Hoppa till huvudinnehåll

Sponsorerade julfest och betalade vårdkostnader – muträttegången i Vasa fortsatte med förhör

Första dagen av muthärvan i Österbottens tingsrätt. Fyra tjänstemän åtalas för tagande av muta och lika många personer inom två företag för givande av muta.
Muthärvan i Österbottens tingsrätt. Första dagen av muthärvan i Österbottens tingsrätt. Fyra tjänstemän åtalas för tagande av muta och lika många personer inom två företag för givande av muta. Bild: Yle/Joni Kyheröinen rättegång,domstol,mutor

Byggföretagen har inte försökt muta Vasa stads tjänstemän genom att bjuda dem på resor och middagar. Under måndagens förhör i muträttegången framkom också att Vasa stads tjänsteman inte ansåg sig ha blivit påverkad.

Resorna och middagarna har inte gett några fördelar vid offertförfrågningar, det anser byggföretagens verkställande direktör och styrelsemedlemmar.

De hördes under rättegången där verkställande direktören för två byggföretag och tre styrelsemedlemmar står åtalade för att ha gett mutor.

Fyra tjänstemän inom tekniska sektorn på Vasa stad anklagas för att ha tagit emot mutor.

Byggföretagen är två företag inom samma koncern.

Askarbetsgruppens resor och middagar

Åklagaren anser att mutorna har getts i samband med den så kallade askarbetsgruppens studieresor och middagar.

Till askarbetsgruppen hör representanter för byggföretagen, Vasa stad och Vaskiluodon Voima. Askarbetsgruppen jobbar med att hitta användning för den aska som blir över när Vaskiluodon Voima producerar energi.

För Vasa stad är askåtervinningen viktig eftersom man kan använda askan vid markarbeten och genom att Vasa äger Vaskiluodon Voima sparar staden pengar på att inte behöva betala avfallsavgift för askan.

Askarbetsgruppen sammanträder en gång i månaden i Vaskiluodon Voimas utrymmen. Vid sammanträdena bjuder Vaskiluodon Voima på mat och kaffe.

Studieresor

Utöver de månatliga sammanträdena brukar askarbetsgruppen företa ungefär en studieresa per år och fira julfest tillsammans.

Det är resorna och middagarna som bekymrar åklagaren. Mutorna ska ha tagits emot mellan åren 2010 och 2014.

Vaskiluodon Voima är en stor uppdragsgivare för byggföretagen och företagsledningen anser att det är viktigt att lära sig mer om askhantering.

Därför företar man studiebesök till andra företag och projekt där aska hanteras och återvinns.

Byggföretagen fraktar askan dit Vaskiluodon Voima bestämmer att den ska och Vaskiluodon Voima betalar byggföretagen för frakten.

Därefter tar en entreprenör vid, det kan vara antigen de aktuella byggföretagen eller något annat företag.

Under rättegången gick man igenom ett antal resor, middagar som hade avnjutits i Vasa och sportevenemang som Vasa stads tjänstemän hade deltagit i.

Det handlar om resor till bland annat Helsingfors, Åbo, Torneå och Tammerfors.

Inga nöjesresor

Tjänstemannen som vittnade under måndagen underströk att resorna var studieresor och inga nöjesresor. Förplägningen under resorna var enligt tjänstemannen mellan snål och tillräcklig.

Åklagarens uppfattning är att stadens tjänstemän bara kommer med på resorna och inte på de månatliga mötena.

Enligt den av tjänstemännen som satt med i askarbetsgruppen kunde de andra tjänstemännen komma med på resorna för att besöken som skulle företas var så pass intressanta.

Tjänstemannen kände sig aldrig påverkad av resorna och han upplevde inte heller att någon annan blev påverkad under resorna.

Det som bekymrar åklagaren är att Vasa stad inte alltid har fakturerats för tjänstemannens resor och logi.

Räkningar skickades inte alltid

Enligt byggföretagen har räkningar inte alltid skickats för att summorna har varit så små eller för att man har ansett att det varit besvärligt att dela upp räkningarna.

Några restaurangbesök har också väckt åklagarens intresse. Det handlar bland annat om en middag där en av askarbetsgruppen medlemmars pensionering firades.

En annan gång ska en tjänsteman från tekniska sektorn hört av sig till byggföretagen för att höra om företagen kan tänka sig att sponsorera julfesten.

Det gör företagen och efter julfesten betalar byggföretagen in ungefär 130 euro på en av tjänstemännens privata konto.

Dessutom har byggföretagen vid flera tillfällen bjudit tjänstemän på olika idrottsevenemang.

Fribiljetter

Företagen förklarar det med att de som en del av sin marknadsföring sponsorerar både VPS och Vasa Sport. Företagen får därför både fribiljetter och säsongskort till lagens matcher.

Biljetterna används i företagens representation eller av företagens anställda.

Männen från Vasa stad och byggföretagen känner varandra väl. En av tjänstemännen var tidigare anställd på byggföretagen och han är fortfarande nära vän med en av styrelsemedlemmarna och de umgås privat.

Byggföretagen betalade vårdkostnaderna som uppstod när tjänstemannens son skadade sig under en idrottsmatch.

Byggföretagen har inga anvisningar för hur representation ska skötas, man använder sig enligt styrelsemedlemmarna av sunt bondförnuft.

Byggföretagens styrelsemedlemmar och verkställande direktör anser att de inte har försökt påverka stadens tjänstemän.

De byggprojekt som byggföretagen har i Vasa har de fått på basen av inlämnade offerter. Enligt byggföretagen kan stadens anställda inte mutas.

Alla de åtalade från byggföretagen vittnar enhälligt om att företaget inte har fått några fördelar av att ha bjudit stadens tjänstemän på resor och middagar.

Rättegången fortsätter på tisdagen med förhör av tjänstemännen som inte hördes under måndagen och ett vittne.

Uppdaterad 13.3 klockan 11:37 med att tjänstemannens son inte var anställd av byggföretagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten