Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Raseborg kunde ta emot flyktingar i år och nästa år

En grupp asylsökande.
Det handlar om personer som har beviljats skydd i Finland och som nu behöver placeras i en kommun. En grupp asylsökande. Bild: Mostphotos asylsökande,asylsökande (process),flyktingar

Raseborgs stad planerar ett nytt avtal om att ta emot flyktingar som har beviljats asyl. Det är fråga om att ta emot 20 flyktingar år 2018 och lika många år 2019.

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg ska behandla frågan på sitt möte på torsdag (15.3).

Förslaget till nämnden är att Raseborg ingår ett avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) om att ta emot mot flyktingar både 2018 och 2019.

Lika tidigare avtal

Raseborg hade ett liknande avtal med NTM-centralen åren 2016 och 2017.

Enligt det avtalet hade staden beredskap att ta emot 68 flyktingar. I de grupper ingick både 25 kvotflyktingar och personer som kommit till landet och beviljats asyl.

Av de flyktingar som bosatte sig i Raseborg under de här åren har 16 flyttat bort från orten.

Flyktingläger i Jemen
Kvotflyktingar är flyktingar som väljs ut från olika flyktingläger enligt en kvot ett land har lovat ta emot. Flyktingläger i Jemen Bild: YAHYA ARHAB/European Pressphoto Agency EPA flyktingläger,Jemen

Ursprungligen hade Raseborg sagt ja till att ta emot cirka 25 kvotflyktingar vart tredje år.

Men de senaste åren har det alltså handlat om flyktingar varje år på grund av det stora antalet asylsökande som kom till landet år 2015.

Bonuspeng

Arbets- och näringsministeriet har försökt locka kommunerna att ta emot flyktingar på så kallade kommunplatser. Ministeriet har erbjudit en bonuspeng på 20 000 euro för varje grupp på 20 flyktingar man tar emot.

Därför är förslaget nu att Raseborg tar emot 20 flyktingar per år.

Utöver bonus betalar staten också ut ersättningar för flyktingar för de tre första åren. Det är pengar som ska användas för att göra integrationen så bra som möjligt.

För personer som är sju år eller äldre är ersättningen till kommunerna 2 300 euro per år och för personer som är yngre än sju år är ersättningen 6 845 euro per år.

Tillägg 16.3: Social- och hälsovårdsnämnden godkände förslaget 15.3. Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen.

Tillägg 10.4: Stadsstyrelsen godkände förslaget 9.4.