Hoppa till huvudinnehåll

Esboföräldrar och elever upprörda över planerade skolindragningar: "Vår elvaåring brast i tårar då vi diskuterade saken"

Kvinna ser ini kameran.
Satu Björkstén argumenterar för att Smedsby skola ska hållas intakt. Kvinna ser ini kameran. Bild: Yle/Mira Bäck Esbo,skolor (läroinrättningar),satu björksten

Det nya förslaget om Esbos skolnät presenterades för två veckor sedan. På måndagens invånarkväll i Mattliden fick föräldrarna säga sitt.

Enligt det nya förslaget om de svenskspråkiga Esboskolorna ska Bemböle skola läggas ned. Smedsby skola skulle mista åk 5 och 6 men få förskolan istället.

Rödskogs skola kommer undan nedläggningshotet i ett tidigare förslag och fortsätter istället verksamheten som förut.

Om förslaget godkänns skulle förändringarna träda i kraft tidigast hösten 2019.

Matsalen i Mattlidens skola är alldeles full, men inte av elever utan av föräldrar och andra intresserade Esbobor. De har kommit för att ge sina synpunkter om förslaget på ändringar i skolnätet.

Många människor sitter i matsal och lyssnar.
Många människor sitter i matsal och lyssnar. Bild: Yle/Mira Bäck Esbo,Skola

Heidi Abrahamsson är förälder till en föredetta elev i Bemböle skola och en möjligen blivande Bemböle-elev. Hon sitter i nämnden i skolans direktion.

- Jag tycker att förslaget är knasigt. Varför inte utveckla istället för att avveckla? Vi borde marknadsföra Esbo mycket bättre och försöka locka hit fler barn, framförallt då vi vet att det kommer att byggas mer.

Abrahamsson tror att Bemböle skola ännu går att rädda.

- Jag tror det. De här siffrorna stämmer inte. Om man väljer att vara lite mer innovativ så tror jag att man kan se möjligheterna istället för det som är omöjligt.

De siffror som Abrahamsson hänvisar till är elevprognoserna som förslaget till viss del baserar sig på. Många av föräldrarna undrar över om de faktiskt kan stämma.

Kvinna ser i i kameran.
Heidi Abrahamsson. Kvinna ser i i kameran. Bild: Yle/Mira Bäck Esbo,skolor (läroinrättningar),bemböle skola

För få svenskspråkiga elever

Enligt prognoserna skulle antalet elever i de svenskspråkiga skolorna i Esbo minska med nästan 400 barn fram till år 2026.

Samtidigt växer elevantalet i de finskspråkiga skolorna, främst för att de flesta invandrare integreras på finska, istället för på svenska.

Överkapaciteten på den svenska sidan och utrymmesbristen i de finskspråkiga skolorna ligger till en del bakom förslaget. Dessutom vill man garantera utrymmen som är pedagogiskt ändamålsenliga enligt den nya läroplanen samt använda lokalerna effektivare.

Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016
Bemböle skola. Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016 Bild: Tino Oksanen Bemböle,bemböle skola,Esbo,skolan (fenomen),Grundskolor och gymnasier,tegelbyggnader

I förslaget har också beaktats att de två nya skolhusen, Kungsgårdsskolan och Monikko i Alberga, ökar på antalet svenskspråkiga elevplatser. Enligt nuvarande plan ska de nya byggnaderna tas i bruk hösten 2021.

Om Bemböle skola stängs så ska eleverna flytta till Lagstads skola istället. Just nu åker eleverna från Bemböle skola till Lagstads skola tre gånger i veckan för att ha gymnastik och slöjd.

Splittrade klasser oroar

Smedsby skolas öde tycks oroa mer än Bemböle skola. Enligt förslaget skulle åk 5 och åk 6 försvinna från Smedsby.

Efter åk 4 skulle klasserna splittras och barnen börja i en annan närskola enligt vilket område man bor på. Det skulle också vara möjligt att önska plats på en annan skola än den egna närskolan.

Flera av invånarna tog upp problemet med att behöva byta skola och klasskompisar i värsta fall både efter åk 4 och igen efter åk 6 om närskolan inte innefattar ett högstadium.

Dessutom blir skolvägen längre för många.

Smedsby skola i Esbo
Smedsby skola. Smedsby skola i Esbo Bild: Yle/Mathias Gustafsson smedsby skola

Det positiva skulle vara att förskolan och daghemmets barn i ådern 1-3 år skulle rymmas in i Smedsby skola istället.

Man hänvisar också till att förslaget skulle föra med sig en starkare ställning för svenskan än om man till exempel flyttar finska klasser i behov av utrymme till Lagstads skola.

Satu Björkstén är direktionsordförande för Smedsby skola.

- Jag förstår en del av förslaget och det är förstås bra att våra småbarn får hålla kvar sin skola, men jag tycker att förslaget inte är så bra förberett ännu.

Då familjen hemma hade diskuterat de möjliga förändringarna brast Björksténs elvaåriga dotter i gråt.

- Tanken för ett barn i den åldern att mista alla sina vänner är för svår att klara av och det är inte fråga om vi måste flytta utan att vi måste flytta. Vår vardag skulle annars inte gå ihop, säger Satu Björkstén.

Snart omröstning

Enligt Björkstén måste siffrorna ännu kollas igenom, och man måste också ta i beaktande hur barnens hälsa och psyke påverkas.

- Om förslaget går igenom måste vi fundera på att flytta. Vår dotter skulle annars få en allt för lång skolväg och det skulle vara svårt för oss att få ihop vardagen. Vi har många tvåspråkiga familjer i Esbo. Kommer de alls att välja svenska som skolspråk om det inte finns en svenskspråkig skola nära?, säger Björkstén.

Hon är ändå nöjd med den konstruktiva diskussionen som förts under kvällen.

- Barbro Högström tog emot kommentarerna på ett bra sätt och försäkrade oss om att de beaktas av nämnden.

Barbro Högström är direktör för Esbos svenska bildningstjänster. Hon presenterade förslaget och modererade diskussionen.

Vi har många tvåspråkiga familjer i Esbo. Kommer de alls att välja svenska som skolspråk om det inte finns en svenskspråkig skola nära?― Satu Björkstén

Nämnden Svenska rum ska behandla feedbacken under sitt nästa möte i mars. I april ska nämnden rösta om förslaget.

- Jag tycker diskussionen var bra, konstruktiv och saklig. Det kom upp både en del nya aspekter och några gamla bekanta aspekter, säger Bo Lönnqvist, ordförande för nämnden Svenska rum.

Man i profil framför texten "Invånarkväll om svenskspråkiga skolornas servicenät".
Bo Lönnqvist. Man i profil framför texten "Invånarkväll om svenskspråkiga skolornas servicenät". Bild: Yle/Mira Bäck Esbo,bo lönnqvist

Till exempel tog invånarna upp idén om att helt enkelt byta skolhus mellan Lagstads skola som har extra utrymme och Kirkkojärven koulu som är alltför trång för sitt elevantal.

Allmänheten kan ännu ge feedback och synpunkter om förslaget via en elektronisk enkät som är öppen till den 16 mars.

Här kan du se presentationen av förslaget på ändringar i Esbos skolnät från invånarkvällen.

Läs mera:

Esbo möblerar om i skolnätet – Bemböle skola hotas av nedläggning

Enligt det nya förslaget om de svenskspråkiga Esboskolornas framtid ska Bemböle skola läggas ned och Smedsby skola, som i tidigare planer har varit nedläggningshotat, ska i framtiden ha förskoleverksamhet och klasserna 1–4.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen