Hoppa till huvudinnehåll

Kommunförbundets ledande jurist kommenterar anbuden kring Alma- och Hannahemmen: En avbruten budgivning kan få juridiska följder

Almahemmet i Kimito.
Almahemmet på Kimitoön behöver renoveras. Almahemmet i Kimito. Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Kommunpolitiker vill ha anbud både på verksamheten och byggnader inom vårdverksamheten på Kimitoön. Kommunförbundets ledande jurist inom socialvården, Sami Uotinen, säger att en anbudsförfrågan gällande vårdtjänster brukar slutföras med försäljning.

En arbetsgrupp på Kimitoön har beslutat att ge kommundirektör Anneli Pahta i uppdrag att inleda anbudsförfrågan gällande försäljning av Alma- och Hannahemmet samt överlåtelse av nuvarande verksamheter i dessa.

Just nu utreds hur en sådan anbudsprocess skulle gå till och enligt arbetsgruppen har man inte som avsikt att sälja verksamheten, bara utreda pris och olika alternativ.

Kan få juridiska följder om försäljning inte görs

Kommunförbundets ledande jurist inom socialvården, Sami Uotinen, säger tydligt att man vid en anbudsförfrågan gällande vårdtjänster brukar ha för avsikt att slutföra en försäljning.

Om man som säljare avbryter en budgivning kan det få juridiska följder. Han säger att man kan få en uppfattning av servicens värde, till exempel från andra kommuner som tidigare har konkurrensutsatt sina tjänster.

– Om man vill värdera en byggnad så brukar man använda sig av en fastighetsmäklare eller motsvarande som kan bedöma byggnadernas värde, säger Uotinen.

Hanna-hemmet i Dragsfjärd
Hannahemmet. Hanna-hemmet i Dragsfjärd Bild: Yle/Monica Forssell hannahemmet

"Vill utreda möjligheterna innan vårdreformen"

Kimito Pensionärsförenings ordförande Carl-Erik Wasén tycker inte om att processen har drivits i all tysthet. I höstas fick man in 1996 underskrifter för att bevara äldreomsorgen i kommunal regi.

– Jag hoppas att man tar i beaktande namninsamlingen som trots allt fick 35 procent av öns befolkning att skriva under.

Tomy Wass (Vf) har suttit med i arbetsgruppen som förberett beslutet om anbudsbegäran. Han säger att man i det här skedet vill veta vad någon kunde vara beredd att betala för byggnaderna.

– Man vill utreda alla möjligheterna, för sedan när vårdreformen kommer så kan det hända att kommunen är i en sämre förhandlingsposition.

Stora kostnader i samband med den renovering som Almahemmet är i behov av har också orsakat osäkerhet för byggnadens framtid. Enligt Wass handlar det om flera miljoner euro.

– En stor summa när vi inte ens kan vara säkra på vad som händer med byggnaden efter den eventuella reformen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland