Hoppa till huvudinnehåll

Sipilä i Åbo: svenskan tryggas i vårdreformen, stad och landsbygd ska inte ställas mot varandra

statsminister Juha Sipilä
statsminister Juha Sipilä Bild: Kalle Mäkelä / Yle Finlands statsminister,Juha Sipilä,Åbo

Tidtabellen håller och det gör också regeringens led. Det blir också ett landskapsval i oktober helt enligt planerna. Det var budskapet då statsminister Juha Sipilä besökte Åbo på måndag.

En till synes lugn Sipilä tonade in för en grupp journalister ner den kritik av landskapsreformen som kommit från många större städer med Helsingfors och borgmästare Jan Vapaavuori i spetsen.

Statsministern var mån om att tona ner kritiken och sade att vård- och landskapsreformen inte handlar som en armbrytning mellan större städer och landsbygd.

"Ansvaret ska fördelas mellan städerna och landskapet"

Enligt Sipilä berör städernas kritik i första hand ordnandet av de så kallade tillväxttjänsterna, det vill säga närings- och sysselsättningsservicen.

-Vi är på god väg att utveckla en så kallad alliansmodell där ansvaret fördelas mellan städerna och landskapet. Det är en bra modell.

Vilken nytta har en stad som Åbo och dess 190 000 invånare av att en stor del av makten flyttar från staden till landskapsfullmäktige?

-Den framtida servicen tryggas när befolkningen åldras och vi går mot 2030-talet.

Klarar alltså de större städerna inte själva av att erbjuda tillräcklig service i framtiden?

-Vi måste skapa bredare axlar och vi bedömer att landskapen gör det möjligt. Vissa städer kanske har tillräckliga resurser, men landet behöver ett enhetligt system.

Sipilä hyser inga tvivel om att landskapsvalet planenligt ordnas i oktober och på att regeringens led håller trots hård kritik från vissa ledamöter inom regeringskumpanen Samlingspartiet.

Statsministern tror också att medborgarna erbjudits tillräcklig information om valet för att kunna rösta i oktober.

-Min starka önskan är att minst varannan finländare som har rösträtt också använder sin röst.

Svenskan har fått specialuppmärksamhet

Hur blir det med den svenskspråkiga servicen i samband med reformen? Den frågan ställs av många och på vissa håll hyser man oro.

Sipilä vill mana till lugn.

-Vi är fast beslutna att trygga den svenska servicen tryggas i den här reformen. Det är en fråga vi tittat extra noggrannt på.

-Både riksdagen, regeringen och presidenten har förutsatt att svenskan prioriteras, så vi har gett frågan specialuppmärksamhet.

Frågan är om kritikerna låter sig övertygas.

För några veckor sedan riktade bland annat SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kritik mot beredningen av valfrihetslagen, som enligt henne inte gör en tillräckligt stark markering av de språkliga rättigheterna.

Valfrihetslagen behandlas i riksdagen under den pågående veckan och debatten väntas gå het.

Superbussar framom spårvagnar?

Sipilä ombads också kommentera den förmodligen största kommunalpolitiska frågan i Åbo i år - kollektivtrafiklösningen.
Spårvagnar eller buss - var står statsministern?

-Det är en fråga som Åboborna själva får fatta beslut om.

Men tillägget ger kanske ändå en fingervisning om vilket alternativ som står Sipilä närmast.

-Jag vill ändå rekommendera att man inte utesluter alternativ som bygger på gummidäck.

-Där kan finnas innovativa och flexibla lösningar att hitta, sådana som passar Åbo.

17:48 Ordet "landskapsreformen" ändrades till "vårdreformen"
i rubriken.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland