Hoppa till huvudinnehåll

Goda vänner som hjälper varandra – tjänstemännen vittnade i muträttegången

Första dagen av muthärvan i Österbottens tingsrätt. Fyra tjänstemän åtalas för tagande av muta och lika många personer inom två företag för givande av muta.
Muthärvan i Österbottens tingsrätt. Första dagen av muthärvan i Österbottens tingsrätt. Fyra tjänstemän åtalas för tagande av muta och lika många personer inom två företag för givande av muta. Bild: Yle/Joni Kyheröinen rättegång,domstol,vasa stad

Stadens tjänstemän anser att de inte har påverkats av att byggföretagen har bjudit dem på resor och middagar. En av tjänstemännen umgås på fritiden med en av företagarna.

På tisdagen fortsatte rättegången mot fyra av Vasa stads tjänstemän och fyra representanter för två byggföretag. Åklagaren hävdar att tjänstemännen har tagit emot mutor av byggföretagen.

Byggföretagen är två företag inom samma koncern.

Under måndagen förhördes byggföretagens verkställande direktöroch tre styrelsemedlemmar och på tisdagen var det stadens tjänstemän som stod på tur. De fyra tjänstemännen jobbar alla inom Vasa stads tekniska sektor.

En av tjänstemännen åtalad på fler punkter än övriga

En av de fyra tjänstemännen står åtalad på fler punkter än de andra. Tjänstemannen har inte varit en av de ordinariemedlemmarna i askarbetsgruppen och han har inte deltagit i gruppens möten.

Men han har ändå deltagit i flera av gruppens resor.

Tjänstemannen förklarar att han har velat följa med vad som händer inom askhanteringen i stort och dessutom har han utnyttjat resorna till att besöka andra för honom intressanta projekt.

Enligt tjänstemannen har arbetsgivaren, Vasa stad, aldrig haft något negativt att säga om att tjänstemannen bara deltog i askarbetsgruppens resor och inte i de månatliga mötena.

Han hävdar att han inte har deltagit i alla resor han fått inbjudan till utan han har valt ut de resor som han har ansett vara mest intressanta.

Tjänstemannen anser att han i sin tjänstemannautövning inte kan påverka vem som vinner en offertrunda.

Alla byggprojekt i staden involverar andra affärsverk och det är inte bara tekniska sektorns personal som bestämmer vilken entreprenör som får ett projekt.

Jobbade på byggföretagen

Tjänstemannen lämnade under en tid Vasa stad på grund av att han inte tyckte om hur ärenden sköttes inom staden. Tjänstemannen tog tjänstledigt och arbetade på byggföretagen.

Sakerna redde upp sig på staden och tjänstemannen återvände till en högre position inom staden.

Enligt tjänstemannen har många anställda inom den tekniska sektorn en bakgrund i byggföretagen och man är enligt honom väldigt noga med att följa spelreglerna.

När tjänstemannen kom tillbaka till staden hörde avfallshantering till hans nya arbetsuppgifter. Under en av resorna intresserade han sig för hur storskalig avfallshantering sköts.

En annan resa gick till ett verk för problemavfall, på samma resa stod också besök i riksdagen på programmet.

Valde intressanta resor

Följande resa gick till Tammerfors där man hade byggt en stor tunnel under en gata. Samtidigt höll man i Vasa på att planera en tunnel under Vasaesplanaden.

En av åklagarens invändningar är att byggföretagen inte har fakturerat staden för tjänstemännens logi under resorna.

Tjänstemannen hävdar att han har meddelat byggföretagen att Vasa stad har råd att betala för sina tjänstemäns resor och därför bad han byggföretagen att skicka räkning åtminstone för hotellövernattningarna till staden.

Staden har ett system för hur en resa ska planeras och godkännas av en förman. Tjänstemannen anser inte att det hör till hans arbetsuppgifter att begära in räkningar som staden inte har fått.

Bjöd på alkohol

Förutom resorna är åklagaren intresserad av en del middagar som byggföretagen bjudit tjänstemännen på. Dessutom har byggföretagen köpt alkohol till Tekniska sektorns julfest.

Angående julfesten säger tjänstemannen att han fått höra om byggföretagens löfte att köpa alkohol till festen. Vasa stad har som princip att man med skattepengar inte köper annat än öl till sina fester.

Tjänstemannen påpekar att om någon bjuder på något nämns aldrig företagets namn.

Tjänstemannen har också blivit bjuden på fotbolls- och ishockeymatcher. Tjänstemannen förklarar att Vasa stad har fribiljetter till både VPS och Vasa Sports matcher.

Biljetterna är tänkta att användas för politikernas representation. Om politikerna inte använder dem får tjänstemännen använda dem.

Goda vänner

Tjänstemannen säger att han oftast i alla fall betalar sin biljett själv, men vid några tillfällen har han valt att gå med sin goda vän från byggföretagen.

Tjänstemannen och en av byggföretagens anställda umgås på fritiden.

En gång bjöds tjänstemannen på NHL-match i Helsingfors. Om den resan berättar tjänstemannen att han redan var i Tammerfors i ett annat ärende.

Han åkte till Helsingfors för att se på bygget av en bro eftersom man samtidigt renoverade Vasklotbron. Samma kväll spelades NHL-matchen som en av byggföretagens anställda hade biljetter till.

När tjänstemannens son skadade sig vid en idrottsmatch men inte fick den vård tjänstemannen ansåg att han behövde vid Vasa centralsjukhus tog tjänstemannen kontakt med sin goda vän på byggföretagen.

Tjänstemannen bad byggföretagaren hjälpa sonen att snabbare komma till en läkare på en privat läkarstation.

Byggföretagaren lät då sonen gå till läkaren på byggföretagens arbetshälsovård.

Räkningen för alla behandlingar betalades av byggföretagen som skickade en räkning till tjänstemannen först efter att polisens förundersökning i fallet inleddes.

Tjänstemannen anser inte att det handlar om att be om en muta utan om att tjänstemannen bett om hjälp för sin son.

Också två tjänstemän till hördes under tisdagen. Åklagaren är intresserad av resorna och middagarna de hade deltagit i.

Funderade inte

De två tjänstemännen jobbar båda som planerare på Vasa stad. En av dem är ordinarie medlem i askarbetsgruppen och den andra har fungerat som ersättare i ungefär ett år.

Tjänstemannen som är ordinarie medlem berättar att han aldrig har funderat på vem som betalar för resorna. Han ansåg också att han som planerare inte kan påverka vilket byggföretag som får ett byggprojekt.

Under tisdagen hördes också den person som sköter om att de räkningar som kommer till byggföretaget blir godkända och betalade.

På onsdagen kommer personer från Vaskiluodon Voima och Vasa stads interna revisor att höras som vittnen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten