Hoppa till huvudinnehåll

Censorns tips inför studentproven i finska

Censorns tips i finska
Censorns tips i finska Bild: Vetamix/Annukka Palmén-Väisänen/Yle/Creative Market studentskrivningar

Finska är ett nationalspråk som man har nytta av både i arbetslivet och livet i allmänhet. Har man gått lång lärokurs i finska, lönar det sig nog att skriva lång finska i studenten också, säger Yvonne Nummela, censor i finska vid Studentexamensnämnden.

Här ger Yvonne Nummela, censor sedan 2009, sina bästa tips inför studentproven i medellång och lång finska. Yvonne Nummela är också medlem i språkutskottet och ordförande för finska sektionen.

1. Behärska det personliga

Proven i finska testar den grammatik och det ordförråd som ingår i gymnasiets kurser. Att plugga ordlistor och öva in kursernas grammatik är således viktigt. Men att också kunna tillämpa språket i sin egen vardag och använda det på en personlig nivå är en stor tillgång i proven.

Tänk ur din personliga synvinkel. Kan du tillämpa finska i ditt eget vardagsliv och i din närmiljö? Det är viktigt att du behärskar sådan finska som du kan behöva till vardags och kan kommunicera på finska om till exempel skola och hobbyer. Öva dig på att berätta om och beskriva det som finns nära dig. Ett personligt ordförråd och vardaglig grammatik utgör grunden till språket.

Tänk ur din personliga synvinkel. Kan du tillämpa finska i ditt eget vardagsliv och i din närmiljö?

2. Öva dig på att formulera åsikter

Studentproven testar också argumentation. Följ med händelser i samhället och aktuella teman och skapa dig ett ordförråd kring dem. Öva dig på att uttrycka dina åsikter kring olika teman på finska.

Proven innehåller också en dimension som testar kommunikativa färdigheter. Du kanske får i uppgift att fylla i en dialog, som simulerar en muntlig diskussion, eller kanske får du skriva ett tal. Också då är det viktigt att du klarar av att reagera och formulera vad du tycker.

3. Lyssna på språket och använd det

Hur lyckas man då skapa ett ordförråd på en personlig nivå?

Vi finlandssvenskar är omgivna av finska medier, så det enklaste sättet är att söka fram en finsk radiokanal eller sätta på teven för att komma i kontakt med språket. Lägg det du hör bakom örat. Lyssna på intressanta poddar och diskussionsprogram på finska eller läs en finsk dagstidning. Ta till dig det vardagliga språket - i stora delar av landet är vi omgivna av finska hela tiden, i allt från reklamer till musik.

Om du inte hör så mycket finska i din vardag kan du öva på språket med en kompis eller en bekant som kan det. Gå på kaffe och tala bara finska, eller diskutera något aktuellt ämne med din vän. Öva upp din förmåga att verkligen lyssna på språket.

Ett bra tips är att läsa en bok på finska om ett ämne som du är intresserad av.

4. Lär dig uttryck utantill

För den som inte är så van att använda finska är det också en bra idé att lära sig vissa återkommande uttryck utantill. Det här gäller åtminstone vissa ord eller uttryck som förekommer i specifika sammanhang och kontexter, som till exempel idiomatiska uttryck, alltså språkspecifika uttryck eller talesätt, eller grammatiska böjningar. Har du det inte i ryggmärgen kan du lära dig hur det heter utantill.

Speciellt för den som inte stöter på så mycket finska i vardagen är det viktigt att plugga lite extra inför provet. Gå igenom ord och grammatik och repetera det centrala.

Finskans talspråk och skriftspråk är väldigt olika. Därför kan det vara en fallgrop att lita alltför mycket på vad örat säger.

5. Tänk igenom dina svar

Ett bra provsvar är genomtänkt. Språket är inte slarvigt och skribenten har tagit tid på sig att tänka och formulera sig.

Fundera igenom ditt svar redan innan du börjar skriva. Vad vill du få sagt, vilken är den röda tråden? Fördelen med de elektroniska proven är att du enkelt kan gå in och redigera det du har skrivit. Ta tid på dig att kolla igenom ditt svar och skriv om, förtydliga eller ändra om du till exempel hittar upprepningar.

Det här tipset gäller såväl enspråkiga som tvåspråkiga skribenter. De som behärskar finska relativt bra kanske inte tar tiden att verkligen finslipa sina svar, eftersom det känns så självklart. Kom ihåg att satsa, även om du kan finska bra - kanske du får ett högre vitsord tack vare det.

6. Håll dig till din egen nivå - briljera om du kan

Håll dig till en nivå som du behärskar och använd dig av vad du kan. Var realistisk. Försök inte uttrycka dig på ett sätt som inte är naturligt för dig själv, då kan det hända att helheten inte fungerar och språket blir konstgjort.

Om du behärskar ett rikt språk ska du såklart visa det. Ett mångsidigt språk är en sak som gör att en skribent sticker ut ur mängden. De som får de bästa poängen skiljer sig från mängden bland annat genom att språket flyter bra. En idé är att krydda språket lite extra, till exempel med idiomatiska uttryck där de passar naturligt.

Det viktiga är att språket lämpar sig i kontexten, sammanhanget och situationen.

Kom ihåg att satsa, även om du kan finska bra - kanske du får ett högre vitsord tack vare det.

7. Lita inte blint på språkörat!

Finskans talspråk och skriftspråk är väldigt olika. Därför kan det vara en fallgrop att lita alltför mycket på vad örat säger.

Ibland tycker man att man hör hur det ska heta, men det är ändå alltid bra att verkligen kolla vilken den rätta formen är. Var aktsam med grammatiken och kontrollera att den blir korrekt när du skriver. En idé är att till exempel slå upp sådant som du hör på radio redan när du övar till provet.

8. Håll koll på helheten

Du har en viss tid på dig att göra provet, så förlora inte dig själv i videor eller vissa uppgifter på tok för länge. Distribuera din tid klokt.

Det kan vara en god idé att börja med den del du tycker att du behärskar bäst. Gör undan det du är stark i, så kan du ägna mer tid åt sådant som kräver mer av dig. Du kan ju alltid gå tillbaka till en tidigare del om du vill.

Kom också ihåg att läsa igenom uppgifterna ordentligt - läs till exempel igenom frågorna noga innan du lyssnar på hörförståelsen. Du vinner mycket på att bekanta dig med uppgifterna och förbereda dig på deras teman innan du tar itu med dem.

Här kan du öva med gamla studentprov i Abimix