Hoppa till huvudinnehåll

"Många föräldrar anser sig ha lyckats i sin uppfostran ju tidigare barnen blivit självständiga"

Person vid bord i solnedgång.
Person vid bord i solnedgång. Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen depression,Psykisk störning,ungdomar,Barn och ungdom,ensamhet,utanförskap

Marginalisering och ensamhet bland unga lyfts fram titt som tätt men varför blir unga ensamma? Som vuxna kan vi förebygga ensamhet genom att kräva mindre av de unga men också uppmuntra dem att hitta vänner i olika sammanhang.

Ensamheten bland ungdomar har inte ökat de senaste åren men ensamheten har ändrat form. Det finns mera såkallad emotionell ensamhet där de unga upplever att de inte räcker till, att de inte har någon att prata med eller känner sig som legitima medlemmar i samhället.

Många ungdomar känner sig ensamma även om de är socialt omringade, säger Leena Suurpää.

Hon jobbar som chef för de ungas skyddshus på Finlands Röda kors. Hon har tidigare jobbat som ungdomsforskare.

Leena Suurpää
Leena Suurpää Leena Suurpää Bild: Camilla Kivivuori/Yle Röda Korset,vänverksamhet,leena suurpää

Vi ställer stora krav på våra ungdomar

- Dagens samhälle är väldigt tufft för ungdomar: vi vuxna kräver att de ska klara sig i skolan, de ska se bra ut, de måste vara extroverta och hitta sin plats i en värld som är mer och mer osäker, räknar Leena upp.

Koululainen tekee kotitehtäviä.
Koululainen tekee kotitehtäviä. Bild: Henrietta Hassinen / Yle skolelever,skolan (fenomen),skolor (läroinrättningar),Elev,barn,läxor,grundskolans lågstadium

Något som är väldigt typiskt i vårt land är också att uppfostra barnen så att de klara sig ensamma så snabbt som möjligt.

- Många föräldrar ser sig som goda uppfostrare ju tidigare deras barn är självständiga, säger Leena.

Leena lyfter också upp en lång rad förändringar som gjort familjerna mindre kapabla att ta hand om ungdomar. Fattigdomen bland familjer har ökat och ungdomarna har inte möjlighet att på ett enkelt sätt hitta stöd när de blir vuxna.

Fattiga barn är oftare ensamma

Enligt Leena finns det ett väldigt klart samband mellan ensamhet och lägre samhällsklasser. De som kommer från lägre samhällsklasser har svårare att hitta vänner och de har svårare att få en populär status i ungdomskretsar.

Fötter i en gymnastiksal.
Fötter i en gymnastiksal. Bild: Yle/ Nora Engström gymnastik,hobbyer,Pargas IF,pargas if gymnastik

Barn från lägre socioekonomiska kretsar har dessutom sällan råd att vara med i hobbyverksamhet då det är ont om pengar.

- På det sättet blir de här barnen utanför samhällskretsar som kunde skapa grupptillhörighet.

Leena anser att det sociala avståndet ökat mellan mänskor och mänskogrupper. Med andra ord umgås rikemansbarnen allt mer sällan med barn från familjer där det är fattigt.

De vuxna och framför allt beslutsfattarna borde hela tiden tänka hur man får ungdomar ur olika samhällsklasser och barn med olika bakgrund att umgås naturligt.

- Då talar jag om skola, daghem, hobbyer och medborgarorganisationer som exemplevis Röda korset, förtydligar Leena.

Händer på varandra, i bakgrunden en person med jeans och en graffitimålning.
Händer på varandra, i bakgrunden en person med jeans och en graffitimålning. ungdomskultur,ungdomsfullmäktige,urbana tonåringar

Internet ett viktigt ställe att hitta vänner

Röda korset har olika verksamhetsformer som har som avsikt att både förebygga och bekämpa ensamhet bland unga. Det handlar om vänverksamhet där frivilliga ställer upp som vänner och träffar ungdomar som känner sig ensamma emotionellt eller socialt.

Vänverksamheten går ut på att vänparet sinsemellan bestämmer hur och var de vill umgås och hur ofta. Det kan vara stöd i vardagen, det kan vara sällskap och att ha någon att prata med.

- Vi har sett att EN trogen vän kan betyda alldeles otroligt mycket för den mänskan som känner sig ensam.

Leena berättar att det hittils handlat om vuxna vänner men Röda korset har på sistone satsat mycket på att engagera ungdomar att bli vänner till andra ensamma.

Enligt Leena är behovet av hitta vänner speciellt stort bland ungdomar med invandrarbakgrund.

Röda korset kontaktar ungdomar på nätet via chattar, om nätvänner och att stöda ungdomar. För många ungdomar är det viktigt att få vara anonyma.

Två tonåringar håller han.
Två tonåringar håller han. Bild: Newscast Online psykiska problem

De unga kommer sällan ur sin ensamhet utan stöd men egen aktivitet hjälper

Det finns sätt hur den ensamma unga kan förebygga sin ensamhet men ofta behöver den unga hjälp att komma ur sin ensamhet.

Få ungdomar väljer sin ensamhet och ofta är ångestfyllda känslor och skam nånting som de ensamma känner.

Det skulle gälla det att bearbeta de negativa känslor som oftast hör ihop med ensamhet. Att söka hjälp och att söka vänner via organisationer.

- Men nog tittar jag mycket på alla de personer som är omkring dessa ensamma unga. Man måste satsa på grupptillhörigheten i skolan och se skolan som en social arena att skapa vänskaper. Det borde vi vuxna stöda, poängterar Leena Suurpää

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle