersättning

Under Toms ledning jobbar åtta personer. De flesta är lite äldre och de är långtidsarbetslösa.

De får en liten daglig ersättning för arbetsverksamheten.

- Skriver de kontrakt med oss får de nio euro per dag förutom arbetslöshetsunderstöd. Låter de bli att komma får de ingenting, säger Tom.

Gräsklippning på sommaren, möbelfix på hösten

Det är ingalunda bara fågelholkar som de långtidsarbetslösa i Tom Lindgrens grupp sysselsätter sig med.

Från och med maj klipper det här gänget gräs på några olika ställen i Hangö. På hösten reparerar de Hangö stads parkbänkar och målar om dem.

Dessutom finns det ofta bord och stolar att fixa. Också Hangö museum har fått snickerihjälp i samband med olika utställningar.

- Det är ofta fråga om sådana jobb där det i vanliga fall inte skulle löna sig att reparera. Det skulle bli billigare att slänga bort och köpa nytt istället, förklarar Tom.

Tom Lindgren, arbetshandledare för långtidsarbetslösa i Hangö säger att det ska kännas bra att jobba.

- Det ska vara terapeutiskt att klippa gräs. Om det skulle vara effektivt borde bara en av oss klippa gräs med en stor maskin. Nu har vi små, gamla gräsklippare som jag reparerar efterhand som de går sönder.

Den sociala biten är viktig

Kaffepauserna och kaffebordsdiskussionerna är också viktiga i rehabiliterande arbetsverksamhet.

- Så är det egentligen med alla jobb. Kolla fast med någon pensionär. Det är inte svarven eller någon annan arbetsmaskin man saknar, det är arbetskamraterna.

kaffe
kaffe Bild: YLE/Jonas Englund ung och missnöjd

Det händer förstås att ett sällskap som arbetar för en liten daglig ersättning erbjuds jobb som arbetshandledare måste tacka nej till.

Dit hör jobb som har bland annat med vatten, ventilation och elektricitet att göra. Dessutom finns det jobb som är direkt hälsovådliga.

- Vi blev tillfrågade om vi för hand, med kofot, kunde riva de gamla byggnaderna invid Ljungbo. Det sade jag direkt nej till.

- De är så fulla av bland annat mögel att antalet arbetslösa i Hangö skulle minska drastiskt med ett sådant rivningsjobb. Efter några dagar inne i det där möglet skulle det nog vara ”morjens” med oss alla!