Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet vill förkasta Lex Malm – Malms flygplats vänner: "Riksdagen har också tidigare gått emot utskottets förslag"

Helsinki-Malmin lentoasema
Arkivbild. Helsinki-Malmin lentoasema Bild: Derrick Frilund / Yle Helsingfors-Malm flygplats

Kommunikationsutskottet vill i sitt utlåtande att riksdagen förkastar medborgarinitiativet om att bevara Malms flygplats i Helsingfors. Utskottet anser bland annat att det inte är ändamålsenligt att medborgarinitiativet vill att den lagstiftande makten lägger sig i beslut som fattats av kommunen.

Riksdagens kommunikationsutskott anser att riksdagen ska förkasta medborgarinitiativet Lex Malm, som undertecknades av 56 067 personer och lämnades in till riksdagen i februari 2017.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska godkänna ett uttalande där riksdagen kräver att statsrådet vidtar åtgärder för att trygga ersättande flygplatsfunktioner, så att den verksamhet som har funnits på Malms flygplats kan få fortsätta inom ett rimligt avstånd.

Medborgarinitiativet inte lagstridigt – inte heller oproblematiskt

Kommunikationsutskottet angav två anledningar till förslaget.

För det första tar kommunikationsutskottet fasta på grundlagsutskottets utlåtande där det konstaterades att medborgarinitiativet förvisso inte är lagstridigt men att det ändå går stick i stäv med det kommunala självstyret.

Kommunikationsutskottet framhåller därför medborgarinitiativets problematiska natur och att det inte är ändamålsenligt att den lagstiftande makten lägger sig i beslut som fattats av kommunen – då beslutet är lagenligt.

För det andra menar utskottet att Helsingfors stad och staten under 20 års tid tillsammans har utvecklat luftfarten i huvudstadsregionen så att Helsingfors–Vanda flygplats sakta men säkert har tagit över de uppgifter som tidigare tillhörde Malms flygplats.

I planen för de offentliga finanserna för 2015–2018 står att läsa att statens luftfartsverksamhet ska upphöra på Malms flygplats senast år 2020 och att den i stället ska användas för bostäder. Därefter har Helsingfors stad för egen del gjort upp planer för att bebygga flygplatsen med bostäder.

"Hoppas på ett klokt beslut"

Timo Hyvönen, som är ordförande på föreningen Malms flygplats vänner och vill bevara flygplatsen, är ändå optimistisk trots det negativa beskedet.

– Utskotten gör ett noggrant arbete och jag respekterar deras beslut, men riksdagen har också tidigare beslutat annorlunda än vad utskottet har föreslagit, säger han.

Enligt honom är det ännu ovisst hur riksdagen kommer att besluta.

– Jag hoppas på ett klokt beslut. I synnerhet många ledamöter från landsortsområden verkar insatta och intresserade av ärendet, säger Hyvönen.

I medborgarinitiativet föreslås riksdagen stifta en lag som skulle bevara verksamheten och kulturen vid Helsingfors-Malms flygplats.

Läs mera:

Marika Sirviö och Noora Suomalainen var på väg på manikyr men ville komma till riksdagshuset för att visa sitt stöd för Malms flygplats.

Medborgarinitiativet om Malms flygplats överräcks till riksdagen

Medborgarinitiativet om att bevara Malms flygplats i Helsingfors överlämnas på onsdagen till riksdagen. Sannolikt kommer riksdagen ändå inte att kunna stoppa planerna på bostäder på flygplatsområdet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen