Hoppa till huvudinnehåll

Nu röstar Börsklubben om kvinnor ska släppas in – Helsingforsbörsens vd: Kvinnors närvaro har aldrig utgjort ett problem

Skylten Helsingfors börsklubb
Börsklubben i Helsingfors genomför nu en medlemsenkät om kvinnor ska få bli medlemmar i klubben. Skylten Helsingfors börsklubb Bild: Yle/Anna Savonius Skylt,Klubb,Herrklubb,börsskylt

Börsklubben i Helsingfors genomför nu en medlemsenkät om klubben ska tillåta kvinnliga medlemmar. Klubbens tidigare ordförande Kaj-Gustaf Bergh och Helsingforsbörsens vd Henrik Husman stöder tanken. Men för att herrklubbens stadgar ska ändras krävs att två tredjedelar under två föreningsmöten är för en förändring.

Börsklubbens medlemmar tar ställning till frågan genom en medlemsenkät. Resultatet presenteras på årsmötet i slutet av mars.

Från Börsklubbens sida är man väldigt ovillig att kommentera frågan om medlemskap för kvinnor. Direktör Michael Nyman ber Yle Huvudstadsregionen återkomma när omröstningens resultat är färdigt. Styrelseordförande Finn Wardi säger nej till en intervju och trycker av samtalet.

För att öppna upp för kvinnliga medlemmar räcker det inte med att majoriteten i medlemsenkäten är för. Det kräver en stadgeändring som ska godkännas av två tredjedels majoritet under två på varandra efterföljande föreningsmöten.

Klubben har, enligt sin egen webbplats, nästan 1 800 medlemmar.

"Omröstningen kan vara avgörande för klubbens framtid"

Helsingforsbörsens vd Henrik Husman anser att det är självklart att kvinnor också borde tillåtas bli medlemmar.

– Jag har varit medlem på Börsklubben sedan 2000 och har alltid ansett att klubben borde öppnas upp för kvinnor. Det här känns mycket tråkigt.

Husman tror att omröstningen kan vara avgörande för klubbens framtid och säger att klubben redan tappat medlemmar på grund av sin hållning. Telebolaget DNA:s styrelseordförande Pertti Korhonen lämnade klubben av den här orsaken.

Börsklubben hyr nu utrymmen av Börsstiftelsen. Stiftelsens vd Sari Lounasmeri uppgav i slutet av november att stiftelsen tänker säga upp och omförhandla klubbens hyreskontrakt då det tar slut 2020.

Lounasmeri anser att Börsklubbens namn är "missvisande" och hon slog fast att det inte enbart är män som får investera.

Helsingforsbörsens vd Henrik Husman.
Henrik Husman. Helsingforsbörsens vd Henrik Husman. Bild: Yle Helsingforsbörsen,henrik husman

"Rädd för att Börsklubben inte är redo för en förändring"

Varför kvinnor inte tillåts bli medlemmar förstår Husman inte.

– I den mån jag har deltagit i klubbens verksamhet har jag aldrig stött på en situation där kvinnors närvaro är ett problem.

– I dag har 12 finländska börsbolag kvinnor på vd-posten. Enligt Handelskammaren är 27 procent av börsbolagens styrelsemedlemmar kvinnor. I bankirsektorn och i bankernas ledning har kvinnorna funnits länge. Också ur det här perspektivet vore det naturligt att samma utveckling skulle ske inom Börsklubbens medlemsbas.

Tror du att Börsklubbens medlemmar är redo för en förändring?

– Tyvärr är jag rädd för att man kanske inte är det. Det är inte första gången medlemmarna röstar om kvinnor ska få bli ordinarie medlemmar.

Kommer du fortsätta vara medlem om omröstningen visar att Börsklubbens medlemmar inte vill ha en förändring?

– Jag tänker fortsätta vara medlem, även om röstningsresultatet skulle vara negativt. Som vd för Helsingforsbörsen och som Börsklubbens medlem kommer jag bidra till att främja att det blir en förändring förr eller senare, säger Husman.

Husman understryker att Helsingforsbörsen och Börsklubben i Helsingfors är två vitt skilda organisationer.

Att frågan fått medial uppmärksamhet är positivt tycker Helsingforsbörsens vd Henrik Husman. Han utesluter inte att diskussionen i medierna kan påverka medlemmarna negativt eftersom det, enligt honom, kan finnas ett behov för medlemmarna att visa att de är de som bestämmer.

Tidigare ordförande vill tillåta kvinnliga medlemmar

Också Börsklubbens tidigare ordförande Kaj-Gustaf Bergh anser att klubben bör tillåta kvinnliga medlemmar.

– I min värld representerar Helsingfors Börsklubb huvudstadens näringsliv och de som har med näringslivet att göra. När börsklubben grundades var det inte enligt stadgarna en herrklubb men de som jobbade inom näringslivet var herrar. Nu börjar det vara "fifty-fifty" (män och kvinnor, red. anm.) och jag ser därför ingen orsak till att Börsklubben inte också är det, säger Bergh.

Bergh var ordförande 2002–2005 och blev medlem i klubben på 1980-talet. Han anser att en attitydförändring har skett under de här åren.

– Allt fler anser att det är naturligt att vi också har kvinnliga medlemmar i jämförelse med hur det var på 1980-talet då jag gick med. Men det har också varit fallet i det övriga samhället, så det skulle vara konstigt om det samma inte gällde i Börsklubben.

– De flesta motsvarande klubbar internationellt är både för män och kvinnor, säger Bergh.

Kaj-Gustaf Bergh
Kaj-Gustaf Bergh. Kaj-Gustaf Bergh Bild: Ramirent Konstsamfundet,kaj-gustaf bergh

"Äldre medlemmar mer positivt inställda än yngre"

Bergh säger att en liknande medlemsenkät, som nu genomförs, gjordes när han var ordförande och då var äldre medlemmar mer positivt inställda än yngre till att ta med kvinnorna i Börsklubben.

Bergh säger att de som motsätter sig kvinnliga medlemmar anser att Börsklubben inte längre är näringslivets klubb utan en herrklubb.

– Det är fullt förståeligt att man vill ha gamla traditioner kvar, säger han.

"Vi är inte stockkonservativa"

Bergh anser inte att det är tabu att lyfta frågan om att tillåta kvinnliga medlemmar i en traditionell herrklubb.

– Vi har diskuterat den här frågan helt öppet i snart 20 år. Nu har en klubb för kvinnor startats som håller till i våra utrymmen. Vi är inte stockkonservativa.

Yle Huvudstadsregionen når en medlem som vill bevara Börsklubben som en herrklubb. Han vill inte ställa upp på intervju.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen