Hoppa till huvudinnehåll

Oklart vad som orsakade magsjukeepidemi i Kronoby – proven gav inga svar

Lunch i Brandbackens servicecenter.
Lunch i Brandbackens servicecenter. Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

I slutet av året härjade en magsjukeepidemi på Sandbacka vårdcenter och inom hemvården i Kronoby. Misstankarna riktades mot lunchköket men hälsovårdsmyndigheter har inte hittat smittokällan.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård är nu klara med utredningen om vad som orsakade en magsjukeepidemi vid Sandbacka vårdcenter och inom hemvården i Kronoby.

Oklart varifrån smittan kom

Någon klarhet i vad som orsakade epidemin har man inte kunnat slå fast.

Utredningarna har varken kunnat fastställa smittokälla eller hur epidemin spred sig.

- Vi vet att det är fråga om norovirus men vi har inte kunnat bekräfta varifrån smittan kommer, säger Andréas Smeds som är direktör för hälsoövervakningen vid Mellersta Österbottens miljöhälsovård.

Lunchköket enda gemensamma nämnaren

Det var den 7 december i fjol som Mellersta Österbottens miljöhälsovård fick anmälan om magförgiftningsepidemin vid Sandbacka vårdcenter och inom hemvården i Kronoby och Nedervetil.

Misstankarna riktades snabbt mot lunchmaten som tillreds i Sandbacka vårdcenters kök.

Köket är den enda gemensamma nämnaren mellan Sandbacka vårdcenter och hemvården

- Det finns mycket som tyder på att smittan kommer från lunchmaten. Utbrotten inträffade samtidigt både vid Sandbacka och hemvården och lunchmaten var den enda gemensamma nämnaren. En viss misstanke finns kvar men det har som sagt inte gått att bekräfta, säger Smeds.

Inget norovirus i proven från köket

Direkt efter anmälan gjordes en inspektion vid köket. Man tog då prov av två dagars lunchmat som serverats varm.

Av proven har man inte kunnat konstatera några matförgiftningsbakterier eller norovirus. Inte heller i de prov som tagits av personalen har man konstaterat några matförgiftningsbakterier eller norovirus.

- Det är överlag svårt att spåra norovirus i livsmedel och i det här fallet fanns det inte kvar livsmedel att undersöka från då epidemin bröt ut, säger Smeds.

Under epidemin insjuknade totalt 79 personer i magsjuka. Av dem hade 29 personer fått smittan från den primära smittokällan.

Läs mera:

Magsjukeepidemi i Kronoby kan ha kommit från livsmedel

Flera boende på Sandbacka vårdcenter i Kronoby samt klienter inom Kronoby hemvård har insjuknat i magsjuka den här veckan. Hälso- och miljöhälsovårdsmyndigheterna undersöker fallet som eventuell livsmedelsburen epidemi.

Läs också