Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stad tog ett steg mot att bli kvitt kolet

Vaskiluodon voima fotograferat från isen utanför Gerby båthamn.
Vaskiluodon Voima i Vasa. Vaskiluodon voima fotograferat från isen utanför Gerby båthamn. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vaskiluodon voima,isväg

Vasa stad går in för att börja använda mer grön el från och med april i år. Staden ska vara kolneutral år 2035.

Stadsstyrelsen i Vasa beslöt på måndag att staden ska skaffa sin el från förnybara energikällor (grön el) från och med april i år.

En linjedragning

Men, som stadsstyrelsens ordförande Kim Berg (SDP) påpekar, är det inte realistiskt att all el skulle komma från förnybara källor redan i april.

- Det handlar om en linjedragning att börja använda mer grön el. Men som vi har sett nu när det varit kallt så har vi inte klarat oss helt utan kol, säger Berg.

Det hela är en del av stadens åtgärder för att minska på utsläppen. I energi- och klimatprogrammet som man godkände för ett par år sen är ett av de centrala målen att staden ska vara kolneutral år 2035.

- Det är kanske det väsentliga här, att vi år 2035 ska klara oss utan kol, säger Berg.

Staden har också satt som mål att minska på växthusgasutsläppen med 30 procent senast år 2020, jämfört med nivån 1990.

Viktigt för imagen

Vasa är sedan ett par år också med i FISU-nätverket (Finnish Sustainable Communities). Kommunerna inom nätverket har som mål att bli kolneutrala, avfallsfria och att uppnå en globalt hållbar konsumtion fram till år 2050.

- Det här är en viktig sak för stadens image, säger Berg.

Staden räknar med att övergången till grön el skulle minska de årliga CO2-utsläppen med cirka 12 000 ton. Kostnaderna skulle öka med mellan 35 000 och 40 000 euro årligen.